"Korak u razvoju", Valjevo

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Valjevo Poštanski broj  14000 Ulica:  Mišarska 6a

Tel. +38114 229-181 Fax +38114 229-181  e_mail: step@vanet.co.yu, step@Eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Milena Maksimovic Tel. +381 63 8347-820, +38114 238-857 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1995

Ciljevi

Stimulacija i razvijanje potencijala dece i odraslih, socijalizacija dece i adolescenata i njihovo ukljucenje u prirodnu i drustvenu

sredinu, popularizacija ekološke, psihološke i pedagoške nauke.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 10 Bez prava glasa: 110Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 120

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 9-14,16-22, Radno vreme: 9-14,16-22

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar podaci, razmena informacija, zadaci za decu

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Performans material: sala za sastanke za 15 osoba

Prevozna sredstva: privatna kola

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 3 clanova.

U organizaciji radi : 6  clanova koji su placeni za druge aktivnosti (stampanje materijala i drugo).

U organizaciji je za druge poslove (stampanje materijala i drugo) angazovano : 7 dobrovoljaca.

Administrativno telo

Milena Maksimovic  predsednik

Angelina Skarep  sekretar

Zoran Siriški  potpredsednik

Aleksandra Siriški  clan

Bojana Spasojevic  clan

Katarina Marinkovic  clan

Gordana Ristic  clan

Predrag Gojkovic  clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada: Globalni pristup razvoja individualnosti; Stalno ekološko i psihološko obrazovanje dece i odraslih

od 1995 prema  2000  Obuhvatnosti predmeta rada  Nationalni

Akcije-rezultat:

Multi disciplinarne radionice

Akcije u prirodi i u gradu

Dnevni primeri

Glavna oblast: Ocuvanje prirodnog-zdravog nacina zivota (ekoloska ishrana/dijeta,

koriscenje bicikla za transport, i sl.)

Predmeta rada: Zdrava dijeta; Pecurke i lekovito bilje

od 1998 prema  2000  Obuhvatnosti predmeta rada  Nationalni

Akcije-rezultat:

Sakupljanje lekovitog bilja i pripremanje caja

Saradnja sa "Gljivarskim društvom Valjeva"

Projekat: "Zdrave dijete", (Srpski i engleski prirucnik)

Glavna oblast: Urbana ekologija

Predmeta rada: Ekološki izgled Valjeva; Osnovna saznanja o ekologiji za decu

od 1996 prema  1998  Obuhvatnosti predmeta rada  Localni

Akcije-rezultat:

Izlozba  decijih radova: "Za lepse Valjevo"

Izlozba  decijih radova: "Deca i svet"


III. Izvor informacija

Naziv: Institucionalno, REC

Opis teme: Medunarodna ekoloska organizacija

Period Ucestanost  Inicijative Nivoa zadovoljenja

1/2000-  povremeno     Mi  Srednje

Naziv: Internet

Opis teme: Medunarodna Elektronska Mreza

Period Ucestanost  Inicijative Nivoa zadovoljenja

1/1999-  povremeno  Zajedno Srednje

Naziv: Specificna literatura

Opis teme: knjige o ekologiji i psihologiji, na engleskom

Period Ucestanost  Inicijative Nivoa zadovoljenja

-         periodicno  Mi       Srednje

Širenje izvora informacija

IV. Odnosi sa štampom

Dobijanje informacija o akcijama i prolektu "Korak u razvoju" u lokalnim medijima

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: VTV

Opis teme: akcije

Vrste Pokrivenosti  Period  Ucestanost  Inicijative Nivoa zadovoljenja

Televizija   Lokalni  1/1997-  povremeno  Zajedno Srednje

Radio Valjevo, lokalni radio, 2000 i dalje, povremeno, sa emisijama i intervjuima, na našu inicijativu o akcijama i izložbama

Informisanje javnosti o aktivnostima, radu i rezultatima na lokalnoj TV više nego do sada

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Rotari internacional

Predmeta: reedukacija dece i omladine ometene u razvoju

Domaci       Period  Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Ne          1/2000-  Mi         Veoma

Naziv: Rockefeller fondacija

Predmeta: informacije

Domaci       Period  Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da          1/2000-  Zajedno Nekoliko


Naziv: Prijatelji dece Valjevo

Predmeta: izložbe

Domaci       Period  Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da          1/2000-  Zajedno Srednje

Naziv: Gljivarsko društvo Valjevo

Predmeta: izlozbe,  edukativne veceri

Domaci       Period  Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da          1/1997-  Zajedno Dovoljno

Naziv: Drustvo istrazivaca Valjevo

Predmeta: predavanja i akcije

Domaci       Period  Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da          1/1997-  Zajedno Veoma

Naziv: Ronilacki klub "Posejdon"

Predmeta: predstavljanje pecina

Domaci       Period  Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Ne          4/2000-  Zajedno Veoma

Buduci planovi

Rockefeller fondacija

Ucesce na takmicenjima u okviru REC-a

Projekat razmene volontera izmedu "Korak u razvoju" i francuske NVO , klub TELI magazin

Realizacija projekta pod nazivom "Reedukacija i resocijalizacija dece ometene u razvoju", koga su uradili nasi strucnjaci koji je

nagraden i potvrden  od strane Medunarodne Rotari organizacije

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Printex

Opis teme: publikovanje

                Period          Inicijative                Nivoa zadovoljenja

    1/2000-1/2000             Zajedno             Veoma

Zdravstveni centar Valjevo, prolece 2001., projekat uredenja dvorista oko psihijatrijskog odelenja bolnice

Da ukljuci decu u ekolosko obrazovanje edukativnim vecerima na opstinskom nivou

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

"Korak u linije i oblike"

"Korak u ABC kroz ..."

Zdrava ishrana