Istraživačke jedinice i sedišta na terenu

            Babusnica, Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38110 85-116

  Direktor Sektora: Ljubisa Pavlovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Babušnica   Poštanski Broj: 18330

  Adresa: Ratka Pavlovica 1

  Telefoni:  +38110 85-116  Fax:  +38110 85-116

            Backa Topola, Zavod za unapredenje poljoprivrede

  Proizvodnja bilja

  Telefon Direktora Sektora: +38124 714-121

  Direktor Sektora: Borivoje Fermanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/2/2001

Semenarstvo

  Sef Odelenja: Borivoje Fermanovic

  Mesto: Backa Topola   Postanski Broj: 24230

  Adresa: Rade Koncara 103

  Telefoni:  +38124 714-121  Fax:  +38124 711-100

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Opšte poslove ZŽS na nivou opštine

            Bajina Bašta, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38131 852-366

  Direktor Sektora: Milan Skrnjic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Bajina Bašta   Poštanski Broj: 31250

  Adresa: Dusana Visica 28

  Telefoni:  +38131 852-366  Fax:  +38131 851-282

            Beograd, Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3443-402

  Direktor Sektora: Sinisa Nikolic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Njegoševa 84

  Telefoni:  +38111 3443-402  Fax:  +38111 3442-780

            Beograd, Urbanisticki zavod

  Urbanisticki zavod

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3220-915

                        Datum popunjavanja upitnika:                        3/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Palmoticeva 30

  Telefoni:  +38111 3220-915  Fax:  +38111 3220-915

            Beograd, Zavod za izgradnju grada Beograda

  Sektor za studije i projektovanje

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3224-985

  Direktor Sektora: Dr Milivoj Pjanic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/9/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Palmoticeva 30

  Telefoni:  +38111 3224-985  Fax:  +38111 3223-584

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Izrada programa za regulaciju gradevinskog zemljista

  2. Briga o pripremi gradevinskog zemljista

  3. Izrada, kompletiranje i rekonstrukcija komunalne strukture

  4. Vrednuje usaglasenost investiciono-tehnicke dokumentacije sa urbanistickim i gradevinskim

  uslovima

  5. Obavlja preliminarne studije, istrage i drugi rad

            Beograd, Zavod za urbanizam i komunalne delatnosti

  Zavod za urbanizam i komunalne delatnosti

  Telefon Direktora Sektora: +38111 138-932

  Direktor Sektora: Jelena Lausevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Novi Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Bul. Arsenija Carnojevica 1

  Telefoni:  +38111 138-932  Fax:  +38111 139-573

            Bor, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38130 23-475

  Direktor Sektora: Stanko Jovanovski

                        Datum popunjavanja upitnika:                        3/2/2001

  Mesto: Bor   Poštanski Broj: 19210

  Adresa: Oktobarske revolucije 14

  Telefoni:  +38130 23-475  Fax:  +38130 23-199

            Brus, Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38137 825-780

  Direktor Sektora: Milomir Miljkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Brus   Poštanski Broj: 37220

  Adresa: Kralja Petra I 120

  Telefoni:  +38137 825-780  Fax:  +38137 825-780

            Bujanovac, Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38117 62-693

  Direktor Sektora: Nebojsa Stojanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Bujanovac   Poštanski Broj: 17520

  Adresa: Karadordeva bb

  Telefoni:  +38117 62-693  Fax:  +38117 62-232

            Cajetina, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38131 831-002

  Direktor Sektora: Milovan Zoric

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Cajetina   Postanski Broj: 31310

  Adresa: Zlatiborska 28

  Telefoni:  +38131 831-002  Fax:  +38131 831-367

            Cuprija, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38135 470-556

  Direktor Sektora: Zoran Jovanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Cuprija   Postanski Broj: 35230

  Adresa: Karadordeva 74

  Telefoni:  +38135 470-556  Fax:  +38135 470-442

            Ivanjica, Direkcija za puteve

  Direkcija za puteve

  Telefon Direktora Sektora: +38132 662-017

  Direktor Sektora: Milomir Zoric

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Ivanjica   Poštanski Broj: 32250

  Adresa: Nusiceva 12

  Telefoni:  +38132 662-017  Fax:  +38132 662-017

            Kragujevac, Direkcija za urbanizam

  Direkcija za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38134 331-920

  Direktor Sektora: Veroljub Trifunovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Kragujevac   Poštanski Broj: 34000

  Adresa: Kralja Petra I 25

  Telefoni:  +38134 331-920  Fax:  +38134 335-252

            Kragujevac, Poljoprivredan stanica "Kragujevac"

  Poljoprivredna stanica "Kragujevac"

  Telefon Direktora Sektora: +38134 335-923

  Direktor Sektora: Dobrivoje Popovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        21/2/2001

Zaštita bilja

  Sef Odelenja: Mr. Milosav Andrejic

  Mesto: Kragujevac   Poštanski Broj: 34000

  Adresa: Cara Lazara 15

  Telefoni:  +38134 335-923  Fax:  +38134 336-092

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Strucni nadzor i kontrtola upotrebe pesticida

  2. Pracenje pojave biljnih stetocina i bolesti

  3. Prognozno-izveštajna služba

  4. Zaštita bilja na otvorenom prostoru

  5. Zaštita proizvoda na otvorenom prostoru

  6. Zaštita skladišnih prostora

            Kragujevac, Regionalni centar za urbano planiranje i izgradnju

  Odelenje za prostorno planiranje

  Telefon Direktora Sektora: +38134 335-377

  Direktor Sektora: Dusan Minic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        7/2/2001

Odelenje za prostorno planiranje

  Sef Odelenja: Mirjana Ciric

  Mesto: Kragujevac   Poštanski Broj: 34000

  Adresa: Kralja Petra I 23

  Telefoni:  +38134 335-376  Fax:  +38134 335-252

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Prostorno planiranje shodno ekološkim principima

  2. Planiranje grada shodno ekološkim principima

  3. Studije za plan i program zaštite okoline

  4. Analiza uticaja i isticanje rizika od interakcije

            Kruševac, Direkcija za urbanizam

  Direkcija za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38137 442-245

  Direktor Sektora: Dejan Azejkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Kruševac   Poštanski Broj: 37000

  Adresa: JNA 18

  Telefoni:  +38137 442-245  Fax:  +38137 39-382

            Kucevo, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38112 852-558

  Direktor Sektora: Dusan Stojanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Kucevo   Postanski Broj: 12240

  Adresa: Svetog Save 114

  Telefoni:  +38112 852-558  Fax:  +38112 852-558

            Lajkovac, Direkcija za urbanizam

  Direkcija za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +3814 71-050

                        Datum popunjavanja upitnika:                        2/2/2001

  Mesto: Lajkovac   Poštanski Broj: 14224

  Adresa: Vojvode Misica 86

  Telefoni:  +3814 71-050

            Lazarevac, Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38111 8123-660

  Direktor Sektora: Dragomir Jankovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Lazarevac   Poštanski Broj: 14220

  Adresa: Kolubarski trg 8

  Telefoni:  +38111 8123-660  Fax:  +38111 8120-449

            Leskovac, Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38116 251-894

  Direktor Sektora: Nenad Cvetkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Leskovac   Poštanski Broj: 16000

  Adresa: Trg revolucije 45

  Telefoni:  +38116 251-894  Fax:  +38116 241-913

            Loznica, Centar za poljoprivredu

  Uzgoj biljaka

  Telefon Direktora Sektora: +38115 871-852

  Direktor Sektora: Slobodan Durickovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/1/2001

Biljke i zaštita okoline

  Sef Odelenja: Radmila Calic

  Mesto: Loznica   Poštanski Broj: 15300

  Adresa: 1. Maja bb

  Telefoni:  +38115 871-851  Fax:  +38115 871-851

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Usluge u uzgajanju biljaka

  2. Usluge u uzgoju životinja

  3. Kontrola kaliteta zemljišta

  4. Kontrola kaliteta semena i sadnica

  5. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

  6. Transfer tehnologije na privatne farme

  7. Kontrola upotrebe pesticida

            Malo Crnice, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38112 280-124

  Direktor Sektora: Tomislav Stojicevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Malo Crnice   Postanski Broj: 12311

  Adresa: Maršala Tita 82

  Telefoni:  +38112 280-124  Fax:  +38112 280-006

            Mionica, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38114 62-128

  Direktor Sektora: Darinka Kandic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Mionica   Poštanski Broj: 14242

  Adresa: Vojvode Zivojina Misica 28

  Telefoni:  +38114 62-128  Fax:  +38114 62-119

            Negotin, DP Zavod za poljoptivredu

  DP Zavod za poljoprivredu

  Telefon Direktora Sektora: +38119 514-953

  Direktor Sektora: Dr Dimitrije Prvulovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        26/1/2001

  Mesto: Negotin   Poštanski Broj: 19300

  Adresa: Bukovski put bb

  Telefoni:  +38119 514-953  Fax:  +38119 542-741

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Program sanacija piritnih izgoretina u IHP Prahovo

  2. Program travno-leguminoznih smesa na zagadenom zemljistu SO Bor

  3. Uslovi gajenja strnih kultura na kontaminiranom zemljištu MZ Radujevac

            Niš, Centar za planiranje grada

  Planiranje i programiranje

  Telefon Direktora Sektora: +38118 23-375, 45-651

  Direktor Sektora: Pesic Mirjana

                        Datum popunjavanja upitnika:                        25/9/2000

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: 7. Jula 6

  Telefoni:  +38118 520-790  Fax:  +38118 520-540

  E-mail: direkcija@cent.co.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Pracenje parametara zagadenja (cad, sumpordioksid, teski metali i dr.)

  2. Pracenje buke u gradu i njena rasprostranjenost po zonama

  3. Izrada Rn mapa (Rn 222)

  4. Pracenje i izrada analiza o oblicima uticaja na zivotnu sredinu

            Niš, Direkcija za upravljanje i razvoj

  Direkcija za upravljanje i razvoj

  Telefon Direktora Sektora: +38118 25-041

  Direktor Sektora: Nenad Zdravkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: Sindeliceva 3

  Telefoni:  +38118 25-041  Fax:  +38118 25-041

            Niš, Zavod za urbanizam

  Zavod za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38118 43-095

  Direktor Sektora: Vojislav Pejkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: 7. Jula 6

  Telefoni:  +38118 43-095  Fax:  +38118 41-673

            Nova Varoš, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38133 62-140, 62-142

  Direktor Sektora: Zlatko Turkmanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Nova Varoš   Poštanski Broj: 31320

  Adresa: Karadordeva 18

  Telefoni:  +38133 62-140, 62-142  Fax:  +38133 63-735

            Novi Pazar, Zavod za urbanizam

  Zavod za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38120 23-955

                        Datum popunjavanja upitnika:                        2/2/2001

  Mesto: Novi Pazar   Poštanski Broj: 36300

  Adresa: 28. Novembra bb

  Telefoni:  +38120 23-955

            Novi Sad, Poljoprivredan stanica

  Poljoprivredna stanica

  Telefon Direktora Sektora: +38121 411-233

  Direktor Sektora: Milenko Bajic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        4/2/2001

Zaštita bilja

  Sef Odelenja: Slobodan Ruzic

  Mesto: Novi Sad   Poštanski Broj: 21000

  Adresa: Temerinska 131

  Telefoni:  +38121 411-233  Fax:  +38121 412-180

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Saveti (sugestije za primenu prsticida, insekticida, fungicida i herbicida)

  2. Inspekcija polja za proizvodnju semena

  3. Proba herbicida na poljima

            Paracin, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38135 564-369

  Direktor Sektora: Goran Dimic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Paracin   Postanski Broj: 35250

  Adresa: Tome Zivanovica 10

  Telefoni:  +38135 564-369  Fax:  +38135 564-342

            Paracin, Zavod za komunalne poslove i urbanizam "Paracin"

  Zavod za komunalne poslove i urbanizam "Paracin"

  Telefon Direktora Sektora: +38135 565-590

  Direktor Sektora: Velimir Janicijevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Paracin   Postanski Broj: 35250

  Adresa: Svetog Save bb

  Telefoni:  +38135 565-590  Fax:  +38135 563-497

            Petrovac, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38112 332-150

  Direktor Sektora: Ivan Milenkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Petrovac   Poštanski Broj: 12300

  Adresa: Veljka Dugosevica 23

  Telefoni:  +38112 332-150  Fax:  +38112 331-283

            Pirot, Zavod za urbanizam i projektovanje

  Zavod za urbanizam i projektovanje

  Telefon Direktora Sektora: +38110 333-129

  Direktor Sektora: Vesna Milenkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Pirot   Poštanski Broj: 18300

  Adresa: Srpskih Vladara 116

  Telefoni:  +38110 333-129  Fax:  +38110 336-110

            Požarevac, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38112 224-920

  Direktor Sektora: Bojan Zivkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Požarevac   Poštanski Broj: 12000

  Adresa: Stari korzo 36

  Telefoni:  +38112 224-920  Fax:  +38112 224-920

            Požega, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38131 816-583

  Direktor Sektora: Svetlana Milinski

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Požega   Poštanski Broj: 31210

  Adresa: Trg Ljuba Micica 9

  Telefoni:  +38131 816-583  Fax:  +38131 816-583

            Priboj, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38133 52-341

  Direktor Sektora: Anica Srbljanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Priboj   Poštanski Broj: 31330

  Adresa: 12. Januara 108

  Telefoni:  +38133 52-341  Fax:  +38133 55-446

            Prijepolje, DP Zavod za urbanizam i projektovanje

  DP Zavod za urbanizam i projektovanje

  Telefon Direktora Sektora: +38133 22-596

  Direktor Sektora: Zoran Rajic, arhitekta

                        Datum popunjavanja upitnika:                        18/1/2001

  Mesto: Prijepolje   Poštanski Broj: 31300

  Adresa: Valterova 31

  Telefoni:  +38133 22-596  Fax:  +38133 21-522

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Arhitektonsko projektovanje

  2. Urbanisticko planiranje

            Prokuplje, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38127 324-852

  Direktor Sektora: Vlastimir Vidic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Prokuplje   Poštanski Broj: 18400

  Adresa: 21. Srpske divizije 64

  Telefoni:  +38127 324-852  Fax:  +38127 324-852

            Raška, Direkcija za urbanizam

  Direkcija za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38136 736-671

  Direktor Sektora: Borivoje Rosic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Raška   Poštanski Broj: 36350

  Adresa: Ratka Lukovica 8

  Telefoni:  +38136 736-671  Fax:  +38136 736-671

            Šabac, Zavod za poljoprivredu "Podrinje"

  Poljoprivreda

  Telefon Direktora Sektora: +38115 344-606

  Direktor Sektora: eng. Mirko Vukovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        26/1/2001

Zaštita bilja

  Sef Odelenja: Dr. Mirko Veselic

  Mesto: Šabac   Poštanski Broj: 15000

  Adresa: Vojvode Putnika 26

  Telefoni:  +38115 344-607  Fax:  +38115 344-606

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Ratarstvo, stocarstvo, vocarstvo, zastita bilja, pedologija, semenarstvo

            Sjenica, Direkcija za urbanizam

  Direkcija za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38120 71-178

  Direktor Sektora: Ismet Mahmutovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Sjenica   Poštanski Broj: 36310

  Adresa: Kralja Petra I bb

  Telefoni:  +38120 71-178  Fax:  +38120 71-423

            Smederevo, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38126 223-626

  Direktor Sektora: Radule Petrovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Smederevo   Poštanski Broj: 11300

  Adresa: Nemanjina 18

  Telefoni:  +38126 223-626  Fax:  +38126 221-947

            Smederevo, Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradevinsko zemljište

  Sektor investicija

  Telefon Direktora Sektora: +38126 223-626

  Direktor Sektora: Ing. Dimitrije Inic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        17/11/2000

  Mesto: Smederevo   Poštanski Broj: 111300

  Adresa: Nemanjina 18

  Telefoni:  +38126 221-947  Fax:  +38126 221-947

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Pracenje izvorista pijace vode u okviru sanitarne zastite

  2. Dogradnja izvorista Salnicko polje

  3. Legalizacija izvorišta Godominsko polje

  4. Izgradnja i rekonstrukcija mreže vodosnabdevanja grada

  5. Izgradnja gradskog sistema za preciscavanje otpadnih voda

  6. Izgradnja glavnog svodnog kolektora kroz industrijsku zonu

  7. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže grada

  8. Održavanje i rekonstrukcija ulica i lokalnih puteva

  9. Održavanje javnih zelenih površina

  10. Ciscenje i pranje ulica

  11. Izgradnja i odrzavanje deponije smeca

  Sektor za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38126 231-319

  Direktor Sektora: ing. Nenad Krcum

                        Datum popunjavanja upitnika:                        5/2/2001

  Mesto: Smederevo   Poštanski Broj: 11300

  Adresa: Nemanjina 18

  Telefoni:  +38126 222-017  Fax:  +38126 222-017

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Izrada urbanistickih planskih akata

  2. Generalni urbanisticki plan

  3. Generalni plan mreža infrastrukture

  4. Regulacioni planovi

  5. Urbanisticki projekti

  6. Prethodna analiza i procena moguceg uticaja na životnu sredinu

            Smederevo, DP Zavod za poljoprivredu "Smederevo"

  DP Zavod za poljoprivredu "Smederevo"

  Telefon Direktora Sektora: +38126 711-038

  Direktor Sektora: Vida Evstratiev

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/2/2001

Zaštita bilja

  Sef Odelenja: Radmila Vuckovic

  Mesto: Kolari   Poštanski Broj: 11431

  Adresa: Zeleznicka bb

  Telefoni:  +38126 711-038  Fax:  +38126 711-035

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Prognoza pojave bolesti i stetocina zbog redukcije pesticida

  2. Edukacija privatnih poljoprivrednika o upotrebi pesticida

  3. Informisanje pcelara o preduzimanju mera za zastitu pcela

  4. Primena manje toksicnih preparata za zastitu bilja

  5. Primena zakona o lovu i ribolovu

  6. Zabrana koriscenja pesticida bilzu renih bunara

            Sokobanja, Direkcija za planiranje grada

  Direkcija za planiranje grada

  Telefon Direktora Sektora: +38118 833-068, 833-078

  Direktor Sektora: Bojan Todosijevic, grad.inzenjer

                        Datum popunjavanja upitnika:                        21/1/2001

  Mesto: Sokobanja   Poštanski Broj: 18230

  Adresa: Svetog Save 23

  Telefoni:  +38118 833-068, 833-078  Fax:  +38118 830-253

  E-mail: sokodir@cent.co.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Projekti planiranja grada i arhitektonski dizajn

  2. Dizajniranje infrastrukurnih objekata

  3. Ozelenjavanje grada i prostora za odmor i rekreaciju

  4. Aktivnosti zastite okoline: uklanjanje dubreta, uredenje vodotokova i zastita od erizije

  5. Investicije i nadgledanje aktivnosti planiranja grada

            Sopot, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38111 8251-211

  Direktor Sektora: Nebojsa Jovanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Sopot   Poštanski Broj: 11450

  Adresa: Kosmajski trg 5

  Telefoni:  +38111 8251-211  Fax:  +38111 8251-136

            Surdulica, Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38117 815-359

  Direktor Sektora: Dragan Micic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Surdulica   Poštanski Broj: 17530

  Adresa: 5. Septembar 27

  Telefoni:  +38117 815-359  Fax:  +38117 815-160

            Topola, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38134 811-731

  Direktor Sektora: Radenko Dordevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Topola   Poštanski Broj: 34310

  Adresa: Milica Radovanovica bb

  Telefoni:  +38134 811-731  Fax:  +38134 811-731

            Užice, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38131 514-360

  Direktor Sektora: Svetlana Jevdevic-Matic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Užice   Poštanski Broj: 31000

  Adresa: Heroja Luna bb

  Telefoni:  +38131 514-360  Fax:  +38131 518-896

            Valjevo, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38114 222-041

  Direktor Sektora: Slavica Rakic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Valjevo   Poštanski Broj: 14000

  Adresa: Karadordeva 64

  Telefoni:  +38114 222-041  Fax:  +38114 222-041

            Vladicin Han, Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Direkcija za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38117 473-073

  Direktor Sektora: Ivan Pavlovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Vladicin Han   Postanski Broj: 17510

  Adresa: Svetosavska 1

  Telefoni:  +38117 473-073  Fax:  +38117 473-432

            Vlasotince, Direkcija za urbanizam

  Direkcija za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38116 871-168

  Direktor Sektora: Vlasta Todorovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Vlasotince   Poštanski Broj: 16210

  Adresa: Trg oslobodenja 1

  Telefoni:  +38116 871-168  Fax:  +38116 871-168

            Vranje, Direkcija za razvoj

  Direkcija za razvoj

  Telefon Direktora Sektora: +38117 22-326

  Direktor Sektora: Bozidar Stojiljkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Vranje   Poštanski Broj: 17500

  Adresa: Ive Lole Ribara 1

  Telefoni:  +38117 22-326  Fax:  +38117 22-600

            Vranje, Zavod za poljoprivredu "Vranje"

  Zavod za poljoprivredu "Vranje"

  Telefon Direktora Sektora: +38117 22-197

  Direktor Sektora: Dragan Tomic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        16/2/2001

Laboratorija

  Sef Odelenja: Grozdana Stoimenovic

  Mesto: Vranje   Poštanski Broj: 17500

  Adresa: Maricka bb

  Telefoni:  +38117 22-197  Fax:  +38117 23-107

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Analiza uzoraka zemljišta na sadržaj NPK

  2. Predavanja o dubrenju zemljista

  3. Strucni saveti preko sredstava javnog informisanja

  4. Ispitivanje klijavosti semena

  Telefon Direktora Sektora: +38117 23-107

                        Datum popunjavanja upitnika:                        16/2/2001

Ratarstvo

  Sef Odelenja: Dragan Tomic

  Mesto: Vranje   Poštanski Broj: 17500

  Adresa: Maricka bb

  Telefoni:  +38117 23-107  Fax:  +38117 23-107

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Sortni i ostali ogledi

  2. Agrotehnicki demonstracioni ogledi

  3. Organizovanje "Dana polja"

  4. Predavanja za zemljoradnike

  5. Strucni saveti preko sredstava javnog informisanja

  6. Ispitivanje kvaliteta semena

  7. Izrada redovnih i povremenih izveštaja  Nadležnosti - Aktivnosti

                        Datum popunjavanja upitnika:                        16/2/2001

Stocarstvo

  Sef Odelenja: Elza Stojilkovic

  Mesto: Vranje   Poštanski Broj: 17500

  Adresa: Maricka bb

  Telefoni:  +38117 22-197  Fax:  +38117 23-107

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Selekcija goveda, svinja i ovaca

  2. Izrada tablica i preporuka za primenu odgovarajucih odbira

  3. Držanje predavanja

  4. Strucni saveti preko sredstava javnog informisanja

                        Datum popunjavanja upitnika:                        16/2/2001

Vocarstvo i vinogradarstvo

  Sef Odelenja: Nebojsa Mladenovic

  Mesto: Vranje   Poštanski Broj: 17500

  Adresa: Maricka bb

  Telefoni:  +38117 22-197  Fax:  +38117 23-107

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Agrotehnicki ogledi, preporuke sortimenata

  2. Ogledi i demonstracija dubrenja

  3. Ogledi i demonstracije rezidbe

  4. Strucni saveti preko sredstava javnog informisanja

  5. Predavanja za zemljoradnike

  6. Rukovodenje odabranim zemljoradnickim gazdinstvima

  7. Kontrola proizvodnje sadnog materijala

                        Datum popunjavanja upitnika:                        16/2/2001

Zaštita bilja

  Sef Odelenja: Mica Stajic

  Mesto: Vranje   Poštanski Broj: 18500

  Adresa: Maricka bb

  Telefoni:  +38117 22-197  Fax:  +38117 23-107

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Pracenje pojave i sirenja biljniih bolesti, stetocina i korova

  2. Izrada i saopštenje prognoza i signalizacija broj i vrsta

  3. Identifikacija novih i nedovoljno poznatih bolesti, korova, stetocina

  4. Izrada programa zaštite bilja

  5. Strucni saveti privatnim proizvodacima

  6. Kontrola oibjekata za proizvodnju semenskog i sadnog materijala

  7. Zdravstveni pregled pošiljaka za izvoz i izdavanje uverenja

            Vranje, Zavod za urbanizam

  Zavod za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38117 22-742

  Direktor Sektora: Vladimir Protic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Vranje   Poštanski Broj: 17500

  Adresa: Ive Lole Ribara 1

  Telefoni:  +38117 22-742  Fax:  +38117 21-571

            Vrnjacka Banja, Direkcija za urbanizam

  Direkcija za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38136 661-028

  Direktor Sektora: Milija Bencic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Vrnjacka Banja   Postanski Broj: 36210

  Adresa: Beogradska bb

  Telefoni:  +38136 661-028  Fax:  +38136 661-028

            Vršac, DPPU  "Agrozavod"

  Telefon Direktora Sektora: +38113 811-335, 811-397

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/2/2001

Odelenje za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

  Sef Odelenja: Tomislav Stojilkovic

  Mesto: Vršac   Poštanski Broj: 26300

  Adresa: Žarka Zrenjanina 27

  Telefoni:  +38113 811-335, 811-397  Fax:  +38113 813-577

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Saradnja sa opštinskom inspekcijom za ZŽS

  2. Predavanja iz oblasti ZŽS

  3. Organizovanje i sprovodenje akcije o ZZS "Crni i zeleni list"

  4. Upozorenje na opasnosti zagadenja ZS

            Žabari, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38112 250-114

  Direktor Sektora: Predrag Markovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Žabari   Poštanski Broj: 12374

  Adresa: Kneza Miloša 103

  Telefoni:  +38112 250-114  Fax:  +38112 250-232

            Žagubica, Direkcija za izgradnju

  Direkcija za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38112 443-224

  Direktor Sektora: Jovca Milovanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Žagubica   Poštanski Broj: 12320

  Adresa: Partizanska bb

  Telefoni:  +38112 443-224  Fax:  +38112 443-224