"GH. ASACHI" UNIVERSITATEA TEHNICA OF IASI

  Data completarii:         25/3/2001

FACULTATE: INGINERIA CONTROLULUI AUTOMAT SI CALCULATOARE

53 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32232430          Fax           +4032214290

            Departament: Departamentul de control automatic si informatica industriala

          53 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 231343 Fax           +40 32214290

          Sef Catedra MIHAI VOICU

            SECTIE-PROFIL

          Control automat si informatica industriala

          Director TEOHARI GANCIU

            CURS

          Controlul starii mediului la sisteme energetice si centrale electrice

            CURS POST UNIVERSITAR

          Ingineria reactiilor chimice

            LABORATOARE

          Hidraulica si echipamente pneumatice

            Departament: Ingineria calculatoarelor

          53 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 232430 Fax           +40 32 214290

          Sef Catedra MIHAI VOICU

            SECTIE-PROFIL

          Modelare si testare

          Director DAN GALEA

            CURS

          Fizica

FACULTATE: CHIMIE INDUSTRIALA

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32174420          Fax           +4032214290

            Departament: Chimie analitica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 232430

          Sef Catedra          VALENTIN POPA

            SECTIE-PROFIL

          Inginerie chimica

          Director STELIAN PETRESCU

            CURS

          Ingineria reactiilor chimice

          Modelarea, simularea si optimizarea proceselor chimice

          Controlul proceselor chimice

          Fenomene de transfer la lichide in strat subtire

            LABORATOARE

          Hidrodinamica

          Ingineria reactiilor chimice

          Operatii termice

            Departament: Chimie anorganica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          VALENTIN POPA

            SECTIE-PROFIL

          Tehnologii substante anorganice

          Director ILIE SIMINICEANU

            CURS

          Ingineria reactiilor chimice

          Ingineria proceselor chimice

          Tehnologia si ingineria ingrasamintelor minerale

          Strategia procesarii materiilor prime

          Ingineria electrochimica

            LABORATOARE

          Ingrasaminte minerale

          Procese de inginerie chimica

          Substante si mineralogie

            Departament: Chimie generala

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          VALENTIN POPA

            SECTIE-PROFIL

          Chimie anorganica

          Director IOAN ROSCA

            CURS

          Consumul apelor de suprafata si subterane

          Eroziunea solului

          Poluarea apei

          Poluarea aerului

            CURS POST UNIVERSITAR

          Poluarea apei si aerului

            LABORATOARE

          Chimie anorganica

          Analize chimice

          Analiza spectroscopica

            Departament: Chimie macromoleculara

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          VALENTIN POPA

            SECTIE-PROFIL

          Chimie organica

          Director MIHAI VATA

            CURS

          Compusi organo metalici

          Monomeri si polimeri feroceni

          Initiatori bi si multi moleculari

            LABORATOARE

          Analiza substantelor organice

          Spectrometrie

            Departament: Chimie organica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          VALENTIN POPA

            Departament: Ingineria mediului

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          VALENTIN POPA

            SECTIE-PROFIL

          Tehnologii industriale

          Director PETRU ONU

            CURS

          Zooliti naturali si sintetici

          Fibre proteice naturale

            LABORATOARE

          Membrane semipermeabile

          Chimia tehnologica

            Departament: Inginerie chimica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          VALENTIN POPA

            SECTIE-PROFIL

          Modelarea si optimizarea proceselor chimice

          Director MATEI MACOVEANU

            CURS

          Modelarea si optimizarea proceselor chimice

          Tehnologii pentru protectia mediului

          Controlul de calitate al factorilor de mediu

            CURS POST UNIVERSITAR

          Tehnologii de protectia mediului

            LABORATOARE

          Chimia mediului

          Tehnologii de protectie a mediului si radiochimie

          Impact ecologic

            Departament: Substante anorganice si materiale oxidante

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          VALENTIN POPA

            SECTIE-PROFIL

          Chimie macromoleculara

          Director BOGDAN SIMIONESCU

            CURS

          Evolutia moleculara

          Protectia mediului prin impermeabilizarea depozitelor de deseuri

          Modelarea sintezei polimerilor

          Polimeri bioactivi

            LABORATOARE

          Chimia polimerilor

          Inginerie chimica si echipamente specifice

          Tehnologia polimerilor

FACULTATE: INDUSTRII ORGANICE

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32174420          Fax           +40 32174420

            Departament: Celuloza si Hartie

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

            SECTIE-PROFIL

          Celuloza si hartie

          Director PAUL OBROCEA

            CURS

          Protectia mediului in industria hartiei, celulozei si fibrelor

          Fibre chimice si tehnologii neconventionale

          Tratarea deseurilor de hartie cu enzime

            LABORATOARE

          Celuloza si chimia lemnului

          Tehnologia fibrelor chimice

          Tehnologii oragnice speciale

            Departament: Chimie fizica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

            SECTIE-PROFIL

          Chimie fizica

          Director NICOLAE AELENEI

            CURS

          Solutii in termodinamica si termochimie

          Metode chimice in analiza chimica

            LABORATOARE

          Termodinamica chimica

          Electrochimie si corosiune

          Chimia fizica generala

            Departament: Industrii organice

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

            SECTIE-PROFIL

          Industrii organice

          Director CORNELIU ONISCU

            CURS

          Tratarea apelor uzate prin metode biotehnologice

          Separarea membranelor in biotehnologie

          Agenti biostimulatori pentru culturi

          Ingineria reactiilor chimice in tehnologia organica

            LABORATOARE

          Tehnologia substantelor organice

          Tehnologia pesticidelor

          Biotehnologiile productiilor alimentare

FACULTATE: INGINERIE SI ARHITECTURA URBANA

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32174420          Fax           +40 32174420

            Departament: Fundatii, drumuri, cai ferate si poduri

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 137074 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          PAULINA RAILEANU

            SECTIE-PROFIL

          Poduri

          Director PAULICA RAILEANU

            CURS

          Studii privind calitatea mixturilor asfaltice

          Optimizarea structurilor clasice ale cailor ferate

          Analiza reactiilor dinamice ale podurilor

          Cercetari privind interactiunea sol fundatie

          Comportarea solului la incarcari dinamice

            LABORATOARE

          Drumuri

          Testari

            Departament: Ingineria echipamentelor de constructii

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 137074 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          PAULINA RAILEANU

            SECTIE-PROFIL

          Echipament de constructii

          Director JAN IGNAT

            CURS

          Echipamente functionale la cladiri

          Echipamente tehnologice pentru tratarea apelor

          Reabilitare energetica

          Sisteme de utilitati si asezari umane

            LABORATOARE

          Izolatii termice

          Instalatii electrice

          Instalatii sanitare si de gaz

            Departament: Inginerie civila si industriala

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 137074 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          PAULINA RAILEANU

            SECTIE-PROFIL

          Ingineria industriala

          Director NICOLAE TARANU

            CURS

          Conservarea energiei in cladiri

          Actiunea vantului si protectia mediului

          Protectia impotriva coroziunii

          Reabilitarea cladirilor

          Protectia acustica

            LABORATOARE

          Utilizarea deseurilor industriale

          Ingineria vantului

          Fizica cladirilor

          Materiale compuse si asociate

            Departament: Mecanica structurilor

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 137074 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          PAULINA RAILEANU

            SECTIE-PROFIL

          Mecanica structurilor

          Director MIHAI BUDESCU

            CURS

          Studiul interactiunii sol structuri

          Cercetari privind galerii subterane

          Elaborarea metodelor teoretice in analiza structurilor

            LABORATOARE

          Testari statice, dinamice si seismice

          Analiza structurilor

          Rezistenta materialelor

            Departament: Structuri de beton, materiale de constructie si tehnologii

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 137074 Fax           +40 32 233368

          Sef Catedra          PAULINA RAILEANU

            SECTIE-PROFIL

          Structuri de beton

          Director LIVIU GROLL

            CURS

          Comportarea structurilor

          Coroziune, caracteristici fizice si mecanice ale betoanelor

          Tehnologii speciale pentru betoane

          Ingineria mediului

          Urbanistica si mediu

          Echipamente de control al poluarii

            CURS POST UNIVERSITAR

          Protectia si modernizarea constructiilor

          Tehnologii si mecanizarea lucrarilor de constructii

            LABORATOARE

          Microscopie

          Durabilitate

          Tehnologii

FACULTATE: CONSTRUCTII DE MASINI

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32136065          Fax           +40 32136065

            Departament: Fizica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 136065 Fax           +40 32 136065

          Sef Catedra          MIRCEA COZMANCA

            SECTIE-PROFIL

          Fizica

          Director GEORGETA STRAT

            CURS

          Electricitate si magnetism

          Fizica plasmei

          Particole elementare

            CURS POST UNIVERSITAR

          Tehnologii neconventionale

          Inginerie economica

          Optimizarea masinilor hidropneumatice

            LABORATOARE

          Fizica condensului

          Studiul ferofluidelor

            Departament: Mecanica fluidelor, Hidraulica si Masini Hidraulice

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 136065 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          MIRCEA COZMANCA

            SECTIE-PROFIL

          Mecanica fluidelor

          Director ILIE RUSU

            CURS

          Fenomene hidro si aeroelastice

          Pompe pentru centrale solare si eoliene

            LABORATOARE

          Circuite duble hidrodinamice

          Mecanica fluidelor si hidraulica

          Hidraulica si echipamente pneumatice

            Departament: Mecanica teoretica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 136065 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          MIRCEA COZMANCA

            SECTIE-PROFIL

          Mecanica

          Director ELISABETA RUSU

            CURS

          Protectia mediului

            LABORATOARE

          Constructii de masini

            Departament: Utilaje de masini

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 136065 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          MIRCEA COZMANCA

            SECTIE-PROFIL

          Masini

          Director BORIS PLAHTEANU

            CURS

          Modelarea proceselor matematice

          Controlul calitatii

            LABORATOARE

          Elemente de baza ale utilajelor de masini

          Tolerante si dimensionari

FACULTATE: INGINERIE ELECTRICA

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32174420          Fax           +40 32174420

            Departament: Electrotehnica si masini electrice

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          MIRCEA DAN GUSA

            SECTIE-PROFIL

          Masini electrice

          Director ADRIAN CRETU

            CURS

          Controlul servomotoarelor electrice

            LABORATOARE

          Masini electrice

            Departament: Elemente de baza ale ingineriei electrice

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          MIRCEA DAN GUSA

            SECTIE-PROFIL

          Inginerie electrica

          Director SAVEL MITREA

            CURS

          Metrologie si sisteme de masurare

          Electrotehnologii

            LABORATOARE

          Inginerie electrica

            Departament: Ingineria energetica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          MIRCEA DAN GUSA

            SECTIE-PROFIL

          Inginerie energetica

          Director DUMITRU IVAS

            CURS

          Metode electrice pentru controlul poluarii si protectia mediului

          Analiza sistemelor energetice pentru producerea, transportul si distributia energiei termice

            LABORATOARE

          Centrale de putere

          Ingineria voltajelor inalte

            Departament: Masuratori electrice

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          MIRCEA DAN GUSA

            SECTIE-PROFIL

          Masuratori electrice

          Director ALEXANDRU SALCEANU

            CURS

          Protectia mediului in ingineria electrica

          Diagnostice industriale, diagnosticarea calitatii si managementului

            LABORATOARE

          Masuratori electrice

            Departament: Utilizarea masinilor industriale si electrice

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          MIRCEA DAN GUSA

            SECTIE-PROFIL

          Automatica

          Director GHEORGHE LIVINT

            CURS

          Tehnologii electrice neconventionale

            LABORATOARE

          Controlul calitatii si diagmostic industrial

          Utilizarea energiei electrice

          Electrotehnologii, echipamente si instalatii

FACULTATE: HIDROTEHNICA

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32231041          Fax           +40 32270690

            Departament: Cadastru

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 231041 Fax           +40 32 270690

          Sef Catedra IOSIF BARTA

            SECTIE-PROFIL

          Planificare teritoriala

          Director GHEORGHE NISTOR

            CURS

          Economia apei

          Ingineria cadastrului

          Baza cartografica pentru cadastru

          Elaborarea si implementarea cadastrului total

            LABORATOARE

          Monitoring

          Fotogrametrie si supraveghere speciala

          Cercetare

            Departament: Constructii hidrotehnice si Ingineria sanitara

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 231041 Fax           +40 32 270690

          Sef Catedra IOSIF BARTA

            SECTIE-PROFIL

          Inginerie sanitara

          Director IOSIF BARTHA

            CURS

          Ingineria sanitara

          Structuri hidraulice

          Hidrologie

          Economia mediului

          Ingineria mediului

            CURS POST UNIVERSITAR

          Structuri hidraulice

          Hidrologie

          Economia mediului

          Economia apei

            LABORATOARE

          Hidraulica

          Statii de pompare si masini hidraulice

          Hidrotehnica

            Departament: Hidroamelioratii si mediu

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 231041 Fax           +40 32 270690

          Sef Catedra IOSIF BARTA

            SECTIE-PROFIL

          Protectia mediului

          Director CORNELIU CISMARU

            CURS

          Combaterea impotriva eroziunii solului

          Reabilitarea sistemelor de irigatii

          Managementul zonelor irigate

            CURS POST UNIVERSITAR

          Combaterea eroziunii solului

          Reabilitarea sistemelor de irigatii

          Managementul zonelor irigate

            LABORATOARE

          Irigatii si drenaje

          Hidraulica

          Hidrologie si hidrogeologie

FACULTATE: PRELUCRAREA PLASTICA SI CALDURA

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32174420          Fax           +40 32174420

            Departament: Tehnologia metalelor

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 174420 Fax           +40 32 174420

            SECTIE-PROFIL

          Tehnologia metalelor

            CURS

          Deformarea plastica a metalelor

            CURS POST UNIVERSITAR

          Inginerie ecologica

            LABORATOARE

          Masini si utilaje de masini

FACULTATE: STIINTA MATERIALELOR SI INGINERIE

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32278683          Fax           +40 32278683

            Departament: Stiinta materialelor

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 278683 Fax           +40 32 174420

          Sef Catedra          ADRAIN DIMA

            SECTIE-PROFIL

          Materiale

          Director VASILE COJOCARU FILIPINC

            CURS

          Inginerie ecologica

          Procesarea aliajelor

            LABORATOARE

          Carbune

          Instalatii pentru disocierea carbunelui

          Instalatii pentru determinarea continutului de sulf

FACULTATE: INGINERIE MECANICA

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32232337          Fax           +40 32232337

            Departament: Masini termice

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 232337 Fax           +40 32 232337

          Sef Catedra DOREL LEON

            SECTIE-PROFIL

          Masini termice

          Director VICTOR ZUBCU

            CURS

          Masini si echipamente termice

          Procese termogazodinamice la motare cu aburi si gaz

            LABORATOARE

          Masuratori experimentale

          Turbine cu abur si gaze

          Generatoare de abur

            Departament: Mecanica si masini agricole

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 232337 Fax           +40 32 232337

          Sef Catedra DOREL LEON

            SECTIE-PROFIL

          Mecanica agricola

          Director VASILE NECULAISA

            CURS

          Masini si instataltii agricole

          Teste

            CURS POST UNIVERSITAR

          Managementul zootehnic si ingineria sistemelor

            LABORATOARE

          Prelucrarea alimentatiei

          Echipamente de conducere pneumatice

            Departament: Termodinamica

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 232337 Fax           +40 32 232337

          Sef Catedra DOREL LEON

            SECTIE-PROFIL

          Termodinamica

          Director GHEORGHE DUMITRASCU

            CURS

          Termodinamica

          Masini termice

          Intensificarea proceselor termice

          Energie solara

            LABORATOARE

          Transferul caldurii

          Termodinamica

          Controlul umiditatii aerului

FACULTATE: TEHNOLOGII PENTRU PROCESARE TEXTILE SI PIELARIE

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32232337          Fax           +40 32230491

            Departament: Suduri

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 130718 Fax           +40 32 230491

          Sef Catedra ROMEO BUTNARU

            SECTIE-PROFIL

          Tehnologii pentru industria textila

          Director DUMITRU LINTE

          Procese metalurgice

          Director MIHAI GAVRILAS

            CURS

          Optimizarea parametrilor tehnologici in procese manufacturilor

          Extinderea tehnologiilor neconventionale

            LABORATOARE

          Fibre textile

          Tehnologii de vopsit

          Procese de albire

FACULTATE: COLEGIUL TEHNIC 1

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32130718          Fax           +40 32130718

            Departament: Controlul proceselor metalurgice

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 130718 Fax           +40 32 130718

          Sef Catedra          GHEORGHE GEORGESCU

            CURS

          Tehnologia materialelor

          Protectia mediului

          Managementul mediului

FACULTATE: COLEGIUL TEHNIC 2

71 A, Dumitru Mangeron

Iasi     CP 6600

Telefon +40 32137074          Fax           +40 32137074

            Departament: Ingineria constructiilor civile

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 130718 Fax           +40 32 130718

          Sef Catedra ION SERBANOIU

            CURS

          Chimie

          Climatologie si mediu

          Tehnologia constructiilor civile

          Chimie analitica

            Departament: Textile si pielarie

          71 A, Dumitru Mangeron

          Iasi          CP 6600

          Telefon          +40 32 130718 Fax           +40 32 130718

            CURS

          Structura si tehnologii