Opstinska organizacija seljaka, vocara, ribara i ekologa, Indija

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Indija Postanski broj  22320 Ulica:  Trzni centar, I sprat, stan 25.

Tel. +38122 52-877, 53-917 Fax +38122 584-396, 584-437                                       e_mail: ekoin@mail.com

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Zivic Aleksandar Tel. +38122 567-102 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1989

Ciljevi

Zalaganje za proizvodnju zdrave hrane, upotreba prirodnih dubriva, zastita zivotne sredine i prava coveka na cist vazduh,

nezagadeno zemljiste i voda, sa posebnim akcentom na zastitu Dunava, edukacija aktivista, saradnja sa srodnim organizacijama.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 30 Bez prava glasa: 20Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 30

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 13-19, Radno vreme: 13-19

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: zakupljen

Prevozna sredstva: iznajmljen

Administrativno telo

Zecevic Borislav                                                 predsednik

Calic Jelena                                                       sekretar

Zecevic Milivoj                                                   clan

Zivic Milan                                                         clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Ekološka poljoprivreda

Predmeta rada: Zagadenost hrane

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Peripherial

Akcije-rezultat:

Organizovane tribine u vezi koriscenja vestackog dubriva

Smanjena upotreba vestackog dubriva

Glavna oblast: Upravljanje otpadom

Predmeta rada: Zagadenje zemljista cvrstim otpadom

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Napravljeni plakati, fotografije divljih deponija

Uklonjene divlje deponije i nadamo se probudena svest gradana da se otpaci nose na glavne deponije

Glavna oblast: Zaštita divlje flore i faune

Predmeta rada: Zaštita životinja od nekontrolisanog lova

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Peripherial

Akcije-rezultat:

Razgovor sa lovackim udruzenjima, organizovanje trtibina

Dobili smo obecanje da ce se voditi racuna radi zastite zivotinja

III. Izvor informacija

Naziv: Milica Micic

Opis teme: inženjer za zaštitu bilja

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1989-                                                      stalno                                                 Zajedno                   Veoma


Naziv: Calic Lazar

Opis teme: veterinarski tehnicar

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                               stalno                                                 Zajedno                   Veoma

Naziv: Veterinarska ambulanta

Opis teme: zaštita zdravlja životinja

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                            povremeno                                                  Mi                      Dovoljno

Naziv: Lovacko drustvo "Fazan", Indija

Opis teme: uredenje lovackih gazdinstava

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                            povremeno                                                  Mi                      Dovoljno

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Glas"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine               Nacionalni          1/1998-                        povremeno                         Zajedno                    Srednje

Naziv: "Nasa Indija"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             1/1989-                           stalno                             Zajedno                     Veoma

Buduci planovi

Planovi da saradujemo sa "Blic"

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Indjija

Opis teme: ekološke

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             1/2000-                        povremeno                         Zajedno                  Dovoljno

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: "Okanj", Elemir

Predmeta: ekologija

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Ne                                            1/1999-                                                                Zajedno                    Veoma


Naziv: Ekološki pokret Beška

Predmeta: ekologija

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1998-                                                                Zajedno                  Dovoljno

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Humanitarna solidarnost na delu

Opis teme: ekologija

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1998-                                                             Zajedno                    Dovoljno

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO