"Zelena Tacka", Valjevo

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Valjevo Poštanski broj  14000 Ulica:  Kneza Miloša 26

Tel. +38114 237-002 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Plavsic Zoran Tel. +38114 237-002 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1998

Ciljevi

1. Zastita i unapredenje prirodnih vodotoka i drugih prirodnioh povrsina na podrucju Valjeva, 2. Unapredenje kvaliteta zivljenja u

Valjevu, 3. Podizanje opšteg nivoa životnih uslova u Valjevu.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 50

Materijalna osnova

Kancelarija: Owned privately, Radni dani: 17-20, Radno vreme: 17-20

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: individualni troškovi i organizacija

Administrativno telo

Zoran Plavsic                                                     predsednik

Vlada Brankovic                                                  potpredsednik

Aca Vitezovic                                                     sekretar

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Zaštita planina i reka kolubarskog regiona

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Peripherial

Akcije-rezultat:

Rad na zaštiti reke Gradac

Stampanje casopisa  "Napred", nase strucno misljenje o ostecenju betonske brane na reci Gradac

Na osnovu pokrenute kampanje za zaštitu reka kolubarskog sliva, lokalne vlasti pokrenule akciju za zaštitu njihovog priobalja

III. Izvor informacija

Naziv: Institucionalno

Opis teme: zaštita životne sredine

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                                   povremeno                                                  Mi                      Nekoliko

Buduci planovi

Ostvarivanje saradnje sa REC i Ministarstvom ekologije

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Napred"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             1/1998-                         mesecno                           Zajedno                    Nekoliko

Buduci planovi

Saradnja sa opstinskim i republickim medijima

V. Odnosi sa mas-medijima


Naziv: TV Vujic

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1998-                         mesecno                           Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Radio Valjevo

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             1/1998-                         mesecno                           Zajedno                   Nekoliko

VI. Odnosi sa drugim NVO

Buduci planovi

Saradnja sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Buduci planovi

Saradnja sa REC i Ministarstvom ekologije

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Buduci planovi

Publikovanje brosura, casopisa lokalnog tipa, postera, edukacionog materijala