Ekološki pokret "Ruma", Ruma

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Ruma Poštanski broj  22400 Ulica:  D.Jerkovića 22

Tel. +38122 423-803 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Mirjana Mirić Tel. +38111 8040-391, +38122 423-803, 064/ 1216-098

Govori: Engleski , Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1994

Ciljevi

Ekolšoko obrazovanje, učešće javnosti, razvijanje svesti o zaštiti životne sredine, pravna regulativa u oblasti

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 610

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 10-13 i 17-20, Radno vreme: 10-13 i 17-20

Postoje baze podataka u  elektronskoj formi

Activities Hall: obično rentiramo malu salu u lokalnom kulturnom centru

Administrativno telo

Dr Dušan Stojanac                                            potpredsednik

Stevan Mijić                                                      predsednik

Dušan Stojković                                                potpredsednik

Nikola Mirić                                                       izvršni komitet

Katarina Cobrda                                               izvršni komitet

Laza Devrna                                                     izvršni komitet

Dragana Božić                                                  izvršni komitet

Verica Gavrilov                                                 izvršni komitet

Lazar Jovanović                                                sekretar

Mirjana Mirić                                                     profesor

Ivana Mijić                                                       profesor

Tatjana Jovanović                                             profesor

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Ekološka edukacija putem tribina u osnovnim školama, učešće u istraživačkim projektima,

programi čišćenja i ozelenjavanja, kontrola aerozagađenja, deponije

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Radio emisija "Očistimo svet" na regionalnom  radiju; Jesenja akcija "Velika metla"

Učešće u istraživačkim akcijama "Ludaš", "Palić", "Petnica"; Izložba slika i osnivanje lokalnog ekološkog kviza

Mnogo bolja javna informisanost o ekološkim problemima. Mnogo veća aktivnost u lokalnim radio programima

(komentari, sugestije, pitanja)

Povećano korišćenje gasnih instalacija radi smanjenja aerozagađenja

III. Izvor informacija

Naziv: Eko patrole

Opis teme: informacije lokalnih eko patrola, komunikacija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

10/1994-                                                 nedeljno                                                   Mi                       Veoma


Naziv: REC

Opis teme: ekologija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1995-                                                   mesečno                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: INTERNET

Opis teme: INTERNET, ali ne tkao često jer nemamo kompjuter

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                                 Mi                      Nekoliko

Naziv: Gordana Brun

Opis teme: Mr Gordana Brun -savetnik ministra-expert za ekološko obrazovanje. Cesto je kotaktiramo kada su

nam potrebne specifične informaciije.

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            po potrebi                                              Zajedno                  Veoma

Budući planovi

Planira se izdavanje knjige eko pitanja koja je sastavljena u saradnji sa eminentnim ekolozima. Očekujemo

odgovore sponzora.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Sremske novine"

Opis teme: ekološki članci

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine                Lokalni           10/1995-                                                                  Mi                        Srednje

Naziv: REC Bilten

Opis teme: članci o našim projektima i akcijama

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1998-                                                               Zajedno                   Dovoljno

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Srem

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                             mesečno                          Zajedno                   Veoma

Budući planovi

Planiramo obogaćenje programa ekologije na regionalnom radiju, produženje emisije i stavljanje u program kontakt

 emisije u kojoj bi urbanisti, funkcioneri grada i ekolozi odgovarali na pitanja slušalaca. (Pilot emisija je izazvala

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: REC

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1996-                                                               Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Ekološka stanica Srbije

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1996-                                                                   Mi                      Nekoliko

Naziv: Eko kolonija "Palić"

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1996-                                                                   Mi                       Veoma

Naziv: Ekološko goranski pokret Sremske Mitrovice

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1996-                                                               Zajedno                  Nekoliko

Budući planovi

Okupljanje svih ekoloških organizacija Srema u jedan savez koji bi omogućio bolju razmenu informacija  i podršku

manjim ekološkim pokretima bez uticaja na njihov integritet.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Ministarstvo ekologije

Opis teme: ekološko obrazovanje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                10/1995-                                                            Zajedno

Budući planovi

U saradnji sa "Srem", planirano otvaranje škole ekologije u prirodi. Napravljen je projekat i plan rada škole, a za

lokaciju je izabran stari dvorac grofa Fišera na Fišerovom salašu.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO