Ekolosko drustvo, Cacak

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Cacak Postanski broj  32000 Ulica:  Cara Dusana 34

Tel. +38132 222-584 Fax +38132 47-698                                                                e_mail: rcerovic@yahoo.com

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Dr. Radosav Cerovic, Mr. Goran Markovic Tel. 063/830-20-36, +38132 355-704

Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

Drustvo je dobrovoljno, nepoliticko udruzenje gradana organizovano radi obnove i zastite prirodnog, kulturnog i duhovnog

nasleda.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: Pon. 8-12, Pet. 10-12, Radno vreme: Pon. 8-12, Pet. 10-12

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: ne

Administrativno telo

Radosav Cerovic                                                 predsednik

Goran Markovic                                                   potpredsednik

Durdina Ruzic                                                     sekretar

Nikola Bokan                                                      clan

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: Medunarodna ekoloska organizacija

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   povremeno                                              Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Biološki fakultet

Opis teme: visokoobrazovna ustanova

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   povremeno                                                  Mi

Buduci planovi

Ekološka problematika na INTERNETu

IV. Odnosi sa štampom


Naziv: "Cacanski glas"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             1/1999-                        povremeno                         Zajedno                    Srednje

Buduci planovi

Uredenje stalne rubrike posvecene ekoloskoj problematici

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV Cacak

Opis teme: ekologija

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1999-                                                                Zajedno                   Srednje

Naziv: TV Spektrum

Opis teme: ekologija

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1999-                                                                Zajedno                   Srednje

Naziv: Radio Cacak

Opis teme: ekologija

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             1/1999-                                                                   Mi                        Veoma

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Planinarsko drustvo"Kablar", Cacak

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Ne                                            1/1999-                                                                Zajedno                    Veoma

Naziv: Ekolosko drustvo Dragacevo-Guca

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1999-                                                                Zajedno                    Veoma

Naziv: REC

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1999-                                                                Zajedno                    Veoma

Buduci planovi

Drustvo ce nastaviti sa daljim formiranje ekoloskog saveza Srbije

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Izvidacki odred

Opis teme: sakupljanje starina


                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1999-                                                             Zajedno                    Srednje

Naziv: Dom kulture

Opis teme: tribine

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1999-                                                                 Mi                        Srednje

Buduci planovi

Proširenje saradnje sa privrednim i društvenim subjektima u gradu

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Brošure

Buduci planovi

Izdavanje više brošura, edukativnog materijala, postera.

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Pamfleti                                         -                                               povremeno                        Samoizdavastvo

Naziv: Edukativni materijali

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Materijal za obrazovanje u                 -                                               periodicno