Ekološki pokret "Vlasina", Vlasotince

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Vlasotince Poštanski broj  16210 Ulica:  Vlasinska 74

Tel. +38116 873-047 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Zoran Stankovic Tel. +38116 873-047 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1994

Ciljevi

Aktivnosti za ocuvanje i unapredenje zivotne sredine, a u skladu sa Ustavom, zakonom, statutom i drugim dokumentima vezanim

za ocuvanje i unapredenje zivotne sredine.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 180

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: kada je potrebno, Radno vreme: kada je potrebno

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupljen

Administrativno telo

Stankovic Zoran                                                 osnovac, predsednik

Stojiljkovic Bozidar                                              clan

Stojanovic Sokol                                                 osnivac

Stojanovic Ljubinka                                             clan

Nikolic Stoimir                                                     osnivac

Stojadinovic Vladica                                            clan

Cvetanovic Dimitrije                                             clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Zaštita životne sredine u dolini reke Vlasine

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Informativna kampanja o situaciji u prirodnom okruženju i problemi u dolini reke Vlasine

Seminar o komunalnom otpadu i komunalnoj otpadnoj vodi

Posle javne kampanje lokalne vlasti su se slozile da zapocnu resavanje problema o komunalnom otpadu i otpadnim vodama

III. Izvor informacija

Naziv: Hidrometeorološki zavod Srbije

Opis teme: nivo voda

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

4/1994-                                                    godišnje                                                    Mi                      Nekoliko

Buduci planovi

Kao do sada

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Vlasina"

Opis teme: program aktivnosti

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             1/1996-                         mesecno                           Zajedno                     Veoma


Buduci planovi

Kao do sada

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV "Rosulja"

Opis teme: programi

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             4/1994-                        po potrebi                              Mi                      Dovoljno

Naziv: TV "Vlasotince"

Opis teme: programi

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1996-                        po potrebi                              Mi                      Dovoljno

Buduci planovi

Kao do sada

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: REC

Predmeta: zaštita šuma

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1996-                                                                   Oni                      Dovoljno

Naziv: Ekološki pokret Novi Sad

Predmeta: program voda

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1995-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Ekološki pokret  Leskovac

Predmeta: program voda

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            4/1994-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Buduci planovi

Kao do sada

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Osnovna škola

Opis teme: ekološko obrazovanje dece

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  4/1994-                                                             Zajedno                    Dovoljno

Naziv: SO Vlasotince

Opis teme: ciscenje okoline, uredenje parka

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  4/1994-                                                             Zajedno                    Dovoljno

Buduci planovi

Kao do sada

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO


Naziv: Pamflet

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Pamfleti                                     1/1996-                                           jedamput                 Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                      oblasti zivotne sredine