NOTA DE FUNDAMENTARE

 

Centrul pentru Politici Economice Durabile de Mediu (CPDEM)

 

Recunoasterea pe plan regional si mondial a necesitatii promovarii urgente a unor mecanisme economice si politice, prin care sa se realizeze atat atenuarea impactului diferitelor activitati asupra mediului, cat si integrarea deplina a Romaniei in structurile internationale, a prefigurat crearea in 1997 a unei structuri institutionale capabile sa asigure si sa dezvolte expertiza in domeniul protectiei si economiei mediului, necesare dezvoltarii durabile, in general, si gestionarii patrimoniului natural, in special. Mai mult, in Romania s-a resimtit necesitatea interconectarii institutiilor politice cu cele de invatamant si cercetare aplicata, in cazul analizelor si prognozelor economice care au o componenta ecologica, corespunzatoare unei dezvoltari de tip durabil. Transformarea unei astfel de analize intr-un adevarat suport decizional pentru proiecte sau programe diferite, presupune insa existenta resursei umane calificate in acest domeniu si un cadru institutional adecvat. Aceste deziderate au justificat infiintarea Centrului pentru Politici Economice Durabile de Mediu (CPEDM), in colaborare cu Universitatea Harvard, cu finantare din partea Agentiei pentru Dezvoltare Internationala a Statelor Unite ale Americii (USAID).

 

CPDEM este constituit pe principiul promovarii politicilor privind asigurarea cresterii economice durabile in scopul ridicarii bunastarii populatiei, protectiei ecosistemelor, precum si utilizarii rationale a resurselor naturale, cu luarea in considerare a corelatiilor cu politica macroeconomica si fiscala, privatizarea, restructurarea industriala, dezvoltarea urbana, agricultura si comertul international. 

 

Principalele obiecte de activitate ale CPDEM constau din:

·         evaluarea impactului politicilor economice, financiare, sociale nationale si internationale asupra mediului, necesar procesului decizional;

·         evaluarea impactului mediului asupra economiei;

·         analiza dimensiunii de mediu a acordurilor internationale;

·         elaborarea unor politici si metodologii folosind preturi si instrumente economice;

·         politici, metodologii si analiza costurilor de conformare cu privire la armonizarea legislatiei Romaniei cu cea a Uniunii Europene;

·         politici de incurajare a folosirii economice durabile a resurselor naturale si de mediu;

·         contracte de cercetare aplicata in domeniul politicii economice avand ca bene­fi­ci­ari  insti­tutii nationale  si internationale;

·         schimburi de cadre universitare si studenti cu universitati straine;

·         seminarii de politici de dezvoltare durabila.

 

Avantajele infiintarii CPDEM, si mai ales ale celor oferite de parteneriatul cu institutii prestigioase de invatamant universitar ar putea fi rezumate astfel:

·         se dezvolta, la nivel national, expertiza in domeniul politicii economice de mediu si se promoveaza cresterea economica durabila;

·         se imbunatatesc deciziile economice ale guvernului;

·         creste credibilitatea concluziilor si solutiilor privind impactul activitatii economico-sociale din Romania asupra mediului, in deciziile privind acordarea suportului prin programe de asistenta tehnica, financiara etc. din partea unor organisme internationale;

·         extinde colaborarea internationala intr-un domeniu din ce in ce mai important - acela al dezvoltarii economico-sociale durabile, inclusiv prin programe de mobilitate, pentru profesori si studenti, incheiate intre Romania si alte tari.

 

 

Proiecte selectate:

1.      UNEP "Structural Adjustment Program impacts on the environment" with 2 components: Impact of higher water price on economic competitiveness and impact of timber price and trade liberalization on environment, 1997-2000.

2.      Regional Environmental Centre  “Sofia Initiative on economic instruments” 1998-2001.

3.      IUCN “Incentives measures to conserve biodiversity for six selected countries in CEE and NIS.

4.      USAID/Harvard University “Survey on the Determinants of Firm-Level Environmental Performance” 1998-2000.

5.      USAID/Harvard University “Research into Privatization and Environmental Liability” 1998-2000.

6.      Ministerul Apelor si protectiei Mediului, Bucuresti, Romania: Utilizarea satelitara a mediului acvatic in cazul viiturilor; utilizarea GIS si a teledetectiei. (2000).

7.      Regional Environmental Centre  “Survey on Environmental Funds” 2001

8.       National Social Research Institute, Greece: Environmental information management for environmental institutions in Romania, (2001).