Ekološki pokret Vojvodine, Novi Sad

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Novi Sad Poštanski broj  21000 Ulica:  Bulevar Pupina 6/VII

Tel. +38121 20-62 Fax +38121 20-62                                                                    e_mail: rata@ptt.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Miomir Grubin, 2) Milan Samardija Tel. 1) 063 526-325, 2) 063 267-315, +381121

250-33 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1991

Ciljevi

Ekoloske akcije: osmatranje zagadivaca, apeli za smanjenje zagadenja, ucestvovanje u ozelenjavanju, eko edukacija.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 16

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 9-15, Radno vreme: 9-15

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: zakupljen

Prevozna sredstva: iznajmljena i sopstvena vozila

Organizacija koristi dobrovoljni rad jedne osober.

Administrativno telo

Miomir Grubin                                                     predsednik

Milan Samardija                                                  izvršni predsednik

Sasa Stevanovic                                                 clan

Todor Janjic                                                       clan

Ruza Helac                                                        clan

Slavica Marinkovic                                               clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Ekoloske akcije, strucni kursevi o zagadivacima, uredenje zalenih povrsina u gradu, ekolosko

obrazovanje

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Peripherial

Akcije-rezultat:

8 izložbi na sajmovima, seminari, ekskurzije, festivali, apeli za Tisu 2000, apeli posle NATO bombardovanja

Strucna analiza o zagadenju Tise 2000, organizovana  sa drugim eko pokretima

Izgradnja zelenih površina na nekom mestima u gradu

Strucni kursevi

III. Izvor informacija

Naziv: Ekspertski

Opis teme: institucionalni nivo

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

9/1991-                                                      stalno                                                 Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Izveštaji

Opis teme: institucionalni nivo

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

9/1991-                                                   povremeno                                              Zajedno                  Dovoljno

Buduci planovi

Stalni kontakti sa ekspertima za pojedine oblasti i organizacijama

IV. Odnosi sa štampom


Naziv: "Politika"

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine               Nacionalni          1/1991-                        povremeno                         Zajedno                    Srednje

Buduci planovi

Stalne konferencije za stampu jednom mesecno i periodicno po potrebi

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV Novi Sad

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija           Nacionalnil          1/1991-                        povremeno                         Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Ucestvovanje na TV u skladu sa akcijama

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Dunavski forum

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1991-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Eko-san

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1991-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: "Panonska zora"

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1991-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Tisa klub

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1991-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Zasavica

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1991-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Buduci planovi

Saradanja sa svojim osnivacima

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Institut za zaštitu Novog Sada

Opis teme: zastita, razmena,  merenje zagadenja na reci Tisi i u kanalima


                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1991-                                                             Zajedno                    Dovoljno

Buduci planovi

Nastaviti sa strucnim kucama koje se bave poslovima zastite

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv:

Buduci planovi

Samostalne aktivnosti (letak)

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Materijal za obrazovanje u                 -                                               po potrebi                Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                      oblasti zivotne sredine