Ekološki klub " Ekološki čas", Zrenjanin

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Zrenjanin Poštanski broj  23000 Ulica:  Ive Lole Ribara 34

Tel. +38123 37-779 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Poljoprivredni inženjer Stevanka Putić-Migleš Tel. +38123 37-779 Govori:

 Engleski , Francuski , Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1995

Ciljevi

Ekološka edukacija bliže i šire okoline; Širenje ekološke svesti i ekološke kulture.

Članovi i prijatelji

Materijalna osnova

Kancelarija: Owned privately, Radni dani: 0-24, Radno vreme: 0-24

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ne

Prevozna sredstva: molimo

Administrativno telo

Migleš Valentin                                                  sekretar

Putić Ana                                                          profesor

Sekulić Danica                                                  profesor

Markus B.                                                         profesor

Putić Stevana                                                   osnivač

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Promocija ekološkog načina života, proizvodnja zdrave hrane (biljke i životinje)

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Organizovana javna budnost u vezi sa proizvodnjom zdrave hrane i promocija zdravog života

Ostvaren povišen nivo znanja o zaštiti životne sredine.

Nekoliko seminara i radionica organizovano u vezi sa zdravim načinom života

III. Izvor informacija

Naziv: Centar Tempus

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                                                                                        Zajedno

Naziv: Naučne pubikacije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                                                                                        Zajedno

Budući planovi

Individualna edukacija sopstvenim načinom života, eventualni susreti u sopstvenom životnom prostoru sa ljudima

koji možda nisu u mogućnosti da tako žive, ali to prihvataju kao pozitivnu informaciju.

IV. Odnosi sa štampom

Budući planovi

Najavljivanje predavanja i ekološkog obrazovanja preko štampe.


V. Odnosi sa mas-medijima

Budući planovi

Edukativni programi za odrasle, saradnja, uska povezanost sa izvorom informacija, poseta i prisustvo "Ekoloških

škola" u organizaciji Tempusa

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: "Green peace", Kikinda

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                                    -                                                                    Zajedno

Naziv: Gazimestan Priština

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                                    -                                                                    Zajedno

Naziv: "Eko-San" Zrenjanin

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                                    -                                                                    Zajedno

Naziv: DEFYU

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                                    -                                                                    Zajedno

Budući planovi

S obzirom da iza nas imamo ciklus edukativnog programa za odrasle, to je sada najbitnije da pređemo na

individualnu edukaciju.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Budući planovi

Individualna edukacija