Centre de Cercetare

"Delta Dunarii" Institutul National for Cercetare & Development

Conservarea biodiversitatii si utilizarea rationala a acesteia

  Telefon: + 40 40 531520

  Coordonator Directie: Romulus Stiuca

                        Data completarii chestionarului:                        25/3/2001

            Biodiversitate

  Seful Sectiei: Vasile Otel

  Oras: Tulcea   Codul Postal: 8800

  Adresa: 165, Babadag

  Telefon:  + 40 40 531520  Fax:  40 40 533547

  E-mail: indd@tim.ro

  Pagina Web: http://www.indd.ro/

  Domeniul-Activitati

Cercetare – dezvoltare privind structura, evolutia, functionarea si modelarea ecosistemelor,

zonelor umede; valorificarea durabila a resurselor biologice; evaluarea si reducerea impactului

antropic; refacerea ecosistemelor; armonizarea intereselor economice si sociale; manage-mentul

 resurselor zonelor umede. Elaboreaza harti si atlase; consultanta, asistenta, bilanturi de mediu,

exper-tize, studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii pentru amenajari piscicole si agricole,

constructii, alimentari cu apa, instalatii termice frigorifice, studii geo si hidrologice.

Centrul roman de tehnologii curate/Universitatea Politehnica Bucuresti

Utilizarea durabila a solului

  Telefon: +4 01 4100575

Coordonator Directie: Adrian Badea

                        Data completarii chestionarului:                        20/3/2001

  Seful Sectiei: Mircea Grigoriu

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 77206

  Adresa: 313, Spl. Independentei

  Telefon:  +4 01 4106716  Fax:  +4 01 4100575

  E-mail: mgrig@rcpc.pub.ro

  Pagina Web: http://www.rcpc.pub.ro/

  Domeniul-Activitati

CPC este un institut ce apartine Universitatii Politehnica reprezentativ in Romania pentru instruire

 si cercetari in domeniul ecologiei industriale:

strategii de protectia mediului, tehnologii de mediu fizico-chimice si biologice, controlul poluarii,

evaluarea poluarii, studii cotoxicologice, instruire pentru managementul si protectia mediului

(apa, reziduuri, aer si sol).

ECOIND/ICPEAR/Institutul de cercetari ape uzate epurate

Cercetari privind tehnologii de mediu

  Telefon: +4014106716

  Coordonator Directie: Margareta Nicolau

                        Data completarii chestionarului:                        25/3/2001

            Evaluarea poluarii si managementul de mediu

  Seful Sectiei: Maria Teodorescu

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 76231

  Adresa: 90-92, Panduri

  Telefon:  +4014100377  Fax:  +4014100575

  E-mail: icpear@sunu.rnc.ro

  Pagina Web: http://www.rnc.ro/icpear

  Domeniul-Activitati

Elaborare tehnologii pentru:

purificarea apelor reziduale industriale si municipale,

tratarea apelor de suprafata si subterane pentru potabilizare si uz industrial,

tratarea reziduurilor industriale/municipale si recuperarea substantelor utile,

purificarea gazelor reziduale,

depoluarea si reabilitarea solurilor,

prin procedee fizico-chimice si/sau biologice.

Metode de Analiza pentru:

controlul/monitorizarea calitatii apei,aerului si solului

elaborarea si reactualizarea metodelor standard

Controlul in teren si Monitorizarea Poluarii Apelor, Apelor Reziduale, Aerului si Solurilor

Studii de Impact, Bilanturi de Mediu, Evaluare Risc Ecologic si Metodologii Evaluare Stare de

Poluare

Audit pentru Management de Mediu si Calitate

Cursuri de Perfectionare cu/sau fara cooperare internationala pentru:

Specialistii de mediu din unitatile industriale

Inspectori de Mediu

Personalul din Laboratoarele de Analiza Mediului

Personalul din statiile de potabilizare si tratare ape uzate

Cooperare Internationala

ECOIND/ICPEAR/Institutul de cercetari ape uzate epurate, Filiala timisoara

  Telefon: +4056220369

  Coordonator Directie: Elena Proteasa

                        Data completarii chestionarului:                        20/4/2001

            Controlul poluarii mediului

  Oras: Timisoara   Codul Postal: 1900

  Adresa: 2, Piata Victoriei

  Telefon:  +4056220369  Fax:  +4056220369

  E-mail:  icpeartm@icpear.sorostm.ro

  Pagina Web: http://www.rnc.ro/icpear

  Domeniul-Activitati

Elaborare tehnologii pentru:

purificarea apelor reziduale industriale si municipale,

tratarea apelor de suprafata si subterane pentru potabilizare si uz industrial,

tratarea reziduurilor industriale/municipale si recuperarea substantelor utile,

purificarea gazelor reziduale,

depoluarea si reabilitarea solurilor,

prin procedee fizico-chimice si/sau biologice.

Metode de Analiza pentru:

controlul/monitorizarea calitatii apei,aerului si solului

elaborarea si reactualizarea metodelor standard

ECOIND/ICPEAR/Institutul de cercetari ape uzate epurate, Filiala Valcea

  Telefon: +4050737543

  Coordonator Directie: Viorica Delea

                        Data completarii chestionarului:                        27/3/2001

            Controlul poluarii mediului

  Oras: Ramnicu Valcea   Codul Postal: 1000

  Adresa: 1, Strada Uzinei

  Telefon:  +4050737543  Fax:  +4050737543

  E-mail: icpear@sunu.rnc.ro

  Pagina Web: http://www.rnc.ro/icpear

  Domeniul-Activitati

Elaborare tehnologii pentru:

purificarea apelor reziduale industriale si municipale,

tratarea apelor de suprafata si subterane pentru potabilizare si uz industrial,

tratarea reziduurilor industriale/municipale si recuperarea substantelor utile,

purificarea gazelor reziduale,

depoluarea si reabilitarea solurilor,

prin procedee fizico-chimice si/sau biologice.

Metode de Analiza pentru:

controlul/monitorizarea calitatii apei,aerului si solului

elaborarea si reactualizarea metodelor standard

Institutul de cercetari ingineria mediului ICIM

Protectia Calitatii apelor

  Telefon: +4 01 2215758 / 262

  Coordonator Directie: Ion Constantinescu

                        Data completarii chestionarului:                        20/3/2001

            Gospodarirea apelor

  Seful Sectiei: Liviu Popescu

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: 294, Splaiul Independentei

  Telefon:  +4 01 2215758  Fax:  +4 01 2215758

  E-mail: lipopescu@pcnet.pcnet.ro

  Domeniul-Activitati

Elaboreaza si publica informatii si rapoarte privind starea mediului, participa la programele

subregionale, regionale si globale de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale;

organizeaza activitatea de elaborare a procedurilor si de acreditare a laboratoarelor in domeniul

mediului si gospodaririi apelor si de certificare a sistemelor de management de mediu;

elaborareaza contracte de cercetare, studii si proiecte in domeniul protectiei mediului

asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze, politici si strategii in domeniul protectiei

mediului, in scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare in vederea fundamentarii deciziilor privind mediul si dezvoltarea durabila, precum si al promovarii programelor de dezvoltare in domeniul protectiei mediului

Institutul de Geologie Romania

Udubasa Gheorghe

  Telefon: +4012241530

  Coordonator Directie: Sandulescu Mircea

                        Data completarii chestionarului:                        15/3/2001

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 78344

  Adresa: 1, Caransebes

  Telefon:  +4012241530  Fax:  +4012240404

  E-mail: geol@igr.ro

  Domeniul-Activitati

Institutul este preocupat de dezvoltarea corecta a infrastructurii geologice a tarii, elaborarea

hartilor geologice, si adaptarea hartilor agrogeologice, geofizice, geochimice, inginerie

geologica.

Multimea de activitati a institutului cuprinde cercetari la distanta, monitoringul mediului,

geotermica, GIR servind ca un centru pentru cercetarea geologica in Romania atat din punct de

vedere a raspandirii  informatiei geologice dar si din punctul de vedere al dezvoltarii regionale a

diferitelor zone geologice. GIR este dotat cu echipament extrem de cmplet.

Institutul National de cercetare dezvoltare in microtehnologii IMt

  Telefon: +4014908412

  Coordonator Directie: Dan C. Dascalu

                        Data completarii chestionarului:                        24/3/2001

  Centrul pentru cercetari stiintifice

  Seful Sectiei: Florea Craciunoiu

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 72996

  Adresa: 32B, Erou Iancu Nicolae str.

  Telefon:  +40149082.03  Fax:  +4014908238

  E-mail: dascalu@imt.ro

  Pagina Web: http://www.mct.ro/

  Domeniul-Activitati

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie functioneaza in coordonarea

Ministerului Educatiei si Cercetarii. Institutul de Microtehnologie, infiintat in 1993, printr-o

hotarare a Guvernului Romaniei, a devenit in 1996 Institut National, prin fuziunea cu Institutul de

Cercetare pentru Componente Electronice (ICCE). IMt-Bucuresti este unica unitate de cercetare

 din tara (si chiar dintr-o intreaga zona geografica) focalizata pe microtehnologii (tehnologii

micronice). In 1997 un studiu al firmei Coopers & Lybrand IMt-Bucuresti a fost clasat printre

primele trei institute de cercetare-dezvoltare din Romania.

Misiunea IMt-Bucuresti consta in: cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica in microtehnologii (inclusiv microelectronica), contributie la dezvoltarea strategiei domeniului, efort major in programele nationale de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, asigurarea serviciilor stiintifice si tehnologice, cu suport national si international.

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru tehnica Fizicii

Echipamente de mediu

  Telefon: +4032231132

  Coordonator Directie: Mihai Craus

                        Data completarii chestionarului:                        20/3/2001

  Seful Sectiei: Alexandru Moldovanu

  Oras: Iasi   Codul Postal: 6600

  Adresa: 47, Mangeron Str.

  Telefon:  +4032231132  Fax:  +4032231132

  E-mail: People @ phys-iasi.ro

  Pagina Web: http://www.phys-iasi.ro/

  Domeniul-Activitati

Activitatile includ obtinerea de noi materiale amorfe si nanocristaline sub forma de sarma, pudre

si filme in start subture, materiale magnetice metalice cristaline

Producere de echipamente bazate pe materiale magnetice (senzori, senzori magnetometrici, etc.)

Elaborarea metodelor fizice pentru studiul campurilor magnetice, separarea si controlul

nedestructiv al materialelor prin metode electromagnetice, studii teoretice si numerice ale

subsatntelor condensate

consultanta si asistenta tehnica

Institutul National de cercetare, dezvoltare, in constructii si economia constructiilor

Fizica si mediul constructiilor

  Telefon: 40 1 255 22 50

  Coordonator Directie: Dan Lungu

                        Data completarii chestionarului:                        28/3/2001

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 7000

  Adresa: Sos.Pantelimon 266, Sector.2

  Telefon:  40 12552250  Fax:  40 1 2550062

  E-mail: incerc@cons.incerc.ro

  Pagina Web: http://www.incerc.ro/

  Domeniul-Activitati

Din 1960, INCERC executa cercetari fundamentale in domeniul mecanicii si fizicii constructiilor

si al ingineriei seismice. Cercetare - dezvoltare privind tehnicile si tehnologiile verificate si

experimentate pe modele, standuri, platforme care se refera la: rezistenta, stabilitate, durabilitate,

 protectia antiseismica si contra coroziunii, instalatii si echipamente aferente constructiilor.

strategii, diagnoze, prognoze, reglementari tehnico - economice, incercari de laborator; studii,

expertize, programe de calcul, metodologie, studii de fezabilitate, certificari de calitate

Publicarea rezultatelor de cercetare- dezvoltare;

Informarea si diseminarea informatiilor tehnice si economice

Cercetare privind propagarea zgomotelor si a vibratiilorin diferite medii si masuri specifice

Autorizatii pentru functionare

Activitati de laborator

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei - I.F.I.N. - H.H. Bucuresti

  Coordonator Directie: Gheorghe Mateescu

                        Data completarii chestionarului:                        22/4/2001

  Departamentul de fizica si protectia mediului

  Seful Sectiei: Alexandru Enulescu

  Oras:  Bucuresti Magurele   Codul Postal: 76900

  Adresa: 407, Str. Atomistilor

  Telefon:  +40 1 7807040  Fax:  +40 1 4231701

  E-mail: ifin.nipne.ro

  Pagina Web: http://www.nipne.ro/

  Domeniul-Activitati

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei -

I.F.I.N.-H.H. Bucuresti:

infiintare prin reorganizare

HOtARARE nr.1309 din 25 noiembrie 1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti

Institutul National de cercetari stiinte biologice si dezvoltare Bucuresti

  Telefon: +4012207780

  Coordonator Directie: Gabriel-Lucian Radu

                        Data completarii chestionarului:                        22/3/2001

            Departamentul de chimie analitica

  Seful Sectiei: Florentina Cutas

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 77748

  Adresa: 296 Spl. Independentei

  Telefon:  +4012207780  Fax:  + 4012207695

  Pagina Web: http://www.dbio.ro/

  Domeniul-Activitati

Activitatile includ:

Elaborarea si dezvoltarea programelor national inter- si pluri- disciplinare de baza (biologie,

chimie, biochimie, biofizica, farmacie, inginerie, informatica, fizica, mediu, etc.)

Elaborarea cercetarii teoretice si aplicate cu scop socio-economic

Spriji8nirea unei activitati stiintifice prin organizarea evenimentelor stiintifice si prin participarea

la  evenimente organizate la nivel national si international

Publicarea cartilor, monografiilor, articolelor, si a altor publicatii stiintifice

Instruiri universitare si postuniversitare

Colaborari internationale

Institutul National de Geologie Marina si Geo-ecologie - Geoecomar

  Telefon: +4012525512

                        Data completarii chestionarului:                        20/3/2001

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 70318

  Adresa: 23-25 Dumitru Onciul

  Telefon:  +4012525512  Fax:  +4012522594

  E-mail: office@geoecomar.ro

  Domeniul-Activitati

Principalele activitati includ:

I. Studii de geo-ecologie marina si fluviala privind macrogeosistemele Dunare - Delta Dunarii

- Zonele de Coasta Marea Neagra impactul asupra mediului al structurilor hidrotehnice pe

Dunare si in zona de Delta.

II. Expeditii Geologice si geofizice pe Marea Neagra, in principal pe platoul Romanesc

continental.

III. Studii paleo-ecologice, studii de impact asupra mediului si impact geologic al modificarilor de clima si de nivel al marii a

IV. Interactiuni mare pamant in zone de coasta

V. Studii si asistenta tehnica, consultanta, inginerie marina, studii de impact.

Institutul National de Hidrologie, Meteorologie si Gospodarirea Apelor

Hidrologie

  Telefon: +4 01 2303116

  Coordonator Directie: Ion Sandu

                        Data completarii chestionarului:                        20/3/2001

            Gospodarirea apelor

  Seful Sectiei: Ion Tecuci

  Oras: Bucuresti   Codul Postal: 71552

  Adresa: 97, Sos. Bucuresi-Ploiesti

  Telefon:  +4 01 2303240

  E-mail: tecu@meteo.ro

  Pagina Web: http://www.inmh.ro/

  Domeniul-Activitati

Unitate de cercetare si servicii operationale de interes public national si international dedicate

protectiei meteorologice si hidrologice a vietii si bunurilor.

Ofera: Prognoze meteorologice si hidrologice pe scurta, medie si lunga durata

Avertizari fenomene meteorologice si hidrologice

Studii si cercetari pentru protectia apelor de suprafata si subterane si a resurselor de apa

Masuratori, observatii si determinari hidrologice si meteorologice

 Masuratori de ozon atmosferic si de poluare

Servicii de prognoza agrometeorologica Studii pentru Dunare, Delta si Marea Neagra

Aplicatii teledetectie, prelucrari date radar, imagini satelitare

Studii si cercetari asupra parametrilor curgerii lichide si solide in bazinele hidrografice, asupra

transportului si depunerii de sedimente pe canale  navigabile, studii de evapotranspiratie

Studii si cercetari sinoptice, climatologice, aerologice, microclimatologice si de climatologie dinamica, meteorologice alpina si marina, agrometeorologie

Institutul National pentru cercetari si dezvoltare in constructii si economia constructiilor filiala Iasi

Laboratorul experimental pentru ingineria cutremurelor

  Telefon: +4032 13 60 26

  Coordonator Directie: Dan Olaru

                        Data completarii chestionarului:                        12/4/2001

            Protectia Mediului

  Oras: Iasi   Codul Postal: 6600

  Adresa: Str. Uranus, nr 37

  Telefon:  +4032 13 60 26  Fax:  4032 13 60 36

  E-mail: incerciasi@yahoo.com

  Pagina Web: http://www.incerc.ro/

  Domeniul-Activitati

IasI Filiala

Studii si cercetari privind: inginerie seismica experi-mentata pe platforme seismice; elemente si

structuri de rezistenta din beton, metal, zidarie, lemn; structura materialelor si modificarile

survenite la incercari de rezistenta. Agrementari de produse si procedee pentru constructii;

asistenta tehnica si expertizare

Institutul National Pentru Cercetari Si Dezvoltare In Constructii Si Economia Constructiilor Filiala Timisoara

  Telefon: 4056 19 29 98

  Coordonator Directie: Corneliu Bob

                        Data completarii chestionarului:                        30/4/2001

            Laboratorul de Geotehnica Si Fundatii

  Oras: Timisoara   Codul Postal: 1900

  Adresa: Str. Traian Lalescu, Nr 2

  Telefon:  4056 19 29 98  Fax:  +4056 17 29 98

  E-mail: incerc@cons.incerc.ro

  Pagina Web: http://www.incerc.ro/

  Domeniul-Activitati

Timisoara Filiala

Studii si cercetari privind sudura in constructii; geotehnica si fundatii; elemente si structuri de

rezistenta din beton, metal, zidarie, lemn. Agrementari de produse si procedee pentru constructii;

asistenta tehnica si expertizare; executa lucrari speciale

Institutul National pentru cercetari si dezvoltare in constructii si economia constructiilor Filiala Cluj Napoca

  Telefon: 4064 42 59 88

  Coordonator Directie: Ioan Botez

                        Data completarii chestionarului:                        20/4/2001

            Protectia Mediului

  Oras: Cluj Napoca   Codul Postal: 3400

  Adresa: Calea Floresti, Nr 117

  Telefon:  40 64 42 54 62  Fax:  4064 42 59 88

  E-mail: incerc@mail.dntcj.ro

  Pagina Web: http://www.incerc.ro/

  Domeniul-Activitati

Cluj Napoca Filiala

Studii şi cercetări privind: materiale, elemente şi structuri de construcţii, încercări de laborator. Agrementări de produse şi procedee de construcţii, asistenţă tehnică; expertizare, proiectare. Execută lucrări speciale