Ekološki pokret "Eco-San", Zrenjanin

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Zrenjanin Poštanski broj  23000 Ulica:  Tomićeva 47a

Tel. +38123 47-769 Fax +38123 548-210, 546-810

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Eng Dobrivoj Srdanov Tel. +38123 47-769 Govori: Engleski , Madjarski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1996

Ciljevi

Ekološka edukacija najmlađih, podizanje ekološke svesti, ozelenjavanje ulica Mesne zajednice, organizacija

seminara "Edukacija edukatora".

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 250

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: 8-14, Radno vreme: 8-14

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: iznajmljen ili izmolimo autobus za đačke ekskurzije

Administrativno telo

Dobrivoje Srdanov                                            osnivač

Branislav Čordić                                               predsednik

Zoran Knežević                                                 sekretar

Velimir Rajić                                                     član odbora

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Edukacija mladih ljudi od vrtića zaključno sa 8. razredom osnovne škole, održavanje seminara,

edukacija eduktora, ozelenjavanje ulica mesne zajednice, predavanja za građane

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

11 ekskurzija za učenike u prirodu, obilazak prirodnjačkog muzeja, obilazak naučne stanice Petnica

5 seminara "Ekološkol obrazovanje edukatora" je organizovano, gde je prisustvovalo preko 320 nastavnika i

profesora biologije iz Banata

Podigli smo ekološku svest mladih i odraslih

Uspostavljena je saradnja sa sličnim organizacijama

III. Izvor informacija

Naziv: Individualno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

2/1996-                                                 povremeno                                             Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Ekološki pokret Vojvodine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

2/1996-                                                 povremeno                                             Zajedno                  Srednje


Naziv: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

2/1996-                                                 povremeno                                             Zajedno                 Nekoliko

Budući planovi

Uspostavljanje kontakta sa što više sličnih pokreta, radi razmene iskustva, kako u zemlji tako u inostranstvu

(Mađarska, Rumunija, Slovačka)

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Zrenjanin"

Opis teme: akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            2/1996-                                                               Zajedno                   Srednje

Naziv: "Dnevnik"

Opis teme: akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          2/1996-                                                               Zajedno                   Nekoliko

Naziv: "Politika"

Opis teme: akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          2/1996-                                                               Zajedno                   Nekoliko

Budući planovi

Ostvarivanje saradnje sa TV kućama TVNS2 i RTS

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Zrenjanin

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            2/1996-                       povremeno                        Zajedno                 Dovoljno

Naziv: KTV Zrenjanin

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            2/1996-                       povremeno                        Zajedno                  Nekoliko

Naziv: "Luna", Zrenjanin

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            2/1996-                       povremeno                        Zajedno                  Nekoliko

Naziv: "Santos", Zrenjanin

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            2/1996-                       povremeno                        Zajedno                  Nekoliko


Budući planovi

Ostvarivanje saradnje sa TV kućama TVNS2 i RTS

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Vojvodine

Predmeta: obrazovanje i ozelenjavanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           2/1996-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Ekološki pokret Kikinda

Predmeta: obrazovanje i ozelenjavanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Ekološki pokret Irig

Predmeta: obrazovanje i ozelenjavanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Ekološki pokret Požarevac

Predmeta: obrazovanje i ozelenjavanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno                  Srednje

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Ekološki pokret Vojvodine

Opis teme: stručna pomoć

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 2/1996-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Ministarstvo obrazovanja

Opis teme: organizovanje seminara

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 2/1996-                                                            Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Ministarstvo ekologije

Opis teme: organizovanje seminara

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 2/1996-                                                            Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Skupština opštine

Opis teme: finansiranje, davanje sadnica

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 2/1996-                                                            Zajedno                   Dovoljno


VIII. Štampani materijali -publikacije NVO