Društvo za zaštitu životinja, Niš

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Niš Poštanski broj  18000 Ulica:  Starca Vujadina 1

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Andrijan Tasić Tel. +38118 41-293 Govori: Engleski , Nemacki , Greki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1997

Ciljevi

Zaštita domaćih i divljih životinja, njihovih staništa i životne sredine uopste, ekološka edukacija i akcije.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 90Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 90

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 18-20, Radno vreme: 18-20

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: zakupljen

Prevozna sredstva: iznajmljen

Administrativno telo

Aleksandar Mladenović                                      potpredsednik

Andrijan Tasić                                                   osnivač i predsednik

Sida Gani                                                         sekretar

Nikola Marković

II. Akcijes

Glavna oblast: Lokalne akcije

Predmeta rada: Briga i poboljšanje životnih uslova za napuštene životinje na teritoriji grada Niša

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Pregovori sa lokalnim vlastimao izgradnji azila za napuštene životinje.Takođe, Ministarstvo zdravlja pomaže sa

medicinskom opremom i lekovima.

Na bazi pregovora, izabrana je lokacija za za azil, izrađen je projekat, data je saglasnost sponzora za osnivanje

adekvatne veterinarske nege, ishrane i odgovarajućeg broja volontera za rad u azilu. Očekuje se da će azil biti u

funkciji u martu 2002. a do 2005. će biti osnovana populacije pasa na teritoriji grada Niša

III. Izvor informacija

Naziv: Institut za veterinu

Opis teme: zaštita zdravlja životinja

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                             kada je potrebno                                             Mi                      Srednje

Naziv: REC

Opis teme: podaci, projekti

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                             kada je potrebno                                            Oni                     Nekoliko

Naziv: INTERNET

Opis teme: sve o zaštiti životinja

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                             kada je potrebno                                             Mi                     Dovoljno


Budući planovi

Povezivanje sa srodnim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. Saradnja sa SO Niš i gradom Nišom.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Narodne novine"

Opis teme: zaštita životinja

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine                Lokalni            1/1998-                         nedeljno                          Zajedno                   Dovoljno

Naziv: "Blic"

Opis teme: zaštita životinja

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1998-                         nedeljno                          Zajedno                   Dovoljno

Naziv: "Glas"

Opis teme: zaštita životinja

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1998-                         nedeljno                          Zajedno                   Dovoljno

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV 5 Niš

Opis teme: zaštita životinja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1998-                        mesečno                          Zajedno                 Dovoljno

Naziv: NTV

Opis teme: zaštita životinja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1998-                        mesečno                          Zajedno                 Dovoljno

Naziv: "Banker"

Opis teme: zaštita životinja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1998-                        mesečno                          Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Radio Niš

Opis teme: zaštita životinja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1998-                        mesečno                          Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Pospešivanje saradnje sa navedenim medijima i iznalaženje novih mogućnosti

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Dom za napuštene životinje Beograd

Predmeta: zaštita životinja


Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                               Zajedno                  Nekoliko

Naziv: "Arka" Novi Sad

Predmeta: zaštita životinja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                               Zajedno                  Nekoliko

Naziv: Dom za napuštene životinje, Solun

Predmeta: zaštita životinja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                                   Mi                      Nekoliko

Budući planovi

Pospešivanje saradnje sa novim NVO.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: "Medijana"

Opis teme: azil za napuštene životinje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Srednje

Budući planovi

Izgradnja azila za napuštene životinje u saradnji sa gradom, opštinom Niš i JKP Medijana.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Pamflet

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u         1/1997-                                     kada je potrebno                  Samoizdavastvo

Naziv: Poster

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape              1/1997-                                     kada je potrebno                  Samoizdavastvo