Centrul de consultanta in administratia publica

Data interviului: 3/5/2001

I. Identitatea Organizatiei

Adresa

Bucuresti Codul Postal 7000 Strada: Str. Academiei 3-5 Sector 3 Pagina web: http://www.dntb.ro

Tel. +4013123675 Fax +4013113491

Persoane de Contact: Ileana Pascal Tel. +4013122476 Limbi Straine: Engleza

Statutul Legal

Organizatia este o Organizatie Social-Politica de la 1997

Organizatia este o Organizatie Social-Politica de la 1994

Scopuri

Obiective: Suport oferit administratiei locale pentru furnizarea serviciilor. Include servicii de furnmizare a apei

potabile, evacuare a apelor uzate, depozitarea deseurilor, transport. Acopera de asemenea suport oferit

administratiei publice pentru participarea la procesul decizional pentru investitii de mediu.

Membrii si Prieteni

Cu drept de vot: 50 Fara drept de vot: 25Numarul membrilor/prieteni care si-au platit cotizatia de membru: 25

Material Substructure

Oficiu: Proprietate Personala, Zile de functionare: 8:00-18:00, Ore de functionare: 8:00-18:00

Organizatia are acces la computer care este in principal folosit pentru rapoarte

Sala pentru activitati: 50 locuri

Autoturisme: autoturisme

Pentru organizatie lucreaza cu taxa: 20 personane.

Organizatia are : 20 Membrii

Pentru organizatie se ofera voluntar sa lucreze: 2 Membrii.

In organizatie pentru alte activitati (cele specifice sau alte activitati) lucreaza cu contributie: 20 persoane.

In organizatie pentru alte activitati (cele specifice sau alte activitati) lucreaza cu plata: 12 persoane.

In organizatie pentru alte activitati (cele specifice sau alte activitati) lucreaza voluntar: 2 persoane.

Consiliul de administratie

Ileana Pascal Presedinte

II. Activitati

Probleme Generale: Calitatea vietii

Problema-Topica: Probleme specifice locale/ servicii de mediu

De la 1995 La 2001 Gama de probleme-

Activitati Rezultate:

Imbunatatirea serviciilor de apa si mediu

Suport oferit furnizorilor de servicii de mediu

Suport factorilor decidenti

Reprezentarea intereselor consumatorilor

Actiuni Viitoare

Probleme Generale: Dezvoltarea durabila

Problema-Topica: Resurse apa si sol

Actiunea a fost programata pentru anul 2002

Activitati Viitoare:

Asistenta acordata administratiei publice locale Agenda 21

III. Sursa de informare

Sursa de informare: ICLEI Agenda 21

Subiect: Probleme specifice ecologice

Perioada de Frecventa Initiativa Nivelul de

1/1998-12/2001 saptamanal Comun Ridicat

Planuri Viitoare

Primaria

Primaria

IV. Relatia cu presa


Titlul: Local Agenda 21

Subiect: Administratia locala conform prevederi Agenda 21

Tipul Circulatie Perioada de Frecventa Initiativa Nivelul de satisfactie

Revista National 12/1998- trimestrial Al nostru Ridicat

Planuri Viitoare

Agenda 21

Protectia naturii

V. Relatia cu mass media

Titlul: TV 7 ABC

Subiect: Informatii, educatie ecologica

Tipul Gama Perioada de Frecventa Initiativa Nivelul de satisfactie

TV National 10/2000-1/2001 anual Comun Ridicat

Planuri Viitoare

Radio CONTACT

Radio PRO FM

VI. Relatia cu alte NGO

Nume: ICLEI Germania

Subiect: Probleme specifice locale de mediu

Domestic Perioada de Initiativa Nivelul de

Da 2/1999-12/2001 Comun Ridicat

Planuri Viitoare

CESEP

Salvamont Oradea

VII. Relatia cu institutii publice sau particulare

Nume: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Subiect: Informatii

Perioada de timp Initiativa Nivelul de satisfactie

11/2000-12/2001 Al nostru Moderate

Planuri Viitoare

Primaria

Protectia mediului Inspectorat Oradea

VIII. Denumirea NGO

Titlul: Local Agenda 21

Tipul Perioada de Frecventa Modalitate de publicat

Revista 2/1998-1/2001 lunar Singur

Planuri Viitoare

Local Agenda 21

Bulletin