Ekološko društvo Bijelo Polje

 Datum popunjavanja upitnika: 20/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Bijelo Polje Postanski broj  84000 Ulica:  III Sandzacka 3

Tel. +38184 25-130, 22-254 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Rifat Kajabegovic, 2. Rizo Kasumovic Tel. 1.) +38184 25-130, 2.) 31-710

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od

Ciljevi

Zastita i unapredenje zivotne sredine i zastita biodiverziteta lokalne sredine, aktivan rad na zastiti genofonda Salmonidnih vrsta

riba u reci Bistrici.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita biodiverziteta

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Aktivan rad na mrescenju, poribljavanju i drugim vidovima aktivne zastite riba u reci Bistrici sa ciljem da Bistrica bude razervat.

Izrada katastra zagadivaca i merenje zagadenosti vazduha.

Sekcije društva u školama, lokalni herbarijum.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO