Mladi istraživači Bačke Topole

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Bačka Topola Poštanski broj  24300 Ulica:  Istarska 1

Tel. +38124 711-720 Fax                                                                                  e_mail: korozija@bigfoot.com

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Darko Stanimirović Tel. +38124 714 791 Govori: Engleski , Madjarski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1995

Ciljevi

Zaštita životne sredine, edukacija mladih, širenje kulture mira i nenasilja, druženje i komunikacija mladih

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 50Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 20

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: 17-19, Radno vreme: 17-19

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Performans material: za šire susrete koristimo ustupljen prostor

Prevozna sredstva: za prevoz članova koristimo ustupljen ili iznajmljen autobus

Administrativno telo

Drakulić Zoran                                                  član

Marin Videnov                                                   osnivač i član

Jasna Milošev                                                   član

Darko Stanimirović                                           sekretar

Perić Slobodan                                                  član

Atila Šabli                                                         predsednik

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita biodiverziteta

Predmeta rada: Određivanje broja vrsta na određenom području radi njihove zaštite

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Organizovano mnogo akcija u prirodi sa ciljem da se identifikuje problem i nivo ugroženošti biodiverziteta

Glavni rezultat ovih akcija je utvrđivanje vrsta flore i faune na određenom lokalitetu, štampanje zbornika radova i

iniciranje pomenutih vrsta da budu pod zaštitom su očekivani rezultati projekata "Valjevske planine" i "Flora i

fauna područja Bačka Topola", Ostala 2 projekta u radu i njihovi rezultati se očekuju u budućnosti.

Glavna oblast: Zaštita divlje flore i faune

Predmeta rada: Realizacija bioloških istraživačkih projekata sa ciljem određivanja kvaliteta i kvantiteta flore i

faune određenog područja radi njegove zaštite i podizanje ekološke svesti članstva i građana

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

16 istraživačkih akcija u trajanju od nekoliko dana realizovano u projektu "Valjevske planine, 5 akcija u projektu

"Flora i fauna Bačke Topole", 2 akcije na projektu "Kelebijski rit", 4 akcije na projektu "Kanjon Tare"

Jedan od važnih rezultata je i edukacija naših članova u određenim biološkim disciplinama i uopšte podizanje

javne svesti u odnosu priroda-čovek pomoću promocija naših programa i ciljeva u javnosti

III. Izvor informacija

Naziv: BID "Josif Pančić"

Opis teme: institucionalno, biologija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1996-                                                   mesečno                                               Zajedno                 Dovoljno


Naziv: NIDSB "Josif Pančić", Novi Sad

Opis teme: institucionalno, biologija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                                   mesečno                                                   Mi                      Srednje

Naziv: Rodoljub Tanasić

Opis teme: individualno, preživljavanje u prirodi

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                   mesečno                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Astronomsko društvo Novi Sad

Opis teme: institucionalno, astronomija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                  kvartalno                                                   Mi                      Srednje

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Magyar szo"

Opis teme: istraživačke akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni               -                              jednom                               Mi                       Nekoliko

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV "K-54"

Opis teme: istraživački projekti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/2000-                                                               Zajedno                  Nekoliko

Naziv: Radio Bačka Topola

Opis teme: istraživački projekti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1995-                                                                   Mi                       Srednje

Budući planovi

RTS (pokušavamo ali ne nadamo saradnji), planiramo da nastavimo i proširimo saradnju sa navedenim

elektronskim medijima, planira sa objavljivanje INTERNET prezentacije

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Društvo mladih istraživača "Tibor Sekelj", Subotica

Predmeta: biološki istraživački program

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                               Zajedno                   Veoma


Naziv: Društvo mladih istraživača "V.M.Manda", Valjevo

Predmeta: biološki istraživački program

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1996-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Ekološki istraživačko društvo Mionica

Predmeta: biološki istraživački program

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/2000-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Društvo mladih istraživača Čučuge

Predmeta: arheološki program

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                  Nekoliko

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Ministarstvo za omladinu i sport

Opis teme: eko kamp

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                                Oni                       Nekoliko

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Bilten M.I.B.T.

Napomene: manjak finansijskih sredstava onemogućava više izdanjaBudući planovi

Planiramo da izdamo zbornik radova i da nastavimo izdavanje godišnjeg biltena mladih istraživača

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Novine                                    11/1995-                                          godišnje                        Samoizdavastvo