Ekološki pokret grada Novog Sada

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Novi Sad Poštanski broj  21000 Ulica:  Vojvođanskih brigada 17

Tel. +38121 420-175 Fax +38121 29-096                                                           e_mail: zelenins@Eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Nikola Aleksić Tel. +38121 420-175 Govori: Engleski , Francuski ,

Nemacki , Italijanski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Zaštita životne sredine i duhovnog nasleđa, zalaganje za viši nivo ekološke svesti i kvaliteta života stanovnika.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 300Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 300

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 8-14, Radno vreme: 8-14

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, i publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da, po želji, po potrebi

Prevozna sredstva: nema vozila u vlasništvu, a po potrebi dobija ili iznajmljuje sva vozila osim tenkova

Zaposleni sa nadoknadom: 2

Clanovi sa nadoknadom : 5

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 500 clanova.

Administrativno telo

Nikola Aleksić                                                   direktor

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Ukazivanje na faktore koji utiču na kvalitet života stanovništva

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Organizovane desetine tematskih predavanja i javnih tribina sa ekološkim, zdravstvenim i socijalnim temama

Posle 10 godina rada evidentni su uticaji na ekološku svest stanovništva, kao rezultat delovanje Ekološkog

Glavna oblast: Očuvanje prirodnog-zdravog načina života (ekološka ishrana/dijeta,

korišćenje bicikla za transport, i sl.)

Predmeta rada: Dijagnostikovanje optimalnih uslova za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Organizacija eko konferencije o proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane

Prva konferencija će biti organizovana u Novom Sadu, do sada pristiglo 130 naučnih i stručnih radova iz zemlje i

sveta koji će biti objavljeni u tematskom zborniku

Glavna oblast: Urbana ekologija

Predmeta rada: Dijagnostifikovanje faktora koji utiču na kvalitet životne sredine gradova i prigradskih naselja i

određivanje mogućih rešenja

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Organizovane eko konferencije o zaštiti okoline gradova i prigradskih naselja za međunarodnim učešćem iz

sledećih oblasti:sfere-delovi životne sredine, vazduh, voda, zemljište, biosfera

Monografije, riznice naučnih i stručnih saznanja su finalni proizvodi posle održanih skupova

Zbornici radova su najpozajmljivanije knjige u bibliotekama

3 eko konferencije organizovane o zaštiti gradske i prigradske životne sredine sa 387 naučnih i stručnih radova

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima


VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO