Organizatia pentru management, consultanta si tehnologiein constructions SMCTC

Data interviului: 4/2/2001

I. Identitatea Organizatiei

Adresa

Bucuresti Codul Postal 7000 Strada: Bd. Pache Protopopescu nr. 66

Tel. +4012524620 Fax +4013102208 e_mail: pnicolae@men.edn.ro

Persoane de Contact: Constantin Mateescu Tel. +4013147786 Limbi Straine: Engleza

Statutul Legal

Organizatia este o Asociatie de cetateni de la 2000

Organizatia este o Asociatie de cetateni de la 1996

Scopuri

Asigura asistenta in constructii si pentru IMM-uri.

Membrii si Prieteni

Cu drept de vot: 45Numarul membrilor/prieteni care si-au platit cotizatia de membru: 20

Material Substructure

Oficiu: Inchiriat, Zile de functionare: 8:00-18:00, Ore de functionare: 8:00-18:00

Organizatia are acces la computer care este in principal folosit pentru rapoarte

Exista baza de date Documente si electronic Structura

Sala pentru activitati: 20 locuri

Autoturisme: autoturisme

Pentru organizatie lucreaza cu taxa: 25 personane.

Pentru organizatie se ofera voluntar sa lucreze: 20 membrii.

In organizatie pentru alte activitati (cele specifice sau alte activitati) lucreaza cu contributie: 14 persoane.

In organizatie pentru alte activitati (cele specifice sau alte activitati) lucreaza cu plata: 12 persoane.

In organizatie pentru alte activitati (cele specifice sau alte activitati) lucreaza voluntar: 30 persoane.

Consiliul de administratie

Nicolae Postavaru Presedinte

II. Activitati

Probleme Generale: Elaborarea de studii de cercetare

Problema-Topica: Resurse sol apa

De la 1997 La 2002 Gama de probleme-

Activitati Rezultate:

Asistenta oferita IMM pentru introducerea instrumentelor de piata

Consultanta

Pregatire investitii pentru finantare

Instruire

Actiuni Viitoare

Probleme Generale: Mediul urban

Problema-Topica: Actiuni culturale

Actiunea a fost programata pentru anul 2002

Activitati Viitoare:

Propaganda

III. Sursa de informare

Sursa de informare: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Subiect: Legislatie, legi, politici

Perioada de Frecventa Initiativa Nivelul de

5/1997-1/2001 lunar Al nostru Moderate

Planuri Viitoare

Ministerul Apelor si Protectia mediului

IV. Relatia cu presa


Planuri Viitoare

Curentul

V. Relatia cu mass media

Planuri Viitoare

Radio local

VI. Relatia cu alte NGO

Planuri Viitoare

ICLEI

VII. Relatia cu institutii publice sau particulare

Planuri Viitoare

Centre si institutii de cercetare

VIII. Denumirea NGO