Udruženje  ekologa "Green place", Kikinda

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Kikinda Poštanski broj  23300 Ulica:  Trg srpskih dobrovoljaca

Tel. +381230 26-573 Fax +381230 26-240                                                         e_mail: gbanat@ptt.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Slavoljub Ludajić Tel. +381230 26-573 Govori: Engleski , Ruski ,

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1998

Ciljevi

Zaštita i unapređenje životne sredine, ozelenjavanje površina, organizacija tribina, ...

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 15 Bez prava glasa: 90

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 10-16, Radno vreme: 10-16

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: zakupljen

Clanovi sa nadoknadom : 1

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 15 clanova.

U organizaciji je za druge poslove (stampanje materijala i drugo) angazovano : 70 dobrovoljaca.

Administrativno telo

Slavoljub Ludarić                                              član

Vera Sredojev Mahmić                                      sekretar

Ljiljana Skoko                                                   koordinator

Zoltan Molovai                                                  koordinator

Radovan Ninčić                                                 član

Nadežda Mirković                                              član

Dušica Rauški                                                   član

Dragan Ćosić                                                    predsednik

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Podizanje nivoa svesti građana i edukacija iz oblasti ekologije

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Odrzavanje oko 30 javnih tribina, nekoliko izložbi sa temame koje pokrivaju mnoge oblasti iz ekologije

Nivo svesti podignut na viši nivo, jer sve više građana učestvuje u našim akcijama sadnje pružanja informacija o

zagđivačima, bespravnoj seči, a zbornik tribina koje su održane je u pripremi za izdavanje

Glavna oblast: Rehabilitacija prirodnih pejsaža

Predmeta rada: Uređanje zelenih površina u gradu i oko grada

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Prikupljanje donacija i organizovanje akcija sadnje sa učešćem članstva, građana i školske omladine

Ozelenjene mnoge zelene površine u gradu i oko njega koje su višegodišnjim neradom uništene, a ovakvih akcija

do sada gotovo nije ni bilo i posađeno je više hiljada sadnica

Budući planovi

General Issue: Pošumljavanje

Issue - Topic: Produženje saradnje sa NVO sliva reke Dunav

Akcije su programirane za godinu 2001

Buduci planovi:

General Issue: Saradnja sa REC

Issue - Topic: Osnivanje "Zelene Stranice" (Interactivne WEB strane)

Akcije su programirane za godinu 2001

Buduci planovi:


General Issue: Komunalni problemi

Issue - Topic:

Buduci planovi:

III. Izvor informacija

Naziv: Članovi

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

4/1998-                                                     stalno                                                 Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Građani

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

4/1998-                                                     stalno                                                    Oni                     Srednje

Budući planovi

Povećanje broja izvora informacija

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Kikindske novine"

Opis teme: naše akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            4/1998-                       po potrebi                         Zajedno                    Veoma

Naziv: "Komuna"

Opis teme: naše akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            4/1998-                       po potrebi                         Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Dobijamo mnoge ekološke časopise i planiramo da i ubuduće imamo saradnju sa lokalnon i nacionalnom štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: "Kikinda"

Opis teme: naše akcije

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            4/1998-                       po potrebi                         Zajedno                   Veoma

Naziv: "B+"

Opis teme: tribine o ozelenjavanju

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            4/1998-                       po potrebi                         Zajedno                   Veoma

Naziv: "VK"

Opis teme: tribine o ozelenjavanju

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            4/1998-                       po potrebi                         Zajedno                   Veoma


Budući planovi

Isto

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: "District 0230"

Predmeta: seminari

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           4/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Imamo saradnju sa većinom ekoloških organizacija u zemlji. Prisustvujemo raznim seminarima gde proširujemo

saradnju i znanja i to želimo i ubuduće da radimo. Imamo saradnju sa ekološkim organizacijama iz Hrvatske i

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: SO Kikinda

Opis teme: pošumljavanje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 4/1998-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Komunalna organizacija

Opis teme: pošumljavanje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 4/1998-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Rasadnik

Opis teme: pošumljavanje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 4/1998-                                                            Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Na lokalnom nivou imamo dobru saradnju i nju planiramo i da nastavimo

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: UDEK "Green place"

Napomene: to je brošura sa podacima o udruzenjuBudući planovi

Stampanje knjige povodom tribina održanih 30 puta sa univerzitetskim profesorima

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                    4/1998-                                             često                          Samoizdavastvo