ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ UNESCO (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 8-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997)Διεθνής Διάσκεψη ¨Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ειαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία¨ (Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1997)
Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης
To CD της Unesco από την Διεθνή Συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1997