Διεθνής Διάσκεψη

Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία

(Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1997)

Ένα νέο όραμα για το ρόλο της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επίτευξη της αειφορίας έχει γεννηθεί τα τελευταία χρόνια. Η εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως στόχος αλλά ως μέσο για να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, στη διάχυση της γνώσης και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, και στην κατάλληλη προετοιμασία των πολιτών ώστε να υποστηρίξουν αλλαγές προς την αειφορία που θα πηγάζουν από διάφορους τομείς της κοινωνίας.

Μία νέα παγκόσμια συναίνεση και ένα πλαίσιο για δράση που έχει προκύψει από τη σειρά των διεθνών διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών, με αρχή το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Environment and Development) το 1992 στο Ρίο, που ακολουθήθηκε από τον Πληθυσμό (Population) στο Κάιρο (1994), την Κοινωνική Ανάπτυξη (Social Summit) στην Κοπεγχάγη (1995), τις Γυναίκες (Women) στο Πεκίνο (1995) και τους Ανθρώπινους Οικισμούς (Habitat II) στη Κωνσταντινούπολη (1996). Ένα ειδικό πρόγραμμα εργασίας για το Κεφάλαιο 36 της Agenda 21 εισήχθη το 1996 από την Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Oργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Commission on Sustainable Development, CSD).

Η Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης οργανώνεται από την UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η Διάσκεψη πραγματοποιείται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι, πέντε χρόνια μετά το UNCED στο Ρίο και το ECO-ED στο Τορόντο και είκοσι χρόνια μετά το συνέδριο της Τυφλίδας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες θα είναι ειδικοί που θα κληθούν από ολόκληρο τον κόσμο καθώς και άλλοι δραστήριοι στο πεδίο αυτό. Στη Διάσκεψη θα εμπλακεί ολόκληρος ο μηχανισμός του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η Διάσκεψη έχει ως στόχο:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Διάσκεψης είναι:

Κατά τις Κύριες Συνεδρίες (Issues Forum) θα τονιστούν επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν:

1.      Παιδεία για ένα αειφόρο μέλλον: η διεθνής συναίνεση ως εφαλτήριο για δράση

1.      Αναπροσανατολίζοντας τη σχολική εκπαίδευση προς την αειφορία

1.      Οι πολίτες ευαισθητοποιούνται και κατανοούν: κινητήρια δύναμη για τις αναγκαίες αλλαγές

1.      Μετάβαση προς ένα αειφόρο τρόπο ζωής: αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης

1.      Επενδύοντας στην εκπαίδευση: συνεισφορά σε μία αειφόρο οικονομία

1.      Ο ρόλος των ηθικών αξιών, του πολιτισμού και της ισότητας στην επίτευξη της αειφορίας

Κατά τις Συνεδρίες των Καινοτόμων Πρακτικών (Innovative Practices Forum) θα προβληθούν επιτυχή παραδείγματα από όλα τα μέρη του κόσμου, τα οποία αφορούν στην ενσωμάτωση της εκπαίδευσης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε εθνικά και τοπικά προγράμματα και στρατηγικές για την αειφορία, τη χρήση της τεχνολογίας, την εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών, την ενδυνάμωση του ρόλου της νεολαίας, τη δημιουργία νέων συνεργασιών και δικτύων.

Θα υπάρχει διερμηνεία στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ελληνικά κατά τη διάρκεια και των δύο αυτών Συνεδριών.

Εργαστήρια (Workshops) και παρουσιάσεις poster (Poster Sessions) θα παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα ή οργανισμούς να παρουσιάσουν τη συνεισφορά τους στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά πάνω σε πιο ειδικά θέματα προς ενδιαφερόμενους συνέδρους. Ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε χωριστές αίθουσες που θα υπάρχουν για το σκοπό αυτό.

Εκπαιδευτικό και άλλο υλικό μπορεί να παρουσιαστεί σε ειδικό διατιθέμενο Εκθεσιακό χώρο.

Συντονιστική Οργανωτική Επιτροπή (ΣΟΕ) της Ελλάδας

Στη ΣΟΕ συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι:

Σελίδα στο Internet: http://www.techlink.gr/eeconference97/

Γραμματειακή υποστήριξη από το ΜΙΟ-ECSDE:

Τριπόδων 28, 105 58 Αθήνα

Τηλ.: +30 1 3247490, 3247267 Τηλεομοιοτυπία: +30 1 3225240

Email: mio-ee-env@ath.forthnet.gr

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Τόπος: ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης HELEXPO

Εγνατία Οδός 154, 546 36 Θεσσαλονίκη. Τηλ. +30-31-291.111

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

10:00-20:00 Εγγραφές συνέδρων

ΔΕΥΤΕΡΑ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

10:00-13:00

Έναρξη

13:00-15:00

Διάλειμμα - Συνέντευξη τύπου

15:00-18:00

1. Παιδεία για ένα αειφόρο μέλλον: η διεθνής συναίνεση εφαλτήριο για δράση

ΤΡΙΤΗ, 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

 

Κύριες Συνεδρίες

(Διερμηνεία)

Συνεδρίες Καινοτόμων Πρακτικών

(Διερμηνεία)

Εργαστήρια*

Παρουσιάσεις Poster*/

Εκθέσεις

10:00-13:00

2. Αναπροσανατολίζοντας τη σχολική εκπαίδευση προς την αειφορία

Πρακτική 1

Πρακτική 2

Πρακτική 3

 

 

13:00-15:00

Διάλειμμα

Διάλειμμα

 

 

15:00-18:00

3. Οι πολίτες ευαισθητοποιούνται και κατανοούν: κινητήρια δύναμη για τις αναγκαίες αλλαγές

Πρακτική 4

Πρακτική 5

Πρακτική 6

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

 

Κύριες Συνεδρίες

(Διερμηνεία)

Συνεδρίες Καινοτόμων Πρακτικών

(Διερμηνεία)

Εργαστήρια*

Παρουσιάσεις Poster*/

Εκθέσεις

10:00-13:00

4. Μετάβαση προς ένα βιώσιμο τρόπο ζωής: αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης

Πρακτική 7

Πρακτική 8

Πρακτική 9

 

 

13:00-15:00

Διάλειμμα

Διάλειμμα

 

 

15:00-18:00

5. Επενδύοντας στην εκπαίδευση: συνεισφορά σε μία αειφόρο οικονομία

Πρακτική 10

Πρακτική 11

Πρακτική 12

 

 

ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

Εκδρομές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

 

Κύριες Συνεδρίες

(Διερμηνεία)

Συνεδρίες Καινοτόμων Πρακτικών

(Διερμηνεία)

Εργαστήρια*

Παρουσιάσεις Poster*/

Εκθέσεις

10:00-13:00

6. Ο ρόλος των ηθικών αξιών, του πολιτισμού και της ισότητας στην επίτευξη της αειφορίας

Πρακτική 13

Πρακτική 14

Πρακτική 15

 

 

13:00-15:00

Διάλειμμα

Διάλειμμα

 

 

15:00-17:30

 

Καταληκτική

Συνεδρία

 

*στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά χωρίς διερμηνεία