Skautsko i ekološko društvo Cetinje

 Datum popunjavanja upitnika: 20/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Cetinje Poštanski broj  81250 Ulica:  4. Proleterske 9

Tel. +38186 33-094, 32-241 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Nikola Đurašković, 2. Žarko Bracanović Tel. 1.) +38186 33-094, 2.)

32-241 Govori: Engleski , Francuski , Italijanski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

Cena Gora - Ekološka država.

Članovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada:

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta

Akcije-rezultat:

Obrazovne inicijative za ekološku budućnost.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO