EKOLOSKE INSTITUCIJEMinistarstva Savezne Vlade
Ministarstva Republicke Vlade
Opstine
Javne institucije
  Javne institucije na Saveznom nivou
  Javne institucije na Republickom nivou
    Istrazivacke jedinice na terenu
    Veterinarske stanice
    Ministarstva
    Ostala preduzeca
  Javne institucije na opstinskom nivou
    Istrazivacke jedinice i sedista na terenu
    Opstinska uprava
    Privatne veterinarske stanice
    Ostala preduzeca
Univerziteti
Istrazivacki centri