ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥπουργεία
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Επιστημονικοί Σύνδεσμοι
Αυτοδιοίκηση