Istraživačke jedinice na terenu

          Beograd, JPS Zavod za mlekarstvo

  Telefon Direktora Sektora: +38111 606-232

                        Datum popunjavanja upitnika:                        6/3/2001

Fizicko-Hemijska laboratorija

  Sef Odelenja: Dr Dragica Miocinovic

  Mesto: Novi Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Auto put 3

  Telefoni:  +38111 606-232  Fax:  +38111 601-344

  E-mail: jpszavod@infosky.net

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Sve fizicko-hemijske analize sirovog i preradenog mleka

  2. Ocena koncentracije svake komponente (cvrste materije, proteina, laktoze, masnoce, pepela i

  dr.) poznatim metodama

  3. Naša, kao mnoge druge laboratorije podeduju instrumente infracrvenim senzorom za

  utvrdivanje sadrzaja mlecne masti, proteina i laktoze. Mi postavljamo standard za odredivanje.

  Telefon Direktora Sektora: +38111 606-534

                        Datum popunjavanja upitnika:                        6/3/2001

Kvasne kulture

  Šef Odelenja: Dr Anka Kasalica

  Mesto: Novi Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Auto put 3

  Telefoni:  +38111 606-534  Fax:  +38111 601-344

  E-mail: jpszavod@infosky.net

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Proizvodimo kvasne kulture i odredujemo kvalitet kvasnih kultura (broj mikroorganizama po

  gramu, stopu kiselosti, kapacitet kiselosti i aktivnost mase kvasa)

                        Datum popunjavanja upitnika:                        6/3/2001

Mikrobiološka laboratorija

  Sef Odelenja: Dr Emilija Oljacic

  Mesto: Novi Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Auto put 3

  Telefoni:  +38111 606-534  Fax:  +38111 601-344

  E-mail: jpszavod@infosky.net

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Mikrobioloski kvalitet sirovog mleka i proizvoda od mleka, utvrdivanje standardnim metodama

  2. Obrazovanje ljudi za rad u mikrobiološkim laboratorijama