Međunarodna asocijacija za urbanu ekologiju "EKOMAN", Niš

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Niš Poštanski broj  18000 Ulica:  Rajićeva 34

Tel. +38118 547-154 Fax                                                                                  e_mail: tigic@mail.gaf.ni.ac.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Mančić Radomir, 2) Tomislav Igić Tel.  Govori: Engleski , Francuski ,

Nemacki , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Unapređenej života u gradovima i regionu.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 50

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: kada je potrebno, Radno vreme: kada je potrebno

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka,

 publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: ustupljen i zakupljen

Prevozna sredstva: iznajmljen, ustupljen, sopstveni

Administrativno telo

Radomir Mančić                                                osnivač

Tomislav Igić                                                    predsednik

II. Akcijes

Glavna oblast: Urbana ekologija

Predmeta rada: Obrazovanje na polju urbane ekologije

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Realizacija obrazovnih aktivnosti, učešće u javnoj kampanji i izdavanje časopisa "Ekoman"

Organizovana dva eko kampa i eko škole za mlade

Organizovane umetničke izložbe, lokalne akcije i naučni seminari.

III. Izvor informacija

Naziv: Univerzitet

Opis teme: visokoobrazovna ustanova

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1990-                                                   nedeljno                                                   Mi                     Dovoljno

Naziv: INTERNET

Opis teme: svetska mreža

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            po potrebi                                                  Mi                     Dovoljno

Budući planovi

Kontakt sa Green peace

IV. Odnosi sa štampom


Naziv: "Ecologica"

Opis teme: zaštita gradske sredine

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1995-                        kvartalno                              Mi                        Srednje

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Niš

Opis teme: zaštita urbane sredine

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1998-                        kvartalno                              Mi                       Srednje

Naziv: TV 5

Opis teme: zaštita urbane sredine

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/2000-                        kvartalno                              Mi                       Srednje

Naziv: NTV

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/2000-                        kvartalno                                                       Srednje

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Društvo dobre akcije

Predmeta: zaštita životne sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/1998-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Međunarodni komitet spasa

Predmeta: eko pejzaži

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/1999-                                                               Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Saradnja sa Međunarodnim komitetom spasa

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Magazini                                        -                                                                               Sa ostalim institucijama


Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                           -                                                                               Sa ostalim institucijama

Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape                   -                                                                               Sa ostalim institucijama

Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u              -                                                                               Sa ostalim institucijama