Ekološki pokret "Ripaljka", Sokobanja

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Sokobanja Poštanski broj  18230 Ulica:  Vrelska 1

Tel. +38118 831-423 Fax +38118 830-155

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Stevanovic Slobodan , 2) Stankovic Gordana Tel. 1) +38118 830-545, 2)

831-423 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1998

Ciljevi

Sprovodenje ekoloskih akcija; pokretanje aktuelnih inicijativa koje bi doprinele resavanju aktuelnih ekoloskih problema;

organizacija tribina; strucna predavanja; izlozbe; eko preventiva; podizanje opste eko svesti gradana; saradnja sa omladinom i

školama

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 80

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: po potrebi za sada, u perspektivi sa radnim vremenom od 4 sata svakim radnim danom, Radno

vreme: po potrebi za sada, u perspektivi sa radnim vremenom od 4 sata svakim radnim danom

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupljen

Prevozna sredstva: ustupljen, sopstveni

Administrativno telo

Stevanovic Slobodan                                           predsednik

Jovanovic Dragan                                                clan

Ristic Goran                                                       clan

Sasa Trpkovic                                                    clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada: Vodosnabdevanje Sokobanje - kao glavni problem opštine i lokalna akcija

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Pritisak na lokalne organe vlasti i javno komunalno preduzece u cilju obezbedivaja sredstava za resenje projekta

"Vodosnabdevanje Sokobanje"

Apel javnosti za uštedu vode putem informisanja preko lokalnih lokalnih mas medija

Podizanje svesti javnosti o znacaju resenja ovog problema i usteda vode

Postignuta ozbiljnost u shvatanju ovog problema kao osnovnog u smislu razvoja i ocuvanja Sokobanje kao ekoloske sredine

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: podizanje ekološke svesti

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

9/1998-                                               jednom mesecno                                          Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Povezivanje sa drugim organizacijama

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: REC Bilten

Opis teme: zaštita vodotokova i šuma

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          9/1998-                          godišnje                           Zajedno                    Srednje


V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV Soko

Opis teme: ekoloska osetljivost gradana

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             9/1998-                        po potrebi                              Mi

Naziv: Radio Sokobanja

Opis teme: ekoloska osetljivost gradana

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             9/1998-                        po potrebi                              Mi

Buduci planovi

Proširenje saradnje sa navedenim mas medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološko društvo "Zrenjanin"

Predmeta: pomoc u organizaciji

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            9/1998-                                                                Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Ekološko društvo "Stara planina"

Predmeta: recilkaža

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/2000-                                                                   Mi                      Dovoljno

Buduci planovi

Saradnja sa Zavodom za zaštitu životinja

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: PGO "Napredak"

Opis teme: ciscenje

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  9/1998-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: Demokratska stranka

Opis teme: ekološki program

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  9/1998-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: SO Sokobanja

Opis teme: podrška u medijima

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  9/1998-                                                                 Mi                        Srednje

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO


Buduci planovi

Izdavanje edukacionog materijala, izdavanje poster mape