Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, Novi Sad

 Datum popunjavanja upitnika: 13/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Novi Sad Poštanski broj  21000 Ulica:  Radnička 20

Tel. +38121 421-144/106 Fax +38121 616-252                                                   e_mail: zzpsns@Eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Slobodan Puzović Tel. +38121 421-144 Govori: Engleski , Ruski ,

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1989

Ciljevi

Zajedničko delovanje i koordinacija rada na zaštiti i proučavanju ptica Republike Srbije, popularizaciji ornitološke

nauke, saradnje i povezivanja sa srodnim organizacijama i naučnim institucijama-Zavodima za zaštitu prirode u

zamlji i inostranstvu, te srodnim međunarodnim organizacijama i srodnim institucijama u svetu.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 70 Bez prava glasa: 40Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 70

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 8-15, Radno vreme: 8-15

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka

i publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Administrativno telo

Jožef Gergelj                                                    predsednik

Slobodan Puzović                                              sekretar

Ištvan Hulo                                                       osnivač i član

Milan Paunović                                                  osnivač i član

Marko Tucakov                                                 blagajnik

Oto Sekereš                                                     osnivač i član

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita ptica i njihovih prirodnih staništa

Predmeta rada: Zaštita ptica Srbije,  inventarisanje faune ptica u Srbiji

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Atlas ptica gnezdarica Vojvodine; Kartiranje kolonija čaplji i kormorana u Srbiji; Zaštita bele rode u reonu Baranje

(cenzus populacije)

Praćenje posledica zagađenja Tise na faunu ptica, Zaštita pojedinih gnezda ugroženih ptica grabljivica (orao

krstaš, orao beloperan)

Fragmentarno objavljeni podaci o pojedinim vrstama ptica gnezdarica Vojvodine, urađena i objavljena kompletna

studija o kolonijama čaplji i kormorana u Srbiji

Kartirana gnezda roda u Vojvodini sa detaljnim izveštajima, urađena studija za REC, uklonjena zatrovana riba,

prihranjivane ptice, uspešno očuvani gnezdaski parovi

III. Izvor informacija

Naziv: Članovi

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/1989-                                                po potrebi                                              Zajedno                  Veoma

Naziv: Lovačko društvo

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/1989-                                                po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Ribarsko gazdinstvo

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/1989-                                                po potrebi                                              Zajedno                  Srednje

Naziv: Udruženje gloubara

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/1989-                                                po potrebi                                              Zajedno                 Nekoliko

Naziv: Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/1989-                                               povremeno                                             Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Organizovanje stabilne mreže prikupljača informacija i standardizovanje načina slanja informacija

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Trag"

Opis teme: o projektima

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1990-                          dvaput                           Zajedno                   Srednje

Naziv: "Lovačke novosti"

Opis teme: o društvu

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1990-                          4 puta                            Zajedno                   Srednje

Naziv: "Dnevnik"

Opis teme: o projektima

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1990-                           retko                            Zajedno                   Nekoliko

Naziv: "Politika"

Opis teme: o projektima

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1990-                           retko                            Zajedno                   Nekoliko

Budući planovi

Intenziviranje saradnje

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Novi Sad

Opis teme: projekti i društvo

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil         1/1998-                         jednom                           Zajedno                  Nekoliko


Naziv: RTS 1

Opis teme: projekti i društvo

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil   1/1996-12/1999                    dvaput                           Zajedno                  Nekoliko

Naziv: RTS Novi Sad

Opis teme: projekti i društvo

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1998-                         jednom                           Zajedno                  Nekoliko

Budući planovi

Intenziviranje saradnje

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološko društvo "Rikard Cornai"

Predmeta: prstenovanje ptica

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          11/1989-                                                              Zajedno                 Dovoljno

Naziv: REC

Predmeta: Tisa, rode

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/1997-                                                                   Mi                      Dovoljno

Naziv: Mađarsko ornitološko društvo

Predmeta: rode

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Rumunsko ornitološko društvo

Predmeta: rode

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Proširenje ornitološke saradnje i povećanje nivoa saradnje sa Evropskim ornitološkim društvima. Podnet i zvaničan

zahtev za partnersko udruživanje sa Birdlife international, Cambridge, saradnja sa WWF international

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Opis teme: zaštita ptica

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                11/1989-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Prirodnjački muzej Beograd

Opis teme: prstenovanje ptica

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1989-                                                            Zajedno                   Dovoljno


Naziv: Institut za biologiju, Novi Sad

Opis teme: ptice

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                11/1989-                                                                Mi                        Srednje

Budući planovi

Intenziviranje svih nivoa saradnje sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Ciconia"

Budući planovi

Kalendar, prospekt, knjige: "Istorijat ornitoloških istraživanja i Vojvodini sa bibliografijom ", i "Nomenklatura ptica

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Magazini                                  11/1989-                                     jednom godišnje         Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine