Ekolosko udruzenje gradana "Horizonti", Subotica

 Datum popunjavanja upitnika: 14/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Subotica Postanski broj  24000 Ulica:  Arsenija Carnojevica 65/32

Tel. +38124 554-331 Fax +38124 552-281                                                              e_mail: horizonti@Email.co.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Snjezana Mitrovic Tel. +38124 554-331 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

NVO "Horizonti" je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja ljude zainteresovane za zastitu i unapredenje zivotne sredine i

poboljsanje kvaliteta zivljenja stanovnistva u Subotici. S obzirom da su medu clanovima i profesiomnalni novinari prioritetne

aktivnosti udruženja su informativno-edukativnog karaktera. Osnovne oblasti delovanja: 1. Upoznavanje javnosti o radu

nevladinih ekoloskih organizacija u cilju ukljucivanja sugradana u realizaciji ekoloskih projekata u Subotici; 2. Predstavljanje

aktivnosti eko organizacija i drugih nadleznih institucija u Srbiji, Jugoslaviji i inostranstvu u cilju medusobnog povezivanja i

zajednickog rada sa eko organizacijama u Subotici; 3. Uspostavljanje veceg protoka informacija izmedu subotickih eko

organizacija u cilju zajednickog delovanja na zastiti i unapredenju zivotne sredine u gradu.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 10 Bez prava glasa: 43

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: non stop, Radno vreme: non stop

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ne

Administrativno telo

Snjezana Mitrovic                                               osnivac

Radmila Samardzic                                               osnivac

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada: Saradnja sa  NVO u Subotici, da informiše javnost o aktivnostima

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Inicijativa za kooperaciju NVO u Subotici

Ukljucivanje javnosti u projekte zastite zivotne sredine

Izrada radio emisija i direktno ukljucivanje gradana u radio emisije o ekoloskim temama

Predstavljanje NVO i predstevljanje njihovih aktivnosti

III. Izvor informacija

Naziv: Opštinsko udruženje za zaštitu životne sredine

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                                                                                        Zajedno                   Veoma

Naziv: Zavod za zaštitu zdravlja

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                                                                                        Zajedno                   Veoma


Naziv: JKP "Palic-Ludas"

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                                                                                            Mi                      Dovoljno

Naziv: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                                                                                            Mi                       Srednje

Naziv: REC

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-

Buduci planovi

Izvori informacija su veoma siroki i raznovrsni i pokrivaju celu Jugoslaviju zahvaljujuci novinarima, clanovima drustva "Horizonti",

cija je profesionalna orjentacija ekologija. Bitno je sirenje izvora informacija u susednim zemljama, sto nam je u planu.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Suboticke novine"

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             6/1999-                        po potrebi                          Zajedno                    Dovoljno

Naziv: "Saznanja"

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          6/1999-                        po potrebi                          Zajedno                     Veoma

Naziv: "Hat-nap"

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             6/1999-                        po potrebi                              Mi                        Dovoljno

Naziv: "Sabat-hat-nap"

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             6/1999-                        po potrebi                              Mi                        Dovoljno

Buduci planovi

U planu je da u saradnji sa opstinom zakupimo jednu stranu u "Subotickim novinama"

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Subotica

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             6/1999-                        po potrebi                              Mi                      Dovoljno


Naziv: YU Eko-radio

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             6/1999-                        po potrebi                          Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Mini radio

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             6/1999-                        po potrebi                              Mi                      Dovoljno

Naziv: Radio Palic

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             6/1999-                        po potrebi                          Zajedno                  Dovoljno

Buduci planovi

U pripremi je ekoloska emisija na TV Subotici u kojoj ce drustvo"Horizonti", na njihov poziv, imati zapazenu minutazu.

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Eko-centar Subotica

Predmeta: razmena informacija

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Ne                                                -                                                                    Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Saradnja sa drugim NVO (vec je uspostavljen kontakt sa 13 NVO u Subotici, ali i na desetak u Srbiji i Republici Srpskoj)

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO