Ekološki pokret "LEP" , Leskovac

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Leskovac Poštanski broj  16000 Ulica:  Veselina Masleše 14

Tel. +38116 46-529 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Srboljub Ranđelović Tel. +38116 46-529 Govori: Engleski , Nemacki ,

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Zaštita i unapređenje životne sredine, voda, zemljišta, hrane i drugo; Delovanje na svest građana i sprovođenje

aktivnosti za podizanje svesti u vezi zaštite životne sredine.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 600

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: kada je potrebno, Radno vreme: kada je potrebno

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupljen

Prevozna sredstva: privatni auto

Administrativno telo

Ranđelović Srboljub                                          predsednik

Dimić Milun

Stamenković Vlastimir

Stanković Mile

Knežević Slađana                                              član

Stamenković Dušan

Mitrović Ruža                                                    član

Hubač Vili

Jovanović Strahinja

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Zaštita izvora vode i vodotokova, Zaštita vazduha i zemljišta

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Započeta javna inicijativa za informisanje javnosti o ekološkim oštećenjima u regionu i o zatvaranju fabrike koža i

zaustavljanje izgradnje fabrike za pakovanje herbicida. Organizovana peticija za gore navedene aktivnosti.

Javna kampanja protiv otvorene deponije u Leskovcu. Organizovane aktivnosti za osnivanje lokalnog eko fonda i

kupovanje instrumenata za merenje zagađenosti.

Posle blokade puteva, lokalne vlasti su odlučile da zatvore fabriku koža. Lokalne vlasti su se složile da povuku

dozvolu za fabriku pesticida. Lokalne vlasti odlučile da zatvore otvorenu deponiju, i da izgrade sanitarnu deponiju

Osnovan eko fond i kupljeni su instrumenti za merenje zagađenosti vazduha . Sada  se to meri na 6 mesta u

gradu. Najveći zagađivači su smanjili količinu zagađenja.

III. Izvor informacija

Naziv: Tehnološki fakultet

Opis teme: hemijsko zagađenje

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

5/1990-                                                  po potrebi                                                  Mi                     Dovoljno

Naziv: Zavod za zaštitu zdravlja

Opis teme: zdrava hrana

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

5/1990-                                                  po potrebi                                                  Mi                     Dovoljno


Naziv: Gradski vodovod

Opis teme: zaštita voda

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

5/1990-                                                  po potrebi                                                  Mi                     Dovoljno

Naziv: REC

Opis teme: prirodna dobra

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                     stalno                                                 Zajedno                  Veoma

Naziv: Ribarski klub

Opis teme: voda

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

5/1990-                                                     stalno                                                 Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Pokretanje inicijative za zaustavljanje nekontrolisane seče šuma, akcije za zaštitu vodozahvatne zone Leskovca i

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Naša reč"

Opis teme: zaštita vazduha

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            5/1990-                        kvartalno                         Zajedno                    Veoma

Naziv: "Ekspres politika"

Opis teme: zaštita zemljišta

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          5/1990-                       po potrebi                         Zajedno                   Nekoliko

Naziv: "Večernje novosti"

Opis teme: urbano planiranje

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          5/1990-                       po potrebi                         Zajedno                   Nekoliko

Budući planovi

Zahtevi za "Zelenom stolicom" u SO Leskovac

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTS

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         5/1990-                       po potrebi                         Zajedno

Naziv: Radio Leskovac

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            5/1990-                       po potrebi                         Zajedno


Naziv: Radio 016

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            5/1990-                       po potrebi                         Zajedno

Naziv: TV Leskovac

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            5/1990-                       po potrebi                         Zajedno

Budući planovi

Uvođenje stalnih termina

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ribarsko udruženje

Predmeta: zaštita voda

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           5/1990-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Udruženje gradska kuća

Predmeta: obrazovanje građana

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/2000-                                                                   Mi                      Dovoljno

Naziv: EKOS

Predmeta: udruživanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1995-                                                                   Mi                      Dovoljno

Naziv: REC

Predmeta: zaštita voda

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1995-                                                               Zajedno                   Veoma

Budući planovi

Saradnja sa drugim NVO Jablaničkog okruga.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Zaštita zdravlja

Opis teme: lekovito bilje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: Zavod za zaštitu zdravlja

Opis teme: epidemije, zdrava hrana

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 5/1990-                                                            Zajedno                    Srednje


Naziv: Vodovod

Opis teme: izgradnja i zaštita izvorišta

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 5/1990-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Škole

Opis teme: obrazovanje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 5/1990-                                                                 Mi                       Dovoljno

Budući planovi

Proširenje saradnje sa selom i školama.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: pamflet i poster o zaštiti voda

Budući planovi

Novi plakat i letak o zaštiti šuma.

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                         -                                           dvaput godišnje                  Samoizdavastvo