Ministarstva Republičke Vlade

            Beograd, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Republika Srbija

  Sektor za veterinarstvo

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3616-580

  Direktor Sektora: Ilic Slobodan

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Nemanjina 22-26

  Telefoni:  +38111 3616-580  Fax:  +38111 3616-580

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Sprecavanje, otkrivanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti zivotinja po Zakonu o

  zdravstvenoj zaštiti životinja i druge aktivnosti vezane ovim zakonom

            Beograd, Republicko ministarstvo urbanizma i gradevina

  Sektor za urbanizam i prostorno planiranje

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3245-553

                        Datum popunjavanja upitnika:                        25/1/2001

  Mesto: Beograd

  Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Kralja Milutina 10a

  Telefoni:  +38111 3243-197  Fax:  +38111 3240-268

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Kontrola obezbedivanja mera i uslova zivotne sredine u prostornim i urbanistickim planovima

  2. Izdavanje urbanisticke i gradevinske dozvole za gradenje objekata na prostoru zasticenog   prirodnog dobra i za druge objekte od znacaja za Republiku

            Novi Sad, Izvrsno vece autonomne pokrajine Vojvodine

  Pokrajinski sekretar za privredu

  Telefon Direktora Sektora: +38121 56-101, 56-054

  Direktor Sektora: Stevo Bobic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        31/1/2001

Odelenje zaštite životne sredine

  Sef Odelenja: Hristina Radovanovic-Jovin

  Mesto: Novi Sad   Poštanski Broj: 21000

  Adresa: Bul. Mihaila Pupina 16

  Telefoni:  +38121 56-238  Fax:  +38121 57-737

  E-mail: hradovan@eunet.yu, hradovanovic@yahoo.com

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Zastita zivotne sredine u Vojvodini (prikupljanje podataka i izrada baze podataka zagadivaca,   ekspertska analiza i preporuke mera i akcija)

  2. Zaštita prirode u Vojvodini (prikupljanje podataka,  ekspertska analiza i preporuke mera za         zaštitu više od 200 prirodnih dobara)

  3. Saradnja sa odgovarajucim saveznim i republickim organima, ekspertima, naucnicima,   obrazovnim institucijama i organizacijama i upravnicima / vlasnicima zasticenih prorodnih dobara