ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

                                                                                                     Ημ/νια Συμπλήρωσης:  10/9/2001

           Ταχυδρομικό Κιβώτιο 20537

           Λευκωσία           T.K. 1678

           Τηλεφωνικό Κέντρο:         357 2 892000     Φαξ:     357 2 753702

           Webpage:           http://www.ucy.ac.cy/

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λευκωσία          T.K. 20537, 1678

Τηλέφωνο:          357 2 892327     Φαξ:      357 2 892333

                 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

           Ταχυδρομικό Κιβώτιο 20537

           Λευκωσία           T.K 1678

           Τηλέφωνο:            357 2 753705     Φαξ:      357 2 753702

           Πρόεδρος            Αθανάσιος Γαγάτσης

                ΜΑΘΗΜΑΤΑ

           Έννοιες των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο

           Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο: Περιβάλλον και Ζωντανοί Οργανισμοί

           Περιβαλλοντικά Θέματα

           Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο: Φυσικά και Χημικά Φαινόμενα και

           Μεταβολές

           Πειραματική Μελέτη των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο

                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

           Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λευκωσία          T.K. 20537

Τηλέφωνο:          357 2 892272     Φαξ:      357 2 339060

                 Τμήμα Χημείας

           Ταχυδρομικό Κιβώτιο 20537

           Λευκωσία           T.K 1678

           Τηλέφωνο:            357 2 892181     Φαξ:      357 2 339060

           Πρόεδρος                       Χάρης Ρ. Θεοχάρης

                ΜΑΘΗΜΑΤΑ

           Περιβαλλοντική Χημεία

           Χημεία Τροφίμων

           Μεταλλοπροϊόντα στα Βιολογικά Συστήματα, Περιβάλλον και Υγεία

           Κατάλυση

                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

           Περιβαλλοντική Τεχνολογία