Univerzitet u Nišu

              Datum popunjavanja upitnika:      19/10/2000

Hemijski fakultet

PO Box 91

Niš          Poštanski Broj

Telefoni +38118 322-363          Fax          +38118 46-460

            Katedra:                    Neorganska hemija

          PO Box 91

          Niš          Poštanski Broj 18000

          Telefoni          +38118 322-363          Fax          +38118 46-460

          Šef Katedre Prof.Dr. Pavle I. Premovic

            PREDMET

          Opšta neorganska hemija

          Bioloska hemija ukljucujuci aspekte zivotne sredine

          Viša neorganska hemija

          Hemija životne sredine

            PREDMET NA POSLEDIPLOMSKIM STUDIJAMA

          Opšta i geohemija životne sredine

          Tehnike i metode za karakterizaciju neorganskih komponenti

          Teme u neorganskoj hemiji ukljucujuci aspekte zivotne sredine

             LABORATORIJA

          Laboratorija za geohemiju i kosmohemiju

          Koordinator Laboratorije Pavle I Premovic

Fakultet zaštite na radu

Carnojevica 10a

Niš          Poštanski Broj

Telefoni +38118 529-768          Fax          +38118 49-962

            Katedra:                    Postojana sredina

          Carnojevica 10a

          Niš          Poštanski Broj 18000

          Telefoni          +38118 529-768          Fax          +38118 49-962

          Šef Katedre Prof.Dr. Slavka Mitic

            PREDMET

          Fizika

          Mehanika

          Buka i vibracije

          Buka i životna sredina

          Energija i životna sredina

          Mehanika fluida

            PREDMET NA POSLEDIPLOMSKIM STUDIJAMA

          Teorija vibro-akustickih procesa

          Teorija polja i fluida

            LABORATORIJA

          Laboratorija za buku i vibracije

          Koordinator Laboratorije Prof.Dr. Dragan Cvetkovic