ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

1.      Βιολογική Εταιρεία Κύπρου, Τ.Θ. 9026, 1620 Λευκωσία, τηλ.: 02-434626, φαξ: 02-331892

2.      Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου, Τ.Θ. 3656, 1685 Λευκωσία, Καν Χρυστάλλα, τηλ.: 427929, φαξ: 311988

3.      Ένωση Επιστημόνων Επεξεργασίας Νερού, Τ.Θ. 1735, 3508 Λεμεσός, τηλ.: 02-669500, φαξ: 02-365585

4.      Ένωση Κυπρίων Φυσικών, Τ.Θ. 4863, 1304 Λευκωσία, τηλ.: 427929, φαξ: 311988 ή στο τηλ.: 674133 ΟΕΛΜΕΚ κον Κώστα Μάρκου ή τηλ. οικίας: 421840 κου Βαρνάβα Παναγιώτη

5.      ΕΤΕΚ, Τ.Θ. 1826, 1513 Λευκωσία, τηλ.: 672822, φαξ: 676840

6.      Παγκύπρια Ένωση Γεοπόνων - Τρικούπη 60Β, 1ος όροφος, Γραφείο αρ. 5, Τ.Θ. 4240, 1702 Λευκωσία, τηλ.: 459868/305101, φαξ: 459868/316770

7.      Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, φ/δι Τμήματος Δασών, 1414 Λευκωσία, τηλ.: 02-302333, φαξ: 02-365428

8.      Παγκύπρια Ένωση Χημικών, Τ.Θ. 8361, 2093 Λευκωσία, τηλ.: 305061, φαξ: 316434

9.      Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Τ.Θ. 5380, 1309 Λευκωσία, τηλ.: 02-443260, φαξ: 02-441769

10.  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Τ.Θ. 5565, 1310 Λευκωσία, τηλ.: 02-672887, φαξ: 02-452512

11.  Σύνδεσμος Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου, Τ.Θ. 8012, 2090 Λευκωσία, τηλ.: 05-335669, φαξ: 757408

12.  Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων, Τ.Θ. 5470, 1310 Λευκωσία, τηλ.: 309273, φαξ: 316873

13.  Σύνδεσμος Δασοπόνων Αποφοίτων Δασικού Κολλεγίου Κύπρου, Τ.Θ. 708, 1662 Λευκωσία, τηλ.:05-252120, φαξ:05-398632, κον Θωμάς Χ Κυριάκου, τηλ.: 09-638459

14.  Σύνδεσμος Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου, Τ.Θ. 8772, 2082 Λευκωσία, τηλ.: 02-314556, φαξ: 02-492032

15.  Σύνδεσμος Μηχανολόγων - Μηχανικών Κύπρου, Τ.Θ. 296, 2150 Αγλαντζιά, τηλ.: 753909, φαξ: 02-492032

16.  Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου, Τ.Θ. 3690, 1685 Λευκωσία, τηλ. 765678, φαξ: 768192

17.  Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Τ.Θ. 3714, Λευκωσία, τηλ.: 668350/441221, φαξ:447821/368350