Ecobaza "Jug", Vlasotince

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Vlasotince Poštanski broj  16210 Ulica:  Prvomajska 6

Tel. +38116 871-505 Fax +38116 871-108

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Miroslav Kranicanic Tel. +38116 871-505 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Zastita i unapredenje zivotne sredine, prirodnih retkosti, zastita izvorista vodosnabdevanja, edukacija, eko kampovi, iniciranje

izgradnje sistema za navodnjavanje, proizvodnja zdrave hrane, izgradnja eko škole, ...

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 25 Bez prava glasa: 60

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 8-20, Radno vreme: 8-20

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupljen

Prevozna sredstva: koristimo sopstvena kola

Administrativno telo

Miroslav Kranicanic                                              predsednik

Nikola Zivkovic                                                   blagajnik

Dragan Golubovic                                                sekretar

Blagoje Lukanovic                                               clan

Zoran Misic                                                        clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada: Edukovanje populacije mladih, stvaranje uslova za eko-edukaciju

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Inicirane su aktivnosti sa lokalnim vlastima  da se organizuje eko skola na obliznjim planinama za decu iz cele Srbije o cemu je

informisano Ministarstvo ekologije.

Organizovana je misija za pronalaženje pravog mesta za eko školu.

Akcija je organizovana da obezbedi sredstva za ove ciljeve

Pored škole bi bila farma za lekovito bilje

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Obezbedenje dobre pijace vode za grad Vlasotince ispitivanjem resursa podzemnih voda

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Organizovano je ispitivanje vode reke Vlasine, koja se koristi za pice i pronadeno je da nije odgovarajuceg kvaliteta

Javnost je informisana o rezultatima i organizovan je okrugli sto.

Oreganizovan je sastanak sa preduzecam "Geozavod", i zapoceto je ispitivanje podzemnih voda

Predmeta rada: Zastita Vlasinskog jezera od zagadenih voda i cvrstog otpada

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Organizovana je inspekcija cele recne doline i pripremljeni su video materijali i dokumenti o situaciji

Inicirana je akcija povezivanja svih obližnjih naselja na jedan kolektor sa glavnim odvodnim. Inicirano je da se organizuje jedna

regularna deponija.

Organizovan je sastanak predstavnika lokalne vlasti iz 4 grada u dolini Vlasine sa predstavnicima Republickog ministarstva

ekologije.

Organizovan je protestni skup i poslat je zahtev Republickom ministarstvu da inicira akciju za zastitu doline reke Vlasine.


Predmeta rada: Zastita Vlasinskog jezera od zagadenih voda i unistenje plovecih ostrtva

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Iniciranje akcije za preventivno unistenje plovecih ostrva, koje lokalna zajednica koristi za proizvodnju treseta, koje je vazno za

 stanovanje

Zasnovano na inicijativi ova NVO, Republicko ministarstvo ekologije i Institut za zastitu prirode su odlucili da Vlasinsko jezero

proglase Prirodnim dobrom, i kao takvog ga tretiraju.

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: zaštita životne sredine

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   po potrebi                                               Zajedno                   Srednje

Naziv: Zavod za zaštitu prirode

Opis teme: prirodna dobra

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1993-                                                      stalno                                                 Zajedno                   Veoma

Buduci planovi

Uspostavljanje kontakta sa Green peace i drugim zainteresovanim nevladinim organizacijama

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Politika"

Opis teme: zaštita voda

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine               Nacionalni          11/1990-                       povremeno                         Zajedno                    Dovoljno

Naziv: "Vlasina"

Opis teme: zaštita šuma

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

                          Lokalni            11/1990-                       povremeno                         Zajedno                    Dovoljno

Naziv: "Blic"

Opis teme: zaštita prirode

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine               Nacionalni          11/1998-                       povremeno                         Zajedno                    Dovoljno

Naziv: "Novosti"

Opis teme: zaštita retkosti

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine               Nacionalni          1/1992-                        povremeno                         Zajedno                    Dovoljno

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTS

Opis teme: zaštita vode, šume, prirode i retkosti


Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                       Nacionalnil         11/1998-                       povremeno                         Zajedno                  Dovoljno

Naziv: RTV "Rosulja"

Opis teme: zaštita vode, šume, prirode i retkosti

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                          Lokalni            11/1998-                       povremeno                         Zajedno                  Dovoljno

Naziv: RTV Vlasotince

Opis teme: zaštita vode, šume, prirode i retkosti

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                          Lokalni            11/1998-                       povremeno                         Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Radio Niš

Opis teme: zaštita vode, šume, prirode i retkosti

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                Nacionalnil         11/1998-                       povremeno                         Zajedno                  Dovoljno

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: REC

Predmeta: javne kampanje

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Ne                                            1/1999-                                                                Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Regata klub Kruševac

Predmeta: sekcija zaštite životne sredine

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Ne                                            1/1996-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Klub podvodnih aktivnosti Pancevo

Predmeta: sekcija zaštite životne sredine

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Ne                                           11/1998-                                                               Zajedno                  Dovoljno

Buduci planovi

Koordiniranje rada sa pokretima na nivou Jablanickog okruga

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Geozavod

Opis teme: istraživanje resursa

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1999-                                                             Zajedno                    Nekoliko


Naziv: Ribarsko društvo

Opis teme: zaštita

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                 11/1998-                                                            Zajedno                    Dovoljno

Naziv: Lovacko drustvo

Opis teme: zaštita

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                 11/1998-                                                            Zajedno                    Dovoljno

Naziv: Hidrometeorloški zavod

Opis teme: rezultati istraživanja

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1992-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: Jedrilicarsko drustvo

Opis teme: jedrenje

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1999-                                                             Zajedno                    Dovoljno

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Buduci planovi

Izdavanje brošure aktivnosti eko baze "Jug"