Ekološko društvo  Kolašin

 Datum popunjavanja upitnika: 23/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Kolašin Poštanski broj  81210 Ulica:  29. Decembra 3

Tel. +38181 865-355, 865-325 Fax +38181 865-143

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Dragisa Dozic, 2. Milutin Bulatovic Tel. 1.) +38181 865-355, 2.) 865-325

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od

Ciljevi

Zastita prirode, ocuvanje prirodnih vrednosti i resursa, ekoloska edukacija svih slojeva gradanstva.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Analiza higijenskih i prostornih uslova u kojima se odvija promet namirnica u gradu.

Analiza zagadenja zelenih povrsina u okolini Kolasina

Analiza zagadenja koje prouzrokuju industrija i domacinstva.

Analiza: Industrijska preduzeca kao potencijalni zagadivaci.

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Analiza stanja vodotoka reke Tare i njenih pritoka.

Zaštita flore i faune u nacionalnom parku Biogradska gora.

Aktuelni ekoloski problemi na podrucju Kolasina i predlozi za resavanje.

Koriscenje izvora pitke vode.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO