ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμίθου Κύπρου: Φιλοσοφία-Στόχοι-Προσανατολισμοί, Ανδρέας Παρασκευόπουλος Προϊστάμενος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Αραβέλλα Ζαχαρίου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Φεβρουάριος 2002)
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμίθου: Μια πρώτη γνωριμία..., Αραβέλλα Ζαχαρίου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Μάρτιος 2002)
Προγράμματα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμίθου για τη Δημοτική Εκπαίδευση, Αραβέλλα Ζαχαρίου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Μάρτιος 2002)