Udruženje za prirodnu hranu "Terra's", Subotica

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Subotica Poštanski broj  24000 Ulica:  Trg Cara Jovana Nenada 15

Tel. +38124 554-600 Fax +38124 553-116                                                         e_mail: terras@opensubotica.co.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Tereza Horvat-Skenderović Tel. +38124 554-600 Govori: Nemacki ,

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Ideja širenja organske poljoprivrede i humanijeg življenja

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 20Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 30

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 7,30-14,30, Radno vreme: 7,30-14,30

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka

i publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: minibus/autobus ustupljen ili iznajmljen

Zaposleni sa nadoknadom: 2

Administrativno telo

Dr Tereza Horvat-Skenderović                           predsednik

Miroljub Kiš                                                      osnivač

Bede Kolman                                                    šef sekcije

Dr Tomislav Sudarević                                      šef sekcije

Dr Branko Lazić                                                sekretar

Nenad Novaković                                              sekretar

Dr Andrija Pejić                                                osnivač

Dr Magda Slavić                                                član

Dr Boško Kovačević                                          osnivač

II. Akcijes

Glavna oblast: Ekološka poljoprivreda

Predmeta rada: Obrazovanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Bioškola Terra's: Subotica, Sombor, Bečej, Vršac, Opovo, Horgoš, Mali Iđoš, Novi Sad (specijalistički kursevi)

Povećanje površine pod organskom poljoprivredom sa 1 ha 1990. na 220 ha 2000,  i uvođenje novih proizvodnih

programa u privatnim i društvenim preduzećima (program žitnih pahuljica, čokoladnih dražeja, integralnih hlebova,

 hladno ceđenih ulja)

Glavna oblast: Lobiranje - akcije za podršku

Predmeta rada: Zakon o organskoj poljoprivredi

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Konferencija IFOAM za zemlje Centralne i Istočne Evrope (gosti predstavnici Saveznog ministarstva poljoprivrede)

Izrada predloga zakonskih propisa upućena Saveznom ministru

Usvojen zakon o organskoj poljoprivredi, aprila 2000.

Glavna oblast: Očuvanje prirodnog-zdravog načina života (ekološka ishrana/dijeta,

korišćenje bicikla za transport, i sl.)

Predmeta rada: Edukacija na lokalnom nivou

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Viva projekt - hranom do zdravlja u Subotici

Uvođenje sedmične emisije na temu pravilne ishrane na srpskom i mađarskom jeziku na radio Subotici i osnivanje

 konsultativnog centra za pravilnu ishranu

III. Izvor informacija


Naziv: Članovi

Opis teme: organska poljoprivreda

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1990-                                                    dnevno                                                Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Ferenc Fruhwald

Opis teme: organska poljoprivreda

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1990-                                                  kvartalno                                              Zajedno                 Dovoljno

Naziv: IFOAM

Opis teme: organska poljoprivreda

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1990-                                                  po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Na isti način

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Subotičke novine"

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1990-                       po potrebi                         Zajedno                   Srednje

Naziv: "Magyar szo"

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1990-                       po potrebi                         Zajedno                   Dovoljno

Naziv: "Dnevnik"

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1990-                       po potrebi                             Mi                       Nekoliko

Naziv: Bilten

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1990-                       po potrebi                         Zajedno                   Srednje

Budući planovi

Jače angažovanje u predstavljanju svojih aktivnosti u međunarodnim glasilima

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: YU Eko radio

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1995-                        mesečno                          Zajedno                   Veoma


Naziv: Radio Subotica

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1990-                       po potrebi                         Zajedno                   Veoma

Naziv: Super TV

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1994-                       po potrebi                             Mi                       Srednje

Naziv: Radio Novi Sad

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil         1/1990-                       po potrebi                         Zajedno                  Nekoliko

Naziv: TV Novi Sad

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1990-                       po potrebi                         Zajedno                  Nekoliko

Naziv: TV RTS

Opis teme: organska poljoprivreda

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1990-                       po potrebi                             Mi                      Nekoliko

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Bioculture, Mađarska

Predmeta: organska poljoprivreda

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1990-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Biopa, Hrvatska

Predmeta: organska poljoprivreda

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                                   Mi                       Srednje

Naziv: "Vrelo"

Predmeta: organska poljoprivreda

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1995-                                                                   Mi                      Nekoliko


Naziv: Natura vita

Predmeta: organska poljoprivreda

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1995-                                                                   Mi                      Nekoliko

Budući planovi

Saradnja sa NVO iz Grčke, Bugarske i drugih balkanskih zemalja, kao i saradnja sa EU iz oblasti razvoja organske

poljoprivrede

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: IFOAM

Opis teme: razvoj organske poljoprivrede

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                                 Mi                       Dovoljno

Naziv: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Opis teme: istraživački projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                                 Mi                         Veoma

Naziv: Ekonomski fakultet, Subotica

Opis teme: marketing

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                                 Mi                         Veoma

Naziv: Tehnološki fakultet, Novi Sad

Opis teme: istraživački projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                                 Mi                       Dovoljno

Naziv: Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica

Opis teme: analiza

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                                 Mi                         Veoma

Naziv: Ministarstvo poljoprivrede

Opis teme: zakoni

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1992-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Budući planovi

Na isti način

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Terra's"

Budući planovi

Na isti način

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Novine                                     1/1990-                                           godišnje                        Samoizdavastvo


Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                    1/1997-                                            jednom                        Samoizdavastvo

Naziv: Vivo-recepti

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u         1/1997-                                            jednom                        Samoizdavastvo

Naziv: "Terra's"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

                                               1/2000-                                                                               Samoizdavastvo

Naziv: "Terra's", video traka

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

                                         1/1997-12/1999                                                                         Samoizdavastvo