Ministrere

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Padurilor

Gospodarirea si Managementul Padurilor

  Telefon: +40 1 3144020

  Coordonator Directie: Ilie Sarbu

                                       Data completarii chestionarului:         20/3/2001

            Managementul Ecologic al Padurilor

  Seful Sectiei: Gheorghe Paslaru

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 24, Bd. Carol I, Sector 3

  Telefon:  +40 1 3112277  Fax:  +40 1 3112278

  Pagina Web: http://www.guvern.ro/

  Domeniul-Activitati

  Ministerul Agriculturii, alimentatiei si Padurilor este organul de specialitate al administratiei

  publice centrale, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica.

  Ministerul agriculturii, alimentatiei si Padurilor aplica strategia si Programul Guvernului, in

  vederea promovarii politicilor in domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurala,

  sanitar-veterinar si al padurilor.

  Ministerul agriculturii, alimentatiei si Padurilor are rolul de a asigura dezvoltarea agriculturii si

  industriei alimentare romanesti, in conformitate cu cerintele economiei de piata, si de a utiliza

  mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea productiei in domeniul agroalimentar.

  Ministerul agriculturii, alimentatiei si Padurilor este autoritatea de implementare a Planului

  national pentru agricultura si dezvoltare rurala.

  Ministerul agriculturii, alimentatiei si Padurilor este autoritatea care asigura dezvoltarea durabila a

   fondului forestier national, gospodarirea si exploatarea lui rationala, precum si a vegetatiei

  forestiere din afara acestuia.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

  Telefon: +40 1 4100572

  Coordonator Directie: Leonida Lucian Biro

                                       Data completarii chestionarului:         16/3/2001

            Avizarea Activitatilor Nucleare

  Seful Sectiei: Simion Ghilea

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 12, LibertatII, Sector 5

  Telefon:  +40 1 4100572  Fax:  +40 1 3373887

  E-mail: lucian.biro@cncan.ro

  Pagina Web: http://www.mappm.ro/

  Domeniul-Activitati

  Coordonarea activitatilor nucleare

  analiza si siguranta nucleara

  adoptarea practicilor de siguranta nucleara

  In scopul amendarii articolului 8 al Legii 111/1996 privind siguranta activitatilor nucleare, CNCaN

  a initiat propunere de lege pentru autorizarea cabinetelor medicale particulare care utilizeazasurse nucleare.

  Aceasta propunere este in faza de aprobare la guvern.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Departamentul Apelor

  Telefon: +40 1 4102407

  Coordonator Directie: Florin Stadiu

                                       Data completarii chestionarului:         15/3/2001

            Directia Generala a Apelor

  Seful Sectiei: Gheorghe Constantin

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 12, Libertatii Sector 5

  Telefon:  +40 1 4105386  Fax:  +40 1 4102032

  E-mail: dga@mappm.ro

  Pagina Web: http://www.mappm.ro/

  Domeniul-Activitati

  Elaborarea strategiei, politicilor si reglementarilor pentru gospodarirea apelor

  Aprobarea si promovarea masurilor de protectie a resurselor de apa, conservare si management

  Coordonarea procesului de armonizare a legislatiei cu directivele EU

  Implementarea conventiilor bi si multilaterale in domeniul apelor

  Controlul si inspectia poluarii apleor

  Prepararea si managementul initiativelor politice si administrative privind reglementarea utilizarii

  apei prin procesul de avizare

  Elaborarea metodologiilor si a schemelor de amenajare cadru pe bazine hidrografice

  Planificarea strategica, inclusiv scheme de gospodarire a apelor pe bazine hidrografice, si

  coordonarea tuturor aspectelor de gospodarirea apelor in programe nationale

  Elaboraea regulilor si implementarea mecanismului economic financiar si a sistemului de plati si

  tarife, amenzi si penalitati

  Control si monitoring privind conformarea cu standarde, politici si reglemenatri privind

  gospodarirea apelor

  Coordonarea cooperarii internationale si gospodarirea apelor transfrontiere

  Actualizarea legislatiei conform Directivelor EU.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Departamentul Mediului

  Telefon: +40 1 4100243

  Coordonator Directie: Ioan Jelev

                                       Data completarii chestionarului:         15/3/2001

            Directia Generala de Reglementare, Avizare, Autorizare si Gospodarirea Deseurilor

  Seful Sectiei: George Pretorian

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 12, LibertatiiI, Sector 5

  Telefon:  + 40 1 4100215/2104  Fax:  + 40 1 3122599

  E-mail: jelev@mappm.ro

  Pagina Web: http://www.mappm.ro/

  Domeniul-Activitati

  Elaborarea strategiilor, politicilor si reglementarilor de mediu

  Elaborarea reglementarilor privind conformarea si punerea in aplicare a legislatiei

  Controlul integrat al poluarii

  Conservarea naturii si a biodiversitatii

  Implementarea conventiilor bi si multilaterale

  Rol activ in armonizare cu legislatia EU

  Coordonarea procesului de introducere a instrumentelor economice

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Departamentul pentru Integrare Europeana

  Telefon: +40 1 4100219

  Coordonator Directie: Petru Lificiu

                                       Data completarii chestionarului:         16/3/2001

            Directia pentru Programe si Proiecte Internationale

  Seful Sectiei: Liliana Bara

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 12, LibertatII, Sector 5

  Telefon:  +40 1 3122507  Fax:  +40 1 3122507

  E-mail: lbara@mappm.ro

  Pagina Web: http://www.mappm.ro/

  Domeniul-Activitati

  Indeplinirea sarcinilor legate de procesul de integrare in structurile EU

  Implementarea conventiilor bi si multilaterale

  Rol activ in armonizare cu legislatia EU

Ministerul Educatiei si Cercetarii

  Telefon: +401613.3315

  Coordonator Directie: Ecaterina Andronescu

                                       Data completarii chestionarului:         21/4/2001

            Invatamant superior si Integrare Europeana

  Seful Sectiei: Radu Mircea Damian

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 70738

  Adresa:  28-30 Gen. Berthelot, Sector1

  Telefon:  +401 613.3315  Fax:  +401 312.4719

  E-mail: ec.andronescu@men.edu.ro

  Pagina Web: http://www.mct.ro/

  Domeniul-Activitati

  Ministerul Educatiei si Cercetarii este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu

   personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

  Ministerul Educatiei si Cercetarii aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul

  invatamantului si cercetarii stiintifice.

  Ministerul Educatiei si Cercetarii conduce sistemul national de invatamant si cercetare,    exercitandu-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

fundamentarea, elaborarea si actualizarea periodica a politicilor si strategiilor in domeniu;

  b) diseminarea de informatii in domeniile cercetarii-dezvoltarii si inovarii; asigurarea cadrului de   Coordonator Directie: Mihai Nicolae Tanasescu

  reglementari interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborarii rapoartelor

  de cercetare, precum si pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic in domeniu si gestionarea rezultatelor de interes public;

  c) stimularea transferului tehnologic, a valorificarii rezultatelor, inovarii, a absorbtiei si difuziei       acestora in randul agentilor economici si in economie in general; sustinerea brevetarii unor    rezultate ca prima forma de valorificare; cofinantarea temelor care asigura parteneriate intre

  centrele de cercetare si agenti economici;

  d) organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni

Ministerul Finantelor Publice

Buget si Balanta Publica

  Telefon: +40 14103400

                                       Data completarii chestionarului:         6/3/2001

Office of the Competition

  Seful Sectiei:  Nicu Tanase

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 70663

  Adresa: 17 Apolodor

  Telefon:  +40 14103550  Fax:  +40 13122077

  E-mail: presa@mail. mfinante.ro

  Pagina Web: http://www.mfinante.ro/

  Domeniul-Activitati

  Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al

  administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu rol de

  sinteza, care aplica strategia si Programul Guvernului in domeniul finantelor publice, prin

  reorganizarea Ministerului Finantelor.

  In realizarea obiectului sau de activitate stabilit de legislatia in vigoare Ministerul Finantelor

  Publice are, in principal, urmatoarele atributii:

  1. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului

  bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile

  corespunzatoare;

  2. stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii

  acestuia;

  3. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor

  fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;

  4. urmareste executia operativa a bugetului general consolidat; stabileste masurile necesare

  pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar

  aprobat.

Ministerul Industriei si Resurselor

Dan Ioan Popescu

  Telefon: +40 1 6505020

                                       Data completarii chestionarului:         18/3/2001

            Protectia Mediului

  Seful Sectiei: Cristina Ioan

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 152, Calea Victoriei, Sector 1

  Coordonator Directie: Mihai Berinde

  Telefon:  +40 1 6597424  Fax:  +40 1 3122850

  Pagina Web: http://www.mincom.ro/

  Domeniul-Activitati

Ministerul Industriei si Resurselor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care infaptuieste politica Guvernului in domeniile: energie electrica, termica, nucleara, petrol, gaze, mine, geologie, fabricarea produselor industriale si a bunurilor de consum din metalurgie, constructii de masini, electrotehnica, electronica, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticla, ceramica, materiale de constructii si alte activitati ale industriei, serviciile aferente acestor activitati, precum si relatiile economice internationale, relatiile cu organisme internationale si integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, specifice industriei si resurselor.Ministerul Industriei si Resurselor exercita urmatoarele functii:

a) de autoritate de stat in sectorul industriei si al resurselor, prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor in domeniile de activitate;

b) elaboreaza strategiile si politicile industriale privind:

- evolutia sectorului energetic pentru toti purtatorii si formele de energie de la surse pana la consumatorii finali;

- dezvoltarea in plan regional in sectorul de activitate, precum si cooperarea in domeniul economico-industrial, pentru atragerea de investitori straini;

- restructurarea si, dupa caz, privatizarea societatilor comerciale si a regiilor autonome care functioneaza sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor;

integrarea europeana si armonizarea legislatiei cu cea comunitara pentru activitatile din domeniile specifice.

Ministerul Lucrarilor Publice, transporturilor si Locuintelor

Urbanism

  Telefon: +4013130330

  Coordonator Directie: Miron Tudor Mitrea

                                       Data completarii chestionarului:         22/3/2001

            Planificare Urbana

  Seful Sectiei: Tudor Florescu

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 17, Apolodor

  Telefon:  +4012233777  Fax:  +4012231485

  Pagina Web: http://www.guvern.ro/

  Domeniul-Activitati

  Ministerul Lucrarilor Publice, transporturilor si Locuintei este organul de specialitate al

  administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul

  in municipiul Bucuresti.

  Ministerul Lucrarilor Publice, transporturilor si Locuintei stabileste politica in domeniul lucrarilor

  publice, transporturilor si locuintei, la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile

  specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de lucrari publice, transport si locuinte, in

  cadrul politicii generale a Guvernului, si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul

  lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

Ministerul pentru Dezvoltare si Prognoza

Dezvoltarea Strategiilor Regionale

  Telefon: +40 1 3100791

  Coordonator Directie: Mihai David

                                       Data completarii chestionarului:         16/3/2001

            Strategii de Dezvoltare

  Seful Sectiei: Mircea Panaite

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 1, Piata Victoriei, Sector 1

  Telefon:  +40 1 4106450  Fax:  +40 1 4107054

  Pagina Web: http://www.mdp.ro/

  Domeniul-Activitati

  Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, organ de specialitate al administratiei publice centrale in

  subordinea Guvernului, aplica strategia si Programul Guvernului, in vederea promovarii politicilor

  de dezvoltare economica si sociala, pentru stimularea atragerii investitiilor straine in Romania,

  elaborarea analizelor si prognozelor privind dezvoltarea economiei romanesti.

  Atributiile in domeniul dezvoltarii socioeconomice de ansamblu, a dezvoltarii regiunilor si zonelor

  tarii:

  a) elaboreaza proiectul Planului national de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare

  Guvernului;

  b) asigura coordonarea implementarii politicii nationale de dezvoltare pe ansamblul tarii, pe

  regiuni si zone;

  c) urmareste realizarea obiectivelor de coeziune economica si sociala, in scopul diminuarii

  decalajelor in dezvoltarea regiunilor si zonelor tarii, al intaririi capacitatii competitive a fiecarei

  regiuni;

  d) elaboreaza proiectul Planului national de dezvoltare.

Ministerul pentru Integrarea Europeana

Directia pentru Co-ordonarea Programelor de Dezvoltare

  Telefon: +40 1 2302071

  Coordonator Directie: Hildegard Carola Puwak

                                       Data completarii chestionarului:         17/3/2001

            Directia Pentru Negocieri, Evaluari si Analiza

  Seful Sectiei: Andrei Popescu

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 17, Apolodor, Sector 5

  Telefon:  +40 1 3011463  Fax:  +40 1 3368526

  Pagina Web: http://www.mie.ro/

  Domeniul-Activitati

  Ministerul Integrarii Europene se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al

  administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care asigura fundamentarea si

  coordonarea procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, precum si          conducerea negocierilor de aderare.

  Ministerul Integrarii Europene are urmatoarele atributii:

  a) coordoneaza raporturile ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei

  publice centrale romane cu institutiile Uniunii Europene si cu statele membre ale acesteia in

  procesul de aderare la Uniunea Europeana;

  b) asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor care decurg din

  dispozitiile acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, ratificat de Romania prin Legea nr.      20/1993 si denumit in continuare acordul european, precum si activitatile desfasurate de partea

  romana in cadrul institutiilor create prin acest acord;

  c) conduce si coordoneaza activitatea Delegatiei nationale pentru negocierea aderarii Romaniei

  la Uniunea Europeana  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 70003

  d) fundamenteaza si coordoneaza procesul de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

Ministerul Privatizarii si Administratia pentru Participarea statului

Guidance, Portofolio & Marketing Division

  Telefon: +40 1 303 6301

  Coordonator Directie: Ovidiu Tiberiu Musetescu

                                       Data completarii chestionarului:         15/3/2001

            Cerinte de Mediu in Procesul Privatizarii

  Seful Sectiei: Iacob Zelenco

  Adresa: 18-20 Lipscani str,

  Telefon:  +40 1 303 6302  Fax:  +40 1 3101687

  E-mail: pca@fps.ro

  Pagina Web: http://www.autoritate-privatizare.ro/

  Domeniul-Activitati

  Autoritatea pentru Privatizare, infiintata  prin reorganizarea Fondului Proprietatii de stat, este o

  institutie de interes public, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului. Este un

  organism specializat care pune in aplicare strategia Guvernului privind intregul proces de

  privatizare si de dezvoltare a sectorului privat in economie.

  O preocupare majora a autoritatii pentru Privatizare o constituie asigurarea unui cadru modern si

  eficient de informare, promovare, dezvoltare si concretizare a relatiilor cu potentialii investitori,

  persoane fizice sau juridice, romane sau straine. Informatiile minimale ce se regasesc pe site-ul

  autoritatii pentru Privatizare, pot fi completate in conformitate cu prevederile legale, de specialistii

  din cadrul sediului central si persoanele de contact din centrele de afaceri ale autoritatii pentru

  Privatizare, conform solicitarii investitorilor interesati in achizitionarea de actiuni, cumpararea de

  active ori infiintarea de societati mixte.

  Personalul specializat al autoritatii pentru Privatizare poate oferi informatii de baza privind

  societatile romanesti supuse procesului de privatizare, din domenii diverse de activitate:

  industria metalurgica, de prelucrare a titeiului, chimica, masini si echipamente, celuloza si hartie, etc.;

  agricultura si industrie alimentara;

  activitati financiar bancare si de asigurari;

  energie electrica si termica, gaze si apa;

  turism si comert;

  cercetare - dezvoltare si informatica;

  constructii;

  transport si depozitare, etc.

Ministerul Sanatatii si Familiei

Integrare Europeana

  Telefon: +4013141526

  Coordonator Directie: Daniela Bartos

                                       Data completarii chestionarului:         22/3/2001

            Sanatate si Protectia Mediului

  Seful Sectiei: Ionut Bazac

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 71341

  Adresa: Piata Presei Libere nr.1, sect. 1

  Telefon:  +4013137051  Fax:  +4013137574

  Pagina Web: http://www.ms.ro/

  Domeniul-Activitati

  Ministerul Sanatatii si Familiei aplica strategia si politica Guvernului in domeniul asigurarii

  sanatatii populatiei si raspunde de realizarea procesului de reforma in sectorul sanitar si al

  politicilor familiale.

  Ministerul sanatatii si Familiei organizeaza, coordoneaza si urmareste activitatile de asistenta

  sociala pentru asigurarea sanatatii populatiei, sprijinirea sanatatii familiilor si categoriilor de

  populatie defavorizate, realizeaza coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de protectie a

  persoanelor cu handicap; coordoneaza si actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor

   care dauneaza sanatatii.

  In exercitarea atributiilor sale Ministerul sanatatii si Familiei colaboreaza cu celelalte ministere si

  organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului