Drustvo mladih  istrazivaca "Cucuge", Ub

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Ub Postanski broj  14210 Ulica:  Cede Todorovica bb i Cucuge, Pambukovica

Tel. +38114 41-311, 41-265, +38111 475-569 Fax +38114 41-815

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Molovic Slobodan, Pavlovic Bogoljub Tel. +38114 41-815, 481-438 and 41-311,

483-038 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1988

Ciljevi

Upucivanje mladih u naucno-istrazivacki rad, zastita zivotne sredine, programi istrazivanja u arheologiji, etnologiji, istoriji i

ekologiji.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 50Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 35

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 14-20, Radno vreme: 14-20

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar neupotrebljiv

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: mala sala

Prevozna sredstva: rent-a-car

Administrativno telo

Grindic Dragoljub                                                 osnivac

Pavlovic Bogoljub                                                sekretar

Milosevic Jevrem                                                 clan

Arsenovic Ana                                                    clan

Ninkovic Suzana                                                 clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Uredenje i zastita kompleksa "Vodice" u Cucugama

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Organizovana kampanja za ciscenje i uredenje sela, mlina i izvora i sadenje drveca

Organizovana akcija protiv zagadenja (cvrsto dubre, zagadena voda, i sl)

Povecan javni oprez i prihvacena lokalna regulativa rezultirajuci manju zagadenost i cistiju okolinu (nove biljke, organizovano

sakupljanje dubra)

III. Izvor informacija

Naziv: Institucionalno

Opis teme: obrazovanje o životnoj sredini

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                                   povremeno                                                  Mi                      Nekoliko

Buduci planovi

Ostvarivanje saradnje sa REC i Ministarstvom za zaštitu životne sredine

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Tamnavske novine"

Opis teme: razno

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             1/1999-                         mesecno                           Zajedno                    Srednje


Buduci planovi

Saradnja sa dnevnim novinama

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Valjevo

Opis teme: razno

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             1/1990-                         kvartalno                          Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Saradnja sa radio Beogradom i TV Valjevo

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Mladi istrazivaci Backe Topole

Predmeta: problemi obrazovanja

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1997-                                                                Zajedno                   Nekoliko

Buduci planovi

Vece i bolje ostvarivanje saradnje sa srodnim organizacijama na zastiti, konzervaciji i rehabilitaciji prirodnih pejzaza

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Opština Ub, fond za kulturu

Opis teme: edukativni programi za mlade clanove drustva

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1988-                                                             Zajedno                    Srednje

Buduci planovi

Obrazovni program sa mladim clanovima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Buduci planovi

Izdavanje brošura i podela edukativnog materijala