Ostala preduzeća

            Beograd, "Srbijašume"

  "Srbijašume"

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3113-116

  Direktor Sektora: Milan Rodic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        18/1/2001

  Mesto: Novi Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Bul. Mihaila Pupina 113

  Telefoni:  +38111 3113-116  Fax:  +38111 3611-887

            Donji Milanovac, Nacionalni park Derdap

  Zastita i razvoj Derdapa

  Telefon Direktora Sektora: +38130 86-788, 86-778

  Direktor Sektora: Kaurin Radivoje

                        Datum popunjavanja upitnika:                        17/1/2001

  Mesto: Donji Milanovac   Poštanski Broj: 19220

  Adresa: Kralja Petra I, 14

  Telefoni:  +38030 86-319  Fax:  +38130 86-877

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Zastita prirodnih vrednosti u NP Derdap

  2. Upravljanje šumama

  3. Zaštita, upravljanje i amelioracija lovne i ribarske faune

  4. Istrazuje i naucno ispituje NP Derdap

  5. Predstavlja i popularizuje prirodne i kulturne vrednosti NP Derdap

  6. Planira i gradi zdanja za zaštitu, razvoj i predstavljanje prirodnih i kulturnih vrednosti NP Derdap

            Kopaonik, JP "Nacionalni park Kopaonik"

  JP "Nacionalni park Kopaonok"

  Telefon Direktora Sektora: +38136 71-011

  Direktor Sektora: Milosav Maksimovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        5/2/2001

  Mesto: Kopaonik   Poštanski Broj: 36354

  Telefoni:  +38136 71-011  Fax:  +38136 71-098

  E-mail: np.kopaonik@ptt.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1.Zastita, ocuvanje i unapredenje prirodnih kulturno-istorijskih vrednosti podrucja

  2. Naucno-istrazivacka aktivnost

  3 Kulturno-obrazovna aktivnost

  4. Prezentacija i popularizacija vrednosti Nacionalnog parka

  5. Uredenje podrucja i izgradnja objekata u svrhu osnovne funkcije

  6. Uspostavljanje i razvoj turistickih, rekreativnih i drugih razvojnih funkcija (odrzivi razvoj)