Ekološki pokret, Bač

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Bač Poštanski broj  21420 Ulica:  Maršala Tita 4

Tel. +38121 771-122, 770-610 Fax +38121 770-575

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Simo Banjac Tel. +38121 771-122, 770-610 Govori: Engleski , Nemacki ,

 Ruski , Madjarski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1993

Ciljevi

Zaštita životne sredine i kulturnog nasleđa.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 50

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: 8-13, Radno vreme: 8-13

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: koristimo besplatno

Administrativno telo

Simo Banjac                                                     predsednik

Mile Kovačević                                                  sekretar

Dušan Ćulibrk                                                   predsednik skupštine

II. Akcijes

Glavna oblast: Urbana ekologija

Predmeta rada: Razvoj novog ponašanja u komunalnim pitanjima, program za organizaciju i rukovođenje

gradskom čistoćom

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Kampanja za uvođenje ekološke takse "Jedna izduvna cev-jedno drvo"

Javna inicijativa za lepše uređenje dvorišta i bašta

Lokalne vlasti pripremile plan za zaštitu i obnovu kulturnih i istorijskih spomenika, kompleks "Tvrđava Bač"

Nagrada za najlepše uređenu baštu. Bolje organizovane komunalne aktivnosti za zaštitu okoline

III. Izvor informacija

Naziv: Zavod za zaštitu kulture

Opis teme: kultura

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

6/1993-                                                 povremeno                                                 Mi                     Dovoljno

Naziv: Eko inženjering

Opis teme: opšte ekološke teme

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1995-                                                 povremeno                                                 Mi                     Dovoljno

Naziv: Komunalna inspekcija

Opis teme: lokalne ekološke teme

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

6/1993-                                                 povremeno                                                 Mi                     Dovoljno


Budući planovi

Širenje saradnje i uključivanje u akcije sličnih organizacija

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Dnevnik"

Opis teme: akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          6/1993-                        mesečno                              Mi                       Dovoljno

Budući planovi

Nastavak akcije predstavljanja najuspešnijih

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Bačka

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            6/1993-                         redovno                          Zajedno                   Veoma

Naziv: Radio Novi Sad

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil         6/1993-                       povremeno                           Oni                     Nekoliko

Naziv: RTV Novi Sad

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         6/1993-                       povremeno                           Oni                     Nekoliko

Budući planovi

Uvođenje stalne nedeljne emisije

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Novi Sad

Predmeta: akcije

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1993-                                                               Zajedno                 Dovoljno

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: EP Vojvodine

Opis teme: stručna pomoć

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 6/1993-                                                                 Mi                       Dovoljno

Naziv: EP Srbije

Opis teme: stručna pomoć

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1995-                                                                 Mi                       Dovoljno


Naziv: Republičko ministarstvo za zaštitu prirode

Opis teme: stručna pomoć

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 6/1993-                                                                 Mi                        Nijedam

Naziv: Eko inženjering

Opis teme: stručna pomoć

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 6/1993-                                                                 Mi                       Dovoljno

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Akcije

Napomene: akcije

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape              6/1993-                                         povremeno             Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine