Mladi istraživači Srbije, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 12/6/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Novi Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Bulevar umetnosti 27

Tel. +38111 3111-314 Fax +38111 3116-653                                                      e_mail: misvss@bits.net

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Nevenka Popović Tel. +38111 3116-663 Govori: Engleski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1976

Ciljevi

Okupljamo mlade ljude, posebno studente i srednjoškolce, koji su zainteresovani za naučni rad. Organizujemo

istraživanja, projekte, kampove i letnje skole u prirodi i različite kurseve za širenje naučnih informacija među

mladim ljudima. Težimo ka adekvatnoj verifikaciji i afirmaciji naših rezultata. Takođe, sarađujemo sa različitim

svetski poznatim eko organizacijama razmenjujući rezultate i projekte sa njima.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 25 Bez prava glasa: 5

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 9-16, Radno vreme: 9-16

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za  svakodnevne poslove: e-mail,

Internet, baze podataka, grafičke delatnosti

Postoje baze podataka u  elektronskoj formi

Activities Hall: prostorije drugih institucija, odobrene, kao što su muzeji, kulturni centri, domovi omladine, ...

Performans material: ne

Prevozna sredstva: dodeljen od drugih institucija

Zaposleni sa nadoknadom: 4

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 5 clanova.

Administrativno telo

Branko Karapandža                                           predsednik

Tanja Nikolić                                                     generalni sekretar

Dušica Trnavac                                                 koordinator istraživanja

Nevenka Popović                                              koordinator medjunarodnih odnosa

Marijana Petrović                                              koordinator volonter

Milan Orlović                                                     koordinator volonter

Ivan Karić                                                        koordinator volonter

Jelen Beronja                                                   koordinator volonter

II. Akcijes

Glavna oblast: Društvene akcije

Predmeta rada: Međunarodni ekološki kamp

od 1997 prema  2000                                              Obuhvatnosti predmeta          Internationaln

Akcije-rezultat:

Kampovi su ostvareni u sledećim područjima: Obedska bara, Deliblatska peščara, Jelašnička klisura, Brestovačka

banja, Zlatibor, Tara, Bor, Beljanica, Radan pl.

Razmena istraživača volontera sa stranim partnerskim organizacijama kao: YEE, SCI, ALLIANCE, CCIVS i širenje

ideja o stalnom ekološkom praćenje od strane mladih volontera

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Škola prirodnog okruženja

od 1989 prema  1998                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Tara, Vlasinsko jez., Javor, Zlatibor, Šara, Kopaonik, Petnica, Đerdapska klisura.

Sa školama prirodnog okruženja i planiranim i urađenim akcijama položili smo kamen temeljac potreban za

buduće generacije. Dodatno, neki programi su prevedeni na engleski koji se koristi kao vodić u susednim

balkanskim zemljama. 13-15 učenika učestvuje u eko školi i u mogućnosti su da pohađaju međunarodne eko

kampove koji se održavaju u zemlji ili u inostranstvu.


Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: HIDROLOGIJA (istraživanja o kvalitetu vode)

od 1981 prema  1990                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Istraživači su radili u sledećim područjima: Velika Plana, Jošanička reka, Sava, Rtanj, Vlasinsko jez., Deli Jovan.

Razvijanje sistema konstantnog praćenja u ovim oblastima. Područje rada podrazumeva uzimanje uzorka vode za

hemijsku i biološku analizu.

Predmeta rada: ŠUMARSTVO (sadašnje stanje i ugroženost erozijom)

od 1980 prema  1986                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Istraživači su radili u sledećim područjima: Vladičin Han, Kopaonik, Vlasinsko jez.

Uspostavljanje istraživačkih i obrazovnih lokacija za stalno ekološko praćenje sa raznih aspekata. Učenje kroz

lekcije, slajdove i pešačke ture.

Glavna oblast: Zaštita divlje flore i faune

Predmeta rada: FARMACOGNOSY (istraživanja i preventivne tehnike za lekovito bilje)

od 1980 prema  1999                                              Obuhvatnosti predmeta

Akcije-rezultat:

Istraživanja rađena u sledećim područjima: Svrljiške planine, Suva pl., Bela Palanka, Kopaonik , Kukavica,

Vlasinsko jez., Stol, Dubašnica pl., Zlotska pećina, Zlatibor, Bački Monoštor, Divčibare, Rtanj.

Publikovanje u specijalizovanim magazinima, pisanje peticija javnim službama i lokalnim vlastima za uspeh

studije, rad na zaštiti flore, u nekim Nacionalnim parkovima u Srbiji, kao i u zaštićenim područjima

Glavna oblast: Zaštita ekosistema

Predmeta rada: Eko biološka istraživanja

od 1997 prema  1998                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Istraživači su radili u sledećim oblastima: područje reke Timok, Južne Morave, Beograda, Oblačinsko jezero,

Vranje, Užice, Stara Planina, planina Stol, Obedska bara, planine Medvednik-Povlen-Maljen, Žagubica, planina

Beljanica, Bački Monoštor, reka Sava, Knjaževac, Deliblatska peščara.

Zajedničke akcije informisanja sa udruženjima o gore pomenutim akcijama. Saradnja sa lokalnim zajednicama

Rezultati ovih istraživanja su publikovani u naučnim publikacijama kao izveštaji, rasprave, monografije ukjučujući

obrazovna i promotivna izdanja

Budući planovi

General Issue: Društvene akcije

Issue - Topic: Međunarodni kamp za životnu sredinu

Akcije su programirane za godinu 2000                                          Range

Buduci planovi:                                                                            International

Bostava - Zaječar, Deliblatska peščara, Obedska bara, Jelašnička klisura, Zlotska pećina

General Issue: Informisanje - javna svest

Issue - Topic: Škola životne sredine

Akcije su programirane za godinu 2000                                          Range

Buduci planovi:

Planina Kopaonik

General Issue: Zaštita ekosistema

Issue - Topic: Eko - biološka istraživanja

Akcije su programirane za godinu 2000                                          Range

Buduci planovi:

Stara planina, Đerdapska klisura, Kopaonik, Valjevske planine

III. Izvor informacija

Naziv: Biološki istraživački klub "Josif Pančić"

Opis teme: NVO koja ima status člana kod Mladih istraživača Srbije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-


Naziv: Geografski istraživački klub

Opis teme: NVO koja ima status člana kod Mladih istraživača Srbije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-

Naziv: Geološki istraživački klub "Jovan Žujović"

Opis teme: NVO koja ima status člana kod Mladih istraživača Srbije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-

Naziv: Mladi istraživači Beograda

Opis teme: NVO koja ima status člana kod Mladih istraživača Srbije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-

Naziv: REC

Opis teme: međunarodna fondacija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-

Budući planovi

Širenje kontakta sa mnogin NVO.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Politika"

Opis teme: ekološki subjekti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1997-                        mesečno                          Zajedno                    Veoma

Naziv: "Politika ekspres"

Opis teme: međunarodni eko kamp

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1997-                         godišnje                          Zajedno                    Veoma

Naziv: "Borba"

Opis teme: eko škola

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1990-               nekoliko puta godišnje                   Oni                       Veoma

Naziv: "Zov"

Opis teme: eko-biološki projekti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1992-               nekoliko puta godišnje                Zajedno                    Veoma


Naziv: "Student"

Opis teme: međunarodni ekološki kamp

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1993-               nekoliko puta godišnje                   Oni                       Veoma

Naziv: "Čovek - univerzum"

Opis teme: međunarodni ekološki kamp

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1997-                         godišnje                              Oni                       Veoma

Naziv: "Srbijašume"

Opis teme: eko-biološki projekti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1997-               nekoliko puta godišnje                Zajedno                    Veoma

Naziv: "Galaksija"

Opis teme: eko-biološki kamp

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1977-               nekoliko puta godišnje                Zajedno                    Veoma

Naziv: "Ilustrovana politika"

Opis teme: ekološka izdanja

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1978-               nekoliko puta godišnje                Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Širenje saradnje sa navedenim listovima i proširenje sa novim.

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Beograd

Opis teme: ekološke teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1997-              nekoliko puta mesečno                Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Radio "202"

Opis teme: eko škole

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1990-                  jednom mesečno                       Oni                      Veoma

Naziv: Radio "Index"

Opis teme: međunarodni ekološki projekti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1993-               nekoliko puta godišnje                    Mi                       Veoma


Naziv: Radio "JAT"

Opis teme: međunarodni ekološki projekti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1998-               nekoliko puta godišnje                Zajedno                   Veoma

Naziv: Art

Opis teme: međunarodni ekološki projekti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1997-                   jednom godišnje                        Mi                       Veoma

Naziv: BK

Opis teme: ekološke teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1997-               nekoliko puta godišnje                Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Palma

Opis teme: razna eko izdanja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1997-               nekoliko puta godišnje                    Mi                      Dovoljno

Naziv: Politika

Opis teme: razna eko izdanja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1996-               nekoliko puta godišnje                    Mi                       Veoma

Naziv: RTS

Opis teme: razni eko subjekti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1997-                  jednom mesečno                    Zajedno                   Veoma

Budući planovi

Nastavak saradnje sa pomenutim radio/TV stanicama  i širenje sa novim.

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Mladi i životna sredina Evrope

Predmeta: razna eko izdanja, eko škole

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1990-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Međunarodni građanski servis

Predmeta: međunarodni eko kamp

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1986-                                                               Zajedno                   Veoma


Naziv: Alijansa

Predmeta: meunarodni eko kamp

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1986-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Med forum

Predmeta: međunarodni eko projekti

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1993-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: REC

Predmeta: domaći i međunarodni eko projekti (seminari, konferencije)

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1995-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: CCIVS

Predmeta: međunarodni ekološki projekti

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: CEEWEB

Predmeta: međunarodni ekološki projekti

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1993-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Proširenje saradnje sa navedenim partnerima na nove.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Fakultet za Biologiju

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Fakultet za Geografiju

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Fakultet za Farmaciju

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma


Naziv: Fakultet za Hemiju

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Fakultet za Geologiju

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Institut  za biologiju "Siniša Stanković"

Opis teme: razmena ekoloških informacija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Institut za geografiju

Opis teme: razmena ekoloških informacija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Institut za geologiju

Opis teme: razmena ekoloških informacija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Ministarstvo za nauku i tehnologiju

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: SANU

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno                    Veoma


Naziv: Prirodnjački muzej

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1977-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Ministarstvo ekologije

Opis teme: razni eko projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1992-                                                            Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Širenje liste saradnika u budućnosti

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Bilten zajedničkih projekata

Budući planovi

Nastavak sa pomenutim izdanjima

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

                                               1/1977-                                      jednom, dvaput

Naziv: "Povratak u Ibis"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                      1/1995-

Naziv: "Geografsko istraživanje Sar planine"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                      1/1995-

Naziv: "Lekovito bilje timočkog područja"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                      1/1995-

Naziv: "MI"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Magazini                                   1/1977-                                     jednom mesečno