Društvo za proučavanje lekovitog bilja, Valjevo

 Datum popunjavanja upitnika: 14/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Valjevo Poštanski broj  14000 Ulica:  Andre Savčića 8/1

Tel. +38114 225-745 Fax +38114 225-745                                                         e_mail: mushroom@ptt.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Dragan Nedeljković Tel. +38114 225-745 Govori: Engleski , Francuski ,

Nemacki , Italijanski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1997

Ciljevi

Istraživanje flore Valjevskih planina i Kolubarskog okruga; Proučavanje lekovitog bilja Valjevskih planina; Zaštita

ugroženih i retkih biljnih vrsta; Rasprostranjenost pojedinih biljnih vrsta; Značaj lekovitog bilja; Pravilna upotreba

lekovitog bilja i mogućnost gajenja lekovitog bilja.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 35

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: 7-15 ako je potrebno i duze, Radno vreme: 7-15 ako je potrebno i duze

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: zakupljen

Prevozna sredstva: iznajmljen, ali nam je preko potreban

Zaposleni sa nadoknadom: 1

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 35 clanova.

Administrativno telo

Božić Nada                                                       osnivač

Mr Vera Milekić                                                 osnivač

Vidić Boško                                                      predsednik

Dragan Tomić                                                   osnivač

Dragan Nedeljković                                           član

Snežana Jovanović                                            osnivač

Branko Petrović                                                član

Mira Sajić                                                         član

Snežana Kojić                                                   član

Mira Urošević                                                    član

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita divlje flore i faune

Predmeta rada: Sakupljanje, ispitivanje i zaštita lekovitog bilja u regionu Valjevskih planina

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Određivanje mesta i identifikacija lekovitog bilja, fotografisanje, crtanje i izrada kolekcija

Seminari, izložbe i popularizacija lekovitog bilja

Sakupljanje materijala za novu knjigu

Izdata knjiga o lekovitom bilju Valjevskih planina za obrazovanje i popularizaciju kao i zaštitu lekovitog bilja.

Inicirana je aktivnost o alternativnoj medicini korišćenjem lekovitog bilja

III. Izvor informacija

Naziv: Zavod za zaštitu životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            periodično                                              Zajedno                  Srednje


Naziv: Institut "Josif Pančić"

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            periodično                                              Zajedno                  Srednje

Naziv: Farmaceutski fakultet

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            periodično                                              Zajedno                  Srednje

Naziv: Šumarški fakultet

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            periodično                                              Zajedno                  Srednje

Naziv: Dr Radiša Jančić, profesor

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            periodično                                              Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Dalje proširenje saradnje

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Napred"

Opis teme: tekuće aktivnosti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                   Srednje

Naziv: "Moć prirode"

Opis teme: tekuće aktivnosti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni               -                            periodično                         Zajedno                   Srednje

Naziv: "Šume"

Opis teme: tekuće aktivnosti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni               -                            periodično                         Zajedno                   Srednje

Budući planovi

Saradnja sa novinama i časopisima

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Valjevo

Opis teme: lekovito bilje, voće, divlje voće, vrste drveća, cveće, zaštita bilja, samorastuće bilje u ishrani, retke sorte

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                              nedeljno                          Zajedno


Naziv: RTS-studio Valjevo, KRONIC, March, TV Vujić

Opis teme: lekovito bilje, voće, divlje voće, vrste drveća, cveće, zaštita bilja, samorastuće bilje u ishrani, retke sorte

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni                 -                            povremeno                        Zajedno

Naziv: Lokalni radio (Radio S, Patak, Đerdan)

Opis teme: lekovito bilje, voće, divlje voće, vrste drveća, cveće, zaštita bilja, samorastuće bilje u ishrani, retke sorte

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                            povremeno                        Zajedno

Budući planovi

Povezivanje i saradnja sa mas medijima na nivou republike.

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološko društvo "Gradac"

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                                    -

Naziv: Ekološko istraživačko društvo Mionica

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                                    -

Naziv: Mladi ekolozi Valjeva

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                                    -

Budući planovi

Proširenje saradnje.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Turistička organizacija Valjevo

Opis teme: sajmovi i festivali

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                      -                                                                 Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Zavod za zaštitu životne sredine

Opis teme: sajmovi i festivali

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                      -                                                                 Zajedno                   Dovoljno

Budući planovi

Proširenje saradnje i učestvovanje u zajedničkim istraživačkim projektima.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Primena samoniklog bilja i divljeg voća


Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                           -                                                 jednom

Naziv: Lekovito bilje Valjevskih planina

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                           -                                                 jednom