Festival ekoloskog pozorista za decu, Backa Palanka

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Backa Palanka Postanski broj  21400 Ulica:  20. Oktobra 70

Tel. +38121 745-646, 064/ 1295-700, 064/ 1258-218 Fax +38121 745-646                   e_mail: ekokid@eunet.yu, ekokid@ptt.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Ljubica Kovacevic Tel. 064/ 1295-700 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1995

Ciljevi

1. Ekoloska edukacija, 2. Podizanje nivoa ekoloske svesti kod dece i mladih, 3. Razvijanje osecaja odgovornosti za zivotnu

sredinu.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 100

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 8-20, Radno vreme: 8-20

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka i publikovanje

Postoje baze podataka u  elektronskoj formi

Activities Hall: da

Performans material: iznajmljen

Prevozna sredstva: iznajmljena

Administrativno telo

Ljubica Kovacevic                                               direktor

Ruza Helac                                                        potpredsednik

Nada Marinkovic                                                 organizator

Dr Isidor Graorac                                                 clan

Stevin Petrovic                                                   predsednik saveta

Dusan Pop Durdev                                               clan

Dr Milan Matakulj                                                clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Ekološke kulturne akcije

Predmeta rada: Ekološka edukacija dece i mladih kroz pozorišnu umetnost i kreativne radionice i promocije knjiga sa

 ekološkim sadržajem

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Godišnji ekološki festival pozorišta za decu (1995-2000)

Godišnji bilten festivala

Dizanje nivoa ekoloske svesti mladih, Festival je oko svojih aktivnosti okupio veliki broj gradana Backe Palanke svih uzrasta i

stepena obrazovanja, što je rezultiralo podizanjem kredibiliteta organizacije

Finansijska podrska zvanicnih (drzavnih) predstavnika vlasti i stranih fondacija.

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada: Kraetivne radionice i promocije knjiga sa ekološkim sadržajem

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Promocije knjiga sa ekološkim sadržajem

Publikovanje "Razlickovih novina", 4 puta godisnje

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: institucionalno

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                    godišnje                                                Zajedno                   Srednje


Naziv: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Opis teme: institucionalno

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                   povremeno                                              Zajedno                   Srednje

Naziv: Prof. Isidor Graorac

Opis teme: institucionalno

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1995-                                                    mesecno                                                Zajedno                   Srednje

Naziv: Ljubovoje Rsumovic

Opis teme: privatno

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                    nedeljno                                                Zajedno                   Srednje

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Dnevnik"

Opis teme: festivalski program

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine                 Lokalni             1/1995-                                                                Zajedno                    Nekoliko

Naziv: "Blic"

Opis teme: festivalski program

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine                 Lokalni             1/1995-                                                                   Mi                        Srednje

Naziv: "Prosvetni Pregled"

Opis teme: festivalski program

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          1/1995-                                                                Zajedno                    Nekoliko

Naziv: "Politika ekspres"

Opis teme: festivalski program

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          1/1995-                                                                   Mi                        Nekoliko

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV Novi Sad

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija           Nacionalnil          1/1995-                         mesecno                           Zajedno                   Srednje


Naziv: TV BAP

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1995-                          nedeljno                           Zajedno                   Srednje

Naziv: TV RTS

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija           Nacionalnil          1/1995-                          godišnje                               Mi                       Srednje

Naziv: Radio Novi Sad

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                Nacionalnil          1/1995-                         mesecno                           Zajedno                  Dovoljno

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Vojvodine

Predmeta: program festivala

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1995-                                                                Zajedno                   Srednje

Naziv: Ekološko društvo "Tikvara"

Predmeta: organizacija festivala

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1995-                                                                Zajedno                   Srednje

Naziv: REC Beograd

Predmeta: finansiranje

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1996-                                                                Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Saradnja sa ekoloskim pokretom Vrnjacke banje (takode i sa drugim ekoloskim pokretima u Jugoslaviji), na projektu "Pozoriste od

A do Š"

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Spasimo decu

Opis teme: ekološko obrazovanje

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1999-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: ECHO

Opis teme: ekološko obrazovanje

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1999-                                                                 Mi                        Srednje


Buduci planovi

Saradanja sa JEN-om

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Razliclove novine"

Buduci planovi

Nastaviti da izdajemo: Razlickove novine, Bilten festivala, literatura sa ekoloskim sadrzajem

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Magazini                                         -                                              tromesecno                       Samoizdavastvo

Naziv: Festivalski izveštaj

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Pamfleti                                         -                                                 godišnje                         Samoizdavastvo

Naziv: Slikovnica "Letnja avantura"

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Materijal za obrazovanje u                 -                                                 godišnje                         Samoizdavastvo

Naziv: Kolekcija pozorišnih tekstova "Zelene legende"

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Knjige                                            -                                                 godišnje                         Samoizdavastvo