Ekološki pokret, Irig

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Irig Poštanski broj  22406 Ulica:  Zmaj Jovina 71

Tel. +38122 461-653, 461-011 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Čupić Gavrilo Tel. +38122 461-653 Govori: Engleski , Francuski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1995

Ciljevi

Zaštita životne sredine pod geslom: "Živeti sa prirodom - jer ona živi sa nama"

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 150 Bez prava glasa: 50

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: nije fiksirano vreme, Radno vreme: nije fiksirano vreme

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: ne

Administrativno telo

Ivanović Božidar                                               član

Nikolić Jasmina                                                 član

Đukić Đorđe                                                     član

Marković Mirjana                                               član

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Želimo da obrazujemo građanstvo kulturnim programima kao predavanjima o prirodi, životu, ...

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Održali smo predavanja o pušenju, uzimanju droga, alkoholu, ...

Predavanja o bolestima veoma opasnim za ljude i prirodu

Želimo da zaštitimo Frušku Goru

Nemamo tačan rezultat našeg rada, ali smatramo da smo postigli veliki uspeh do sa i nastavićemo sa našim radom

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Sremske novine"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1995-                       povremeno                        Zajedno                   Srednje

Naziv: "Iriško ogledalo"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1998-                       povremeno                        Zajedno                   Nekoliko

V. Odnosi sa mas-medijima

Budući planovi

Saradnja sa radio stanicom "Srem", Ruma


VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Boka Kotorska

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                                   Mi                       Srednje

Naziv: Ekološki pokret Novi Sad

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1994-                                                               Zajedno                   Veoma

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Planinarsko društvo Irig

Opis teme: zaštita Fruške Gore

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                            Zajedno                    Srednje

Naziv: Turističko društvo Irig

Opis teme: uređenje mesta

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                            Zajedno                    Srednje

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO