Ostala preduzeća

            Adrani, "Kompanija Kablar"

  "Kompanija Kablar"

  Telefon Direktora Sektora: +38136 841-399

  Direktor Sektora: Gordan Lesevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Adrani   Poštanski Broj: 36203

  Telefoni:  +38136 841-399  Fax:  +38136 841-399

            Arandelovac, DP "Infoplan"

  Planiranje i projektovanje

  Telefon Direktora Sektora: +38134 724-081

  Direktor Sektora: Biga Dragana

                        Datum popunjavanja upitnika:                        12/9/2000

  Mesto: Arandelovac   Postanski Broj: 34300

  Adresa: Slobodana Penezica 1

  Telefoni:  +38134 724-081  Fax:  +38134 724-088

  E-mail: infoplan@ptt.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Planiranje, projektovaje, izvodenje planova, projektovanje objekata visoko i nisko gradnje, AOP,

  inženjering

            Bajina Bašta, "Progres"

  "Progres"

  Telefon Direktora Sektora: +388131 852-853

  Direktor Sektora: Radovan Ivanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Bajina Bašta   Poštanski Broj: 31250

  Adresa: Maršala Tita 52

  Telefoni:  +388131 852-853  Fax:  +388131 854-769

            Bajina Bašta, JP "Nacionalni park Tara"

  Uredenje i zastita vrednosti Nacionalnog parka Tara

  Telefon Direktora Sektora: +38131 853-644

  Direktor Sektora: Milica Tomic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        21/9/2000

  Mesto: Bajina Bašta   Poštanski Broj: 31250

  Adresa: Milenka Topalovica 3

  Telefoni:  +38131 853-644  Fax:  +38131 853-644

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Zastita, ocuvanje i unapredenje sumskih ekosistema

  2. Zaštita endemskih vrsta flore i faune

  3. Koriscanje ribolovnih voda

  4. Turisticko-ugostiteljske aktivnosti

  5. Naucno-istrazivacke aktivnosti

            Beograd, "Ada Ciganlija"

  "Ada Ciganlija"

  Telefon Direktora Sektora: +38111 542-744

                        Datum popunjavanja upitnika:                        3/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Ada Ciganlija 2

  Telefoni:  +38111 542-744  Fax:  +38111 542-744

            Beograd, "CEPRO"

  "CEPRO"

  Telefon Direktora Sektora: +38111 759-950

  Direktor Sektora: Goran Jakovljevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Kralja Dragutina 4

  Telefoni:  +38111 759-950  Fax:  +38111 759-950

            Beograd, "Savski venac projekt"

  "Savski venac projekt"

  Telefon Direktora Sektora: +38111 650-221

  Direktor Sektora: Branka Nikolajevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        3/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Zanke Stokic 42

  Telefoni:  +38111 650-221  Fax:  +38111 650-221

            Beograd, DP za zastupanje i hidrogradevinski inzenjering, "Hidrozavod-Beograd"

  DP za zastupanje i hidrogradevinski inzenjering,  "Hidrozavod-Beograd"

  Telefon Direktora Sektora: +38111 133-353

  Direktor Sektora: Slavoljub Milicevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        12/9/2000

  Mesto: Novi  Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Brodarska 3

  Telefoni:  +38111 133-353  Fax:  +38111 134-192

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Inženjering

  2. Vodoprivredna delatnost

  3. Projektovanje gradevinskih i drugih objekata

  4. Konsalting i menadžment poslovi

  5. Usluge u recnom saobracaju

  6. Obrada podataka i izrada baza podataka

  7. Trgovina na veliko i spoljna trgovina

            Beograd, Hidro inženjering

  Hidro inženjering, Beograd

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3220-737, 063/ 207-503

  Direktor Sektora: Slavoljub Draskovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        2/3/2001

  Mesto: Belgrade   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Svetozara Corovica 15

  Telefoni:  +38111 3220-737, 063/ 207-503  Fax:  +38111 3220-737

            Beograd, JP za upravljanje i gazdovanje poslovnim prostorom sa p.o. "Poslovni prostor Zvezdara"

  "Poslovni prostor Zvezdara"

  Telefon Direktora Sektora: +38111 456-142

  Direktor Sektora: Gordana Ivanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/9/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Vatroslava Jagica 5

  Telefoni:  +38111 456-142  Fax:  +38111 437-311

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Upravljanje poslovnim prostorom, održavanje, opremanje i izgradnja poslovnog prostora,

  obavljanje strucnih, administrativnih i tehnickih poslova i usluga za potrebe korisnika poslovnog

  prostora

            Beograd, SC "Zvezdara"

  Fizicka kultura

  Telefon Direktora Sektora: +38111 415-395

  Direktor Sektora: Dragisa Matic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        13/9/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Vjekoslava Kovaca 11

  Telefoni:  +38111 418-532  Fax:  +38111 418-532

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Rekreativne aktivnosti (deca, omladina, odrasli)

  2. Redovna nastava fizickog vaspitanja

  3. Treninzi sportskih ekipa

  4. Organizovanje sportskih priredbi

            Cacak, DP Poljoprivredna stanica "Ovcar"

  DP Poljoprivredna stanica "Ovcar"

  Telefon Direktora Sektora: +38132 224-158

  Direktor Sektora: ing. Miroslav Jacimovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/1/2001

Laboratorija

  Sef Odelenja: ing, Milan Damljanovic

  Mesto: Cacak   Postanski Broj: 32000

  Adresa: Hajduk Veljkova 43

  Telefoni:  +38132 224-158  Fax:  +38132 224-158

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta semena

  2. Laboratorijsko ispitivanje uzorka zemljišta

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/1/2001

Ratarstvo i povrtarsatvo

  Sef Odelenja: ing. Milisav Tiosavljevic

  Mesto: Cacak   Postanski Broj: 32000

  Adresa: Hajduk Veljkova 43

  Telefoni:  +38132 224-158  Fax:  +38132 224-158

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Ogledi sa hibridima semena

  2. Strucni saveti, demonstracioni ogledi, strucna predavanja

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/1/2001

Sluzba za stocarstvo

  Sef Odelenja: ing. Miroslav Jacimovic

  Mesto: Cacak   Postanski Broj: 32000

  Adresa: Hajduk Veljkova 43

  Telefoni:  +38132 224-158  Fax:  +38132 224-158

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Unapredenje stocarstva u Moravickom okrugu

  2. Selekcija i maticna evidencija u stocarstvu

  3. Odabiranje, kontrola produktivnosti priplodne stoke

  4. Kvalitet stocne hrane

  5. Plan i primena semena za vestacko osemenjavanje stoke

  6. Strucna kontrola po ovlascenjima

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/1/2001

Sluzba za vocarstvo i vinogradarstvo

  Sef Odelenja: ing. Dragicevic Snezana

  Mesto: Cacak   Postanski Broj: 32000

  Adresa: Hajduk Veljkova 43

  Telefoni:  +38132 224-158  Fax:  +38132 224-158

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Aprobacije - strucna kontrola nad proizvodnjom sadnog materijala

  2. Ogledi i demonstracije dubrenja vocnjaka

  3. Ogledi i demonstracije rezidbe vocnjaka

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/1/2001

Služba za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

  Sef Odelenja: Milica Pantelic, ing. zastite bilja

  Mesto: Cacak   Postanski Broj: 32000

  Adresa: Hajduk Veljkova 43

  Telefoni:  +38132 224-158  Fax:  +38132 224-158

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Poslovi na prognozi i izvestavanju biljnih bolesti i stetocina

  2. Aprobacija - Zdravstvena kontrola semenskih uslova

  3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na poljoprivrednim objektima

  4. Zdravstveni pregledi pošiljki pri izvozu - davanje fitouverenja

  5. Zdravstvena kontrola semena u laboratoriji

  6. Ogledi sa hemijskim preparatima

            Cajetina, "Cistoca"

  "Cistoca"

  Telefon Direktora Sektora: +38131 831-950

  Direktor Sektora: Milutin Borsic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Cajetina   Postanski Broj: 31310

  Adresa: Zlatiborska 29

  Telefoni:  +38131 831-950  Fax:  +38131 831-956

            Despotovac, "Stan"

  "Stan"

  Telefon Direktora Sektora: +381135 611-027

  Direktor Sektora: Milojko Zivkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Despotovac   Poštanski Broj: 35213

  Adresa: Despota Stefana Lazarevica 10

  Telefoni:  +381135 611-027  Fax:  +381135 611-665

            Grocka, JP za gradevinsko zemljiste

  JP za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38111 894-271

  Direktor Sektora: Dragan Gligorov

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Grocka   Poštanski Broj: 11306

  Adresa: Zlatiborska 2

  Telefoni:  +38111 894-271  Fax:  +38111 893-097

            Kikinda, Poljoprivredna stanica

  Biljna proizvodnja

  Telefon Direktora Sektora: +381230  22-961

  Direktor Sektora: Vladislav Bajic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        26/1/2001

Zaštita bilja

  Šef Odelenja: Persida V.

  Mesto: Kikinda   Poštanski Broj: 23300

  Adresa: Kralja Petra I 49

  Telefoni:  +381230  21-121  Fax:  +381230  22-753

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Prati pojavu bolesti, stetocina i korova i preporucuje mere zastite od istih

            Kladovo, JP za planiranje

  JP za planiranje

  Telefon Direktora Sektora: +38119 81-212

  Direktor Sektora: Dusan Sulic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Kladovo   Poštanski Broj: 19320

  Adresa: Dunavska 16

  Telefoni:  +38119 81-212  Fax:  +38119 81-212

            Knjaževac, "Erozija"

  "Erozija"

  Telefon Direktora Sektora: +38119 731-738

  Direktor Sektora: Slobodan Jeftic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Knjaževac   Poštanski Broj: 19350

  Adresa: Kaplareva 18

  Telefoni:  +38119 731-738  Fax:  +38119 732-635

            Knjaževac, "Razvoj"

  "Razvoj"

  Telefon Direktora Sektora: +38119 732-837

  Direktor Sektora: Aca Trickovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Knjaževac   Poštanski Broj: 19350

  Adresa: Trg Oslobodenja 1

  Telefoni:  +38119 732-837  Fax:  +38119 732-837

            Kragujevac, "Erozija"

  "Erozija"

  Telefon Direktora Sektora: +38134 323-520

  Direktor Sektora: Miodrag Cvetkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Kragujevac   Poštanski Broj: 34000

  Adresa: Daniciceva 25

  Telefoni:  +38134 323-520  Fax:  +38134 315-968

            Kraljevo, "Kompanija Kablar"

  "Kompanija Kablar"

  Telefon Direktora Sektora: +38136 22-551

  Direktor Sektora: Rade Miladinovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Kraljevo   Poštanski Broj: 36000

  Adresa: Cara Dušana 47a

  Telefoni:  +38136 22-551  Fax:  +38136 21-349

            Kruševac, "Progres"

  "Progres"

  Telefon Direktora Sektora: +38137 29-215

  Direktor Sektora: Slavoljub Dimitrijevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Kruševac   Poštanski Broj: 37000

  Adresa: Vece Korcagina 19

  Telefoni:  +38137 29-215  Fax:  +38137 25-867

            Kruševac, Poslovni centar

  Poslovni centar

  Telefon Direktora Sektora: +38137 441-298

  Direktor Sektora: Bratislav Lazarevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Kruševac   Poštanski Broj: 37000

  Adresa: Trg Kosovskih junaka 5

  Telefoni:  +38137 441-298  Fax:  +38137 441-298

            Leskovac, "Dom"

  "Dom"

  Telefon Direktora Sektora: +38116 213-216

  Direktor Sektora: Nebojsa Zlatanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Leskovac   Poštanski Broj: 16000

  Adresa: Leskovackog odreda 4

  Telefoni:  +38116 213-216  Fax:  +38116 213-216

            Leskovac, "Zdravlje"

  "Zdravlje"

  Telefon Direktora Sektora: +38116 250-244

  Direktor Sektora: Petar Stojanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

Centar za istraživanje i razvoj

  Sef Odelenja: Boban Lazarevic

  Mesto: Leskovac   Poštanski Broj: 16000

  Adresa: Vlajkova 199

  Telefoni:  +38116 250-244  Fax:  +38116 54-381

            Loznica, Vodoprivredno preduzece

  Vodoprivredno preduzece

  Telefon Direktora Sektora: +38115 875-655

  Direktor Sektora: Dragan Velimanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Loznica   Poštanski Broj: 15300

  Adresa: Trg Jovana Cvijica 16

  Telefoni:  +38115 875-655  Fax:  +38115 875-655

            Mali Zvornik, JP za gradevinsko zemljiste

  JP za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38115 471-885

  Direktor Sektora: Miodrag Lazic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Mali Zvornik   Poštanski Broj: 15318

  Adresa: Kralja Petra 38

  Telefoni:  +38115 471-885  Fax:  +38115 471-885

            Mladenovac, "DIP Mladenovac"

  "DIP Mladenovac"

  Telefon Direktora Sektora: +38111 8220-160

  Direktor Sektora: Predrag Nikodijevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Mladenovac   Poštanski Broj: 11400

  Adresa: Kralja Petra I 246

  Telefoni:  +38111 8220-160  Fax:  +38111 8226-526

            Negotin, JP za gradevinsko zemljiste

  JP za gradevinsko zemljiste

  Telefon Direktora Sektora: +38119 512-329

  Direktor Sektora: Srbislav Lazic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Negotin   Poštanski Broj: 19300

  Adresa: Kraljevica Marka 18

  Telefoni:  +38119 512-329  Fax:  +38119 512-097

            Negotin, Vodoprivredno hidrogradevinsko preduzece

  Vodoprivredno hidrogradevinsko preduzece

  Telefon Direktora Sektora: +38119 542-187

  Direktor Sektora: Vlastimir Radojicic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Negotin   Poštanski Broj: 19300

  Adresa: Badnjevski put bb

  Telefoni:  +38119 542-187  Fax:  +38119 541-284

            Niš, "Erozija"

  "Erozija"

  Telefon Direktora Sektora: +38118 42-360

  Direktor Sektora: Nikola Mijalkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: Stanka Paunovica 12

  Telefoni:  +38118 42-360  Fax:  +38118 42-360

            Niš, "Južna Morava"

  "Južna Morava"

  Telefon Direktora Sektora: +38118 25-626

  Direktor Sektora: Ljerka Nikic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: Voždova47

  Telefoni:  +38118 25-626  Fax:  +38118 22-405

            Niš, DP za razvoj u agraru "Agrozavod"

  DP za razvoj u agraru "Agrozavod"

  Telefon Direktora Sektora: +38118 365-732

  Direktor Sektora: Milic Vojinovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/1/2001

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: Leskovacka 4

  Telefoni:  +38118 365-732  Fax:  +38118 364-932

            Niš, Niskogradnja

  Niskogradnja

  Telefon Direktora Sektora: +38118 334-251

  Direktor Sektora: Milan Stankovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: Dusana Popovica 22a

  Telefoni:  +38118 334-251  Fax:  +38118 334-063

            Obrenovac, JP za izgradnju

  JP za izgradnju

  Telefon Direktora Sektora: +38111 8721-927

  Direktor Sektora: Ljubisa Damjanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Obrenovac   Poštanski Broj: 11500

  Adresa: Vuka Karadzica 99

  Telefoni:  +38111 8721-927  Fax:  +38111 8721-927

            Šabac, "Plan"

  "Plan"

  Telefon Direktora Sektora: +38115 345-353

  Direktor Sektora: Milan Soldatovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Šabac   Poštanski Broj: 15000

  Adresa: Maršala Tita 9/2

  Telefoni:  +38115 345-353  Fax:  +38115 345-357

            Sabac, Fond za uredenje gradevinskog zemljista

  Fond za uredenje gradevinskog zemljista

  Telefon Direktora Sektora: +38115 321-113

  Direktor Sektora: Milos Milosevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Šabac   Poštanski Broj: 15000

  Adresa: Milana Belovukovica Delce 1

  Telefoni:  +38115 321-113  Fax:  +38115 321-268

            Šabac, Stambena zadruga "Šabac"

  Stambena zadruga "Šabac"

  Telefon Direktora Sektora: +38115 343-374

  Direktor Sektora: Veroljub Petrovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Šabac   Poštanski Broj: 15000

  Adresa: Vlade Jovanovica 19

  Telefoni:  +38115 343-374  Fax:  +38115 343-375

            Sabac, Vodoprivredno preduzece "Podrinje"

  Vodoprivredno preduzece "Podrinje"

  Telefon Direktora Sektora: +38115 342-103

  Direktor Sektora: Jovan Jankovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Šabac   Poštanski Broj: 15000

  Adresa: Janka Veselinovica 29

  Telefoni:  +38115 342-103  Fax:  +38115 342-104

            Sabac, Vodoprivredno preduzece "Sava"

  Vodoprivredno preduzece "Sava"

  Telefon Direktora Sektora: +38115 322-112

  Direktor Sektora: Zoran Katic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Šabac   Poštanski Broj: 15000

  Adresa: Janka Veselinovica 29

  Telefoni:  +38115 322-112  Fax:  +38115 323-303

            Sjenica, DP "Ozren"

  DP "Ozren"

  Telefon Direktora Sektora: +38120 71-314

  Direktor Sektora: Jovica Rakonjac

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Sjenica   Poštanski Broj: 36310

  Adresa: Milorada Jovanovica bb

  Telefoni:  +38120 71-314  Fax:  +38120 71-314

            Trstenik, "Plan - copring"

  "Plan - copring"

  Telefon Direktora Sektora: +38137 712-047

  Direktor Sektora: Radojica Durdic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Trstenik   Poštanski Broj: 37240

  Adresa: Zivadina Apostolovica 4

  Telefoni:  +38137 712-047  Fax:  +38137 714-496

            Valjevo, "Erozija"

  "Erozija"

  Telefon Direktora Sektora: +381142211-379

  Direktor Sektora: Perendic Savo

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Valjevo   Poštanski Broj: 14000

  Adresa: Andre Savcica 8

  Telefoni:  +38114 211-379  Fax:  +38114 227-330

            Varvarin, "Morava"

  "Morava"

  Telefon Direktora Sektora: +38137 785-188

  Direktor Sektora: Ljubomir Vidanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Varvarin   Poštanski Broj: 37260

  Adresa: Mirka Tomica 1

  Telefoni:  +38137 785-188  Fax:  +38137 786-848

            Varvarin, "Varvarin"

  "Varvarin"

  Telefon Direktora Sektora: +38137 786-455

  Direktor Sektora: Veselin Cvetkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Varvarin   Poštanski Broj: 37260

  Adresa: Slobode 39

  Telefoni:  +38137 786-455  Fax:  +38137 786-455

            Velika Plana, JP "Plana"

  JP "Plana"

  Telefon Direktora Sektora: +38126 522-020

  Direktor Sektora: Dejan Sulkic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Velika Plana   Poštanski Broj: 11320

  Adresa: Nikole Pasica 19

  Telefoni:  +38126 522-020  Fax:  +38126 522-013

            Veliko Gradište, Opštinski odbor pokreta gorana

  Opštinski odbor pokreta gorana

  Telefon Direktora Sektora: +38112 62-107, 62-208

  Direktor Sektora: Zarko Zivanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/9/2000

  Mesto: Veliko Gradište   Poštanski Broj: 12220

  Adresa: Kneza Lazara 6L

  Telefoni:  +38112 62-107  Fax:  +38112 62-107

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Pošumljavanje

  2. Ozelenjavanje i cvetno dekorisanje

  3. Uredenje i zastita covekove okolie

            Vranjska Banja, JKP Uprava banje

  JKP Uprava banje

  Telefon Direktora Sektora: +38117 56-285

  Direktor Sektora: Dragan Jovanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Vranjska Banja   Poštanski Broj: 18542

  Adresa: Kralja Petra I bb

  Telefoni:  +38117 56-285  Fax:  +38117 56-509

            Vrnjacka Banja, "14. Juli"

  "14. Juli"

  Telefon Direktora Sektora: +38136 662-685

  Direktor Sektora: Mirjana Novoselac

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/1/2001

  Mesto: Vrnjacka Banja   Postanski Broj: 36210

  Adresa: Zike Valjarevica 1

  Telefoni:  +38136 662-685  Fax:  +38136 662-558

            Zajecar, "Vodogradnja"

  "Vodogradnja"

  Telefon Direktora Sektora: +38119 422-542

  Direktor Sektora: Danko Randelovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Zajecar   Postanski Broj: 19000

  Adresa: Moravska 5

  Telefoni:  +38119 422-542  Fax:  +38119 422-542

            Zajecar, JP "Prostor"

  JP "Prostor"

  Telefon Direktora Sektora: +38119 422-322

  Direktor Sektora: Dragoslav Jovanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Zajecar   Postanski Broj: 19000

  Adresa: Dositejeva bb

  Telefoni:  +38119 422-322  Fax:  +38119 422-336

            Zemun, "Galovica"

  "Galovica"

  Telefon Direktora Sektora: +38111 193-044

  Direktor Sektora: Dusan Panic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Zemun   Poštanski Broj: 11080

  Adresa: Trg JNA 10

  Telefoni:  +38111 193-044  Fax:  +38111 193-310

            Zrenjanin, Tehnološki eco-centar

  Tehnološki eco-centar

  Telefon Direktora Sektora: +38123 523-156

  Direktor Sektora: Gojko Milena

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

Eco-centar

  Šef Odelenja: Švan Erne

  Mesto: Zrenjanin   Poštanski Broj: 23000

  Adresa: Petra Drapšina 15

  Telefoni:  +38123 523-156  Fax:  +38123 523-158