Ekološki pokret "Panonska zora", Zrenjanin

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Zrenjanin Poštanski broj  23000 Ulica:  Narodne omladine 1

Tel. +38123 566-888 Fax                                                                                  e_mail: "panonskazora"@yahoo.com

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Vukoman Maksimović, 2) Popović Radmila Tel. 1) +38123 566-888,

2) 46-953 Govori: Engleski , Francuski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1987

Ciljevi

Da utiče, upućuje, apeluje i razrešava pitanja zaštite i unapređenja životne i radne sredine u regionu Srednji Banat.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 600 Bez prava glasa: 100

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: 8-14, Radno vreme: 8-14

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: rentiramo salu gradske biblioteke

Prevozna sredstva: iznajmljujemo autobus za ekskurzije kod "Autobanata"

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 3 clanova.

Administrativno telo

Vukoman Maksimović                                        predsednik

Popović Radmila                                               sekretar

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Upravljanje gradskim otpadom, Lobiranje za izgradnju nove fabrike vode, Publikovanje

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Javne kampanje za bolju organizaciju gradske životne sredine

Organizovanje građana da zahtevaju izgradnju nove fabrike za pijaću vodu

Organizacija ekoloških aktivnosti i festivala

Lokalna uprava usvojila novi koncept za gradsku deponiju, izgrađena nova fabrika pijaće vode, organizovana

međunarodna ekspedicija " Povratak života reci Begej", eko novine "Panonska zora" koji redovno izlazi

III. Izvor informacija

Naziv: Institucionalno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1991-                                         mesečno i tromesečno                                     Zajedno                  Srednje

Naziv: Individualno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1991-                                         mesečno i tromesečno                                     Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Ozelenjavanje grada i okoline, reciklaža i saradnja sa magazinom "Ekologika" iz Beograda

IV. Odnosi sa štampom


Naziv: List "Zrenjanin"

Opis teme: zaštita vode, vazduha i zemljišta

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1998-                       povremeno                            Mi                       Nekoliko

Budući planovi

Eko kutak u listu "Zrenjanin", saradnja sa ekološkom redakcijom TV Novi Sad "Ekološko poselo"

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio "Zrenjanin"

Opis teme: obrazovaje i ozelenjavanje

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1998-                       povremeno                        Zajedno                  Nekoliko

Naziv: TV "Luna"

Opis teme: obrazovaje i ozelenjavanje

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1998-                       povremeno                        Zajedno                  Nekoliko

Naziv: TV "Santos"

Opis teme: obrazovaje i ozelenjavanje

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1998-                       povremeno                        Zajedno                  Nekoliko

Budući planovi

Saradnja sa Državnom i lokalnom TV

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: REC

Predmeta: izdavačka delatnost

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                               1/1998-                                                               Zajedno                  Nekoliko

Budući planovi

Saradnja sa Ministarstvom ekologije i REC

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Vodovod i kanalizacija

Opis teme: voda, zelene povrišne, deponije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1995-                                                            Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Direkcija za izgradnju

Opis teme: voda, zelene povrišne, deponije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1995-                                                            Zajedno                   Nekoliko


Naziv: Komunalno preduzeće

Opis teme: voda, zelene povrišne, deponije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1995-                                                            Zajedno                   Nekoliko

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Eco-list "Panonska zora",

Napomene: U našim Eko radovima predstavljamo i druge Eko pokrete iz Vojvodine i šireBudući planovi

Formiranje eko fonda u regionu Srednjeg Banata

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Magazini                                   1/1993-                                         tromesečno                     Samoizdavastvo