Društvo mladih istraživača  "Tibor Sekelj", Subotica

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Subotica Poštanski broj  24000 Ulica:  Ivana Milutinovića 107/3

Tel. +38124 553-620 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Stanko Dejan Tel. +38124 553-620 Govori: Engleski , Madjarski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1997

Ciljevi

Istraživanje i ispitivanje u različitim poljima nauke i obrazovanja

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 50Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 50

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: 8-19, Radno vreme: 8-19

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: za sastanke koristimo pozajmljenu salu

Prevozna sredstva: za prevoz članova koristimo autobus koji nam ustupaju preduzeća

Administrativno telo

Iris Miljački                                                       sekretar

Dejan Stanko                                                   član

Mladen Dragojević                                            član

Sandra Čokić                                                    član

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita divlje flore i faune

Predmeta rada: Realizacija bioloških istraživačkih projekata sa ciljem određivanja kvaliteta i kvantiteta flore i

faune određenog područja radi njegove zaštite i podizanja ekološke svesti članstva i građana

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

16 istraživačkih akcija u trajanju od nekoliko dana realizovano u projektu "Valjevske planine, 5 akcija u projektu

"Flora i fauna Bačke Topole", 2 akcije na projektu "Kelebijski rit", 4 akcije na projektu "Kanjon Tare"

Glavni rezultat ovih akcija je zaštita retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta pronađenih i registrovanih. Očekuje

 se izdavanje zbornika radova na srpskom svih otkrivenih vrsta

Rezultat je i edukacija naših članova i građana u istraživačkom radu i zaštiti ekosistema

III. Izvor informacija

Naziv: BID "Josif Pančić"

Opis teme: institucionalno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

9/1997-                                                   mesečno                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: HIDSB "Josif Pančić"

Opis teme: institucionalno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                                   mesečno                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Astronomsko društvo Novi Sad

Opis teme: institucionalno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

9/1997-                                         jednom u dva meseca                                     Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Zavod za zaštitu životne sredine "Dr Pavle Vukasović"

Opis teme: institucionalno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   nedeljno                                               Zajedno                  Veoma

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Subotičke novine"

Opis teme: izveštaji

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            9/1997-                       po potrebi                             Mi                       Nekoliko

Naziv: "Dani"

Opis teme: izveštaji

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            9/1997-                       po potrebi                             Mi                       Nekoliko

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: YU Eko radio

Opis teme: različite teme u okviru društva

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            9/1997-                       po potrebi                         Zajedno                  Srednje

Naziv: TV Subotica

Opis teme: različite teme u okviru društva

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            9/1997-                       po potrebi                         Zajedno                  Srednje

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Mladi istraživači Bačke Topole

Predmeta: biološki istraživački projekti

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           9/1997-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Istraživačko društvo "VMM", Valjevo

Predmeta: biološki istraživački projekti

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           9/1997-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Otvoreni klub Subotica

Predmeta: društvene teme

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/1999-                                                               Zajedno                   Veoma


Naziv: Ekološko istraživačko društvo "Mionica"

Predmeta: ekološki projekti

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/2000-                                                               Zajedno                   Veoma

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Ministarstvo za omladinu i sport

Opis teme: eko kamp

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                                Oni                       Nekoliko

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Bilten društva

Budući planovi

Izdavanje edukacionog materijala, kao i izdavanje zbornika naših radova kada se prikupe materijalna sredstva

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                         -                                                godišnje                        Samoizdavastvo